Mina studier

Leveranstrygghet och kvalitet med oss på över 300 unika kurser!

 

 

Kommande KURSTILLFÄLLEN

 

Tillbaka

E-Learning

En utbildning för dig som kommer i kontakt av härdplaster/ allergiframkallande kemiprodukter. Enligt lagkrav från Arbetsmiljöverket skall alla användare och brukare genomgått en Härdplastutbildning för att få hantera produkterna.
E Learning
Från 1 350 SEK exkl. moms
Ska du använda lyftanordningar och lyftredskap, arbetar du som kranförare, lastkopplare eller signalman? Webbaserad självstudiekurs som ger dig kunskaper om säker användning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du veta mer om de risker som finns på arbetsplatsen? Utbildningen behandlar området hälsa, miljö och säkerhet kopplat till Industriarbetet samt kunskap om de risker som finns vid arbete med maskiner, processer och automatiska system.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 5-8 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du få insyn i de arbetssätt och system inom IT och automation som används inom produktion? Utbildningen ger grundläggande kunskap om datorn och dess olika system som arbetsredskap i industrin.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 3-4 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du öka din förståelse för hur kvalité kan kopplas till produktivitet och lönsamhet? I utbildningen får du förståelse för vad rätt kvalitet innebär för dig som operatör och för företaget.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 3-4 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du fräscha upp eller utveckla dina matematikkunskaper? Utbildningen innehåller  matematik vid uträkningar med procent, area och volym samt tolkning av diagram vilket är väldigt användbart för industriellt arbete.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 4-6 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du minska risken för felaktigheter och förluster i produktion?  Utbildningen innehåller mätningar på producerade produkter, vilken typ av mätinstrument som är lämpligast att använda samt hur man upprättar mätprotokoll.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 3-5 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
År du intresserad av att förstå de faktorer som påverkar lönsamheten i produktionen? Utbildningen behandlar den kunskap som behövs i industrin för att kunna se vilka faktorer som påverkar produktionsflödet och hur det är kopplat till kvalitet och kostnad.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 5-8 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du bli bättre på att läsa ritningar och vara säker på att inte missa information? Utbildningen behandlar de områden som behövs för att kunna läsa en standardritning av en detalj eller ett flöde.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 4-6 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du bli bättre på att hantera engelska på din arbetsplats? Utbildningen stöder god språkförståelse och förmåga att kunna kritiskt granska källor samt utvecklar kunskaper i grundläggande engelska.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 2-4 timmar
E Learning
Från 495 SEK exkl. moms
Vill du stärka dina svenska kunskaper kopplat till ditt arbete inom industrin? Utbildningen omfattar det som behövs för en god språkförståelse och för att kunna kritiskt granska källor samt kunskap i grundläggande svenska.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 3-5 timmar
E Learning
Från 495 SEK exkl. moms
Vill du öka fokus på underhållsarbete i din verksamhet? Utbildningen omfattar grundläggande underhållsbegrepp, ger förståelse för vad som är normalläge och när man ska vidta lämpliga åtgärder när det uppstår avvikelser.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 6-10 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Utbildningen behandlar kompetens som krävs för att självständigt planera och på ett säkert sätt utföra arbete i daglig produktion/automatiska system.
E Learning
Från 1 650 SEK exkl. moms
Utbildningen behandlar IT, automatiska system och produktionseffektivitet och förståelse för operatörens roll i datorstyrd industriell produktion.
E Learning
Från 1 650 SEK exkl. moms
Utbildningen handlar om vanligt förekommande programkoder och programuppbyggnad för att kunna läsa och förstå ISO baserade CNC program.
E Learning
Från 1 650 SEK exkl. moms
Utbildningen behandlar kvalitetsbegrepp och hur de är kopplade till produktivitet och arbetsresultat.
E Learning
Från 1 650 SEK exkl. moms
Utbildningen behandlar CNC maskiners uppbyggnad och funktion, verktyg, industrirobotar, maskin och systemkomponenter för att kunna rigga maskiner med avseende på verktyg och material.
E Learning
Från 1 650 SEK exkl. moms
Utbildningen behandlar det decimala talsystemet med grundläggande metoder för beräkning av reella tal.
E Learning
Från 1 650 SEK exkl. moms
Utbildningen behandlar olika vanliga materials egenskaper såsom skärbarhet och spånbildning för att kunna säkerställa rätt material utifrån arbetsorder och välja rätt bearbetningsparametrar.
E Learning
Från 1 650 SEK exkl. moms
Utbildningen behandlar mättekniska begrepp och symboler, fysikaliska storheter samt val av mätmetoder med hänsyn till mätningens noggrannhet och faktorer som kan påverka mätresultat.
Enköping
Från 1 650 SEK exkl. moms
Utbildningen behandlar omställningens grunder, till exempel arbetsplatsupplägg, 5S, yttre och inre ställ för att kunna planera och genomföra effektiv omställning och ge förståelse för att kunna utnyttja tid och maskin för optimal produktionsekonomi.
E Learning
Från 1 650 SEK exkl. moms
Utbildningen behandlar detalj- och sammanställningsritning och ger förståelse för tekniska ritningar enligt europeisk standard för att kunna läsa och förstå ritningar.
E Learning
Från 1 650 SEK exkl. moms
Utbildningen behandlar skärverktyg, skärdata, spånbildning och skärprocesser för att kunna identifiera skärkvaliteter, beläggningar, skärgeometrier och dess användningsområden.
E Learning
Från 1 650 SEK exkl. moms
Utbildningen behandlar svenska språket med avseende på att kunna läsa och förstå manualer, arbetsinstruktioner och facktext.
E Learning
Från 1 650 SEK exkl. moms
Utbildningen behandlar toleranser, symboler, ritningsangivelser och passningsbegrepp och ger förståelse för grundläggande begrepp.
E Learning
Från 1 650 SEK exkl. moms
Utbildningen behandlar förebyggande och avhjälpande underhåll, grundläggande felsökning, statuskontroll och elsäkerhet för att kunna utföra och dokumentera operatörsunderhåll enligt plan.
E Learning
Från 1 650 SEK exkl. moms

Lärarledd

Industrin utvecklas ständigt, och arbetsuppgifter kräver mer kunskap, färdighet och förmåga än tidigare. Med rätt kompetens ökar både din egna och företagets konkurrenskraft. En validering intygar dina kunskaper och erfarenheter inom gjuteriindustrin och ger dig ett konkret bevis på din kompetens. 

Eskilstuna, Göteborg , Jönköping, Skövde, Södertälje, Umeå
Från 8 500 SEK exkl. moms
I utbildningen lär du dig att använda rätt verktyg till rätt kontaktsko. Du får förmåga att utföra och bedöma kontaktpressade förbindningar enligt de regler och krav som gäller för dem. Utbildningen baserar sig på IPC/WHMA-A-620.
Västerås
Från 3 500 SEK exkl. moms
I Utbildningen lär du dig standardens krav för att kunna montera komponenter, utföra kvalificerade lödningar med den senaste typen av komponenter på kopplingsplintar och kretskort, samt att kunna avsyna eget och andras arbete.
Västerås
Från 6 200 SEK exkl. moms
Vill du lära dig om funktionen hos PLC-system och hur dessa kan programmeras och felsökas är detta en utbildning för dig. Utbildningen ges lärarledd på distans med många praktiska inslag. 
Lärarledd via webben
Från 10 500 SEK exkl. moms
Vill du fördjupa dina kunskaper om hur maskiner med PLC-system fungerar och hur dessa samordnas med andra delar i en automatiserad funktion eller i ett system. Utbildningen ges lärarledd på distans med många praktiska inslag. 
Vill du få fördjupade kunskaper inom cirkulär ekonomi ur ett företagsperspektiv? I den här utbildningen fördjupar vi oss inom områden som affärsmodeller, styrmedel och standarder. Utbildningen vänder sig till dig som har ett uppdrag inom hållbarhet och omställning till cirkulär ekonomi på ditt företag.
Västerås
Från 9 500 SEK exkl. moms

Är du intresserad av cirkulär ekonomi och det kan fungera i din verksamhet? Utbildningen vänder sig till dig som vill få kunskap och inspiration för att vara med och bidra till omställningen. 

Lärarledd via webben
Från 2 500 SEK exkl. moms
Behöver du träna inför Svetsarprövning? Tillsammans går vi igenom kraven och ger dig det stöd du behöver inför provläggningen.
Borlänge, Kalix, Karlskoga, Luleå, Örnsköldsvik
Från 3 800 SEK exkl. moms
Certifiering enligt ISO 9606-1 eller SS-EN 287-1 med ackrediterad kontrollant.
Borlänge, Kalix, Karlskoga, Luleå, Örnsköldsvik
Från 9 500 SEK exkl. moms
Svetsarprövning för dig som redan är certifierad och behöver förnya ditt certifikat.
Borlänge, Kalix, Karlskoga, Luleå, Örnsköldsvik
Från 5 000 SEK exkl. moms
Med validering av Industriteknik BAS som plattform bygger man kompetens i företaget på ett stabilt och säkert sätt som medarbetare får du ett bevis på att du verkligen kan det som branschen och svenska industriföretag efterfrågar.
Kalix, Örnsköldsvik
Från 3 500 SEK exkl. moms
Behöver du träna inför validering mot grönt certifikat? Våra erfarna lärare ger dig stöd och praktisk träning inför validering.
Kalix, Örnsköldsvik
Från 4 000 SEK exkl. moms
Vill du skaffa dig en formell behörighet inom CNC teknik  grönt certifikat så är du välkommen till ett av våra testcenter för teoretiskt och praktiskt prov.
Kalix, Örnsköldsvik
Från 8 000 SEK exkl. moms
Vill du skaffa dig en formell behörighet inom CNC Teknik blått certifikat så är du välkommen till ett av våra testcenter för teoretiskt prov.
Kalix, Örnsköldsvik
Från 9 000 SEK exkl. moms
Filtrera pa studieform

För företagskunder

 

Kontakta oss för utbildningslösningar som passar ert företag

foretag@ya.se, 023-584 50

 

 

Vi på Malte Månsson rustar oss för elektrifieringen inom fordonsindustrin tillsammans med YrkesAkademin genom utbildningsinsatser inom elsäkerhet och elfordon

Ferenc Safian, Marknads & Affärsutvecklingschef Malte Månsson

Vi pratar gärna kompetensutveckling för dig eller ditt företag

Anna-Carin Herdebrant

Affärsområdeschef

Simon Eliasson

El, Energi & Fordon

076-94 50 776

simon.eliasson@ya.se

Kim Eriksson

Transport & Entreprenad

072-17 80 032

kim.eriksson@ya.se

Senaste nytt

Nyheter

Nyheter 1 av 3