Mina studier

Säkra Lyft Utbildning

Ska du använda lyftanordningar och lyftredskap, arbetar du som kranförare, lastkopplare eller signalman? Webbaserad självstudiekurs som ger dig kunskaper om säker användning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.

Längd

0 dagar

Pris

1 450 SEK exkl. moms

Studieformat

E-Learning

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Ett stort antal människor använder dagligen lyftanordningar och lyftredskap. Olyckor eller tillbud inträffar till exempel vid koppling av laster, personlyft och uppställning av mobila maskiner.
Därför har Arbetsmiljöverket flera föreskrifter som på ett eller annat sätt berör lyftarbete.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap ska arbetstagare och inhyrd arbetskraft som hanterar sådana anordningar och redskap ha dokumenterad kunskap. 

Innehåll:
 • Kursorientering
 • Roller och ansvar
 • Lyftredskap och användningsområde
 • Lastkoppling, lyftvinklar och belastningstabeller
 • Planering och riskbedömning
 • Signaler och tecken
 • Tillsyn och besiktning
 • Lagar, standarder och föreskrifter
 • Teoretiskt prov
Inga särskilda förkunskaper krävs
Utbildningen vänder sig till alla som kopplar olika laster och signalerar eller dirigerar kranförare.
Efter genomförd utbildning och godkända prov erhålls ett personligt certifikat.
Beskrivning
Ett stort antal människor använder dagligen lyftanordningar och lyftredskap. Olyckor eller tillbud inträffar till exempel vid koppling av laster, personlyft och uppställning av mobila maskiner.
Därför har Arbetsmiljöverket flera föreskrifter som på ett eller annat sätt berör lyftarbete.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap ska arbetstagare och inhyrd arbetskraft som hanterar sådana anordningar och redskap ha dokumenterad kunskap. 

Innehåll:
 • Kursorientering
 • Roller och ansvar
 • Lyftredskap och användningsområde
 • Lastkoppling, lyftvinklar och belastningstabeller
 • Planering och riskbedömning
 • Signaler och tecken
 • Tillsyn och besiktning
 • Lagar, standarder och föreskrifter
 • Teoretiskt prov
Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som kopplar olika laster och signalerar eller dirigerar kranförare.
Intyg, certifiering
Efter genomförd utbildning och godkända prov erhålls ett personligt certifikat.
E Learning
Datumlös

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert