Mina studier

Onboarding Service & Försäljning – “Train the trainer” 1/11 + 15/11

Ju snabbare du får din nya personal att agera utifrån grundera i service och försäljning, desto snabbare kan du påverka dina resultat positivt, både ekonomiskt och gäst/kundnöjdhet.Kursen vänder sig till dig som har ansvar/är involverad i introduktion/onboarding. Riktar sig till dig som anställd, varslad eller permitterad i besöksnäringen eller handel i Göteborgsregionens kommuner - Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Längd

2 dagar

Pris

0 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Praktisk information

Kursen omfattar två utbildningsdagar, i syfte att få möjlighet till att reflektera och träna på de nyvunna kompetenserna i verkligheten.  

Datum: 1 november och 15 november 2022 

Tid: kl 09.00 - 17.00

Plats: Lokal i Göteborg (Adress kommer)

Kursledare: Örjan Olsson

 

Innehåll:

Block 1: Skapa effektiv onboarding


• Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.

• Pedagogiska grunder – hur sker inlärning mest effektivt?

• Kommunikation – att skapa en tydlighet i lärandeprocessen.

• Retorikens grunder – vägen till att övertyga.

• Onboarding fysiskt och digitalt – skillnader och likheter.

• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

 

Block 2: Service


• Bemötande & Kundrelationer - fysiskt och digitalt – vad är likheter och skillnader?

• Att skapa lönsamma gäst/kundresor – vägen till kundnöjdhet och lojalitet.

• Proaktivitet – att ligga steget före – vad innebär det?

• Reklamationshantering.

• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

 

Block 3: Försäljning

• Köpprocess och Säljprocess – hur får vi dem att hänga ihop?

• Merförsäljning – vad är det – egentligen?

• Att sälja på ett effektivt och involverande sätt – både fysiskt och digitalt.

• Frågemetodik och avslut – vår verktygslåda för bra affärer.

• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

 

Kursmål:

• Deltagaren har utvecklat en medvetenhet och kunskap om effektiva onboarding processer inom service & försäljning

• Deltagaren ska få verktyg att använda i att utbilda nyanställda inom grunder i service och försäljning.

• Deltagaren skall kunna tillämpa en effektiv inlärningsprocess med fokus på service och försäljning inom respektive verksamhet. 


Vem kan gå kursen?

För att ta del av utbildningen behöver du vara anställd, varslad eller permitterad i en verksamhet med färre än 250 anställda och som verkar från en av Göteborgsregionens 13 kommuner (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö).

Statsstöd och signering


Kursen är kostnadsfri, men räknas som statsstöd. Deltagande företag behöver för varje kurs skriva under att de mottagit statsstöd. Statsstödsblanketten fylls i och signeras av anställande chef.

Utbildningsinsatsen finansieras delvis av Europeiska socialfonden och därför samlar vi in personuppgifter. Som deltagare kommer du efter avslutad utbildning behöva signera (med Bank ID) att du deltagit. Klicka här för att läsa mer om deltagarregister och personuppgifter.


Läs om utbildningen och anmäl dig här: Anmälan   

Kursen arrangeras av Yrkesakademin på uppdrag av Göteborgsregionens Kompetensnav.
Beskrivning
Praktisk information

Kursen omfattar två utbildningsdagar, i syfte att få möjlighet till att reflektera och träna på de nyvunna kompetenserna i verkligheten.  

Datum: 1 november och 15 november 2022 

Tid: kl 09.00 - 17.00

Plats: Lokal i Göteborg (Adress kommer)

Kursledare: Örjan Olsson

 

Innehåll:

Block 1: Skapa effektiv onboarding


• Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.

• Pedagogiska grunder – hur sker inlärning mest effektivt?

• Kommunikation – att skapa en tydlighet i lärandeprocessen.

• Retorikens grunder – vägen till att övertyga.

• Onboarding fysiskt och digitalt – skillnader och likheter.

• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

 

Block 2: Service


• Bemötande & Kundrelationer - fysiskt och digitalt – vad är likheter och skillnader?

• Att skapa lönsamma gäst/kundresor – vägen till kundnöjdhet och lojalitet.

• Proaktivitet – att ligga steget före – vad innebär det?

• Reklamationshantering.

• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

 

Block 3: Försäljning

• Köpprocess och Säljprocess – hur får vi dem att hänga ihop?

• Merförsäljning – vad är det – egentligen?

• Att sälja på ett effektivt och involverande sätt – både fysiskt och digitalt.

• Frågemetodik och avslut – vår verktygslåda för bra affärer.

• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

 

Kursmål:

• Deltagaren har utvecklat en medvetenhet och kunskap om effektiva onboarding processer inom service & försäljning

• Deltagaren ska få verktyg att använda i att utbilda nyanställda inom grunder i service och försäljning.

• Deltagaren skall kunna tillämpa en effektiv inlärningsprocess med fokus på service och försäljning inom respektive verksamhet. 


Vem kan gå kursen?

För att ta del av utbildningen behöver du vara anställd, varslad eller permitterad i en verksamhet med färre än 250 anställda och som verkar från en av Göteborgsregionens 13 kommuner (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö).

Statsstöd och signering


Kursen är kostnadsfri, men räknas som statsstöd. Deltagande företag behöver för varje kurs skriva under att de mottagit statsstöd. Statsstödsblanketten fylls i och signeras av anställande chef.

Utbildningsinsatsen finansieras delvis av Europeiska socialfonden och därför samlar vi in personuppgifter. Som deltagare kommer du efter avslutad utbildning behöva signera (med Bank ID) att du deltagit. Klicka här för att läsa mer om deltagarregister och personuppgifter.


Läs om utbildningen och anmäl dig här: Anmälan   

Kursen arrangeras av Yrkesakademin på uppdrag av Göteborgsregionens Kompetensnav.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert