Mina studier

Mobila arbetsplattformar

Utbildningen ger deltagaren den teoretiska och praktiska kunskap om arbete i liftar som krävs av Arbetsmiljölagen. Utbildningen omfattar typ A1, A3 och B1,B3.

Längd

1 dag

Pris

2 200 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Utbildningen ger deltagaren den teoretiska och praktiska kunskap om arbete i liftar som krävs av Arbetsmiljölagen. Utbildningen omfattar typ A1, A3 och B1,B3

Utbildningen innehåller praktiska moment där du får träna i att hantera olika arbetsplattformar. Efter genomgången utbildning erhålls förarbevis. Om du använder fallskydd vid arbete från mobil arbetsplattform bör du komplettera med vår fallskyddsutbildning.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 “Användning av lyftanordningar och lyftredskap” krävs utbildning för den som arbetar från en arbetsplattform. Utbildningen ger dig trygghet i att planera, organisera och utföra arbeten från en arbetsplattform på ett säkert sätt, oavsett om du är ansvarig, kör eller arbetar med olika plattformar.

Utbildningen fungerar lika bra som grundutbildning som repetitionsutbildning för de deltagare som har liftkort sedan tidigare.

Utbildningen innehåller:

Risker och säkerhetsbestämmelser
Liftens uppbyggnad
Fortlöpande och daglig tillsyn
Arbetssätt/handhavande
Arbetsskydd


Inga särskilda förkunskaper krävs
Utbildningen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar såsom skylift, bomlift eller saxlift i sitt arbete.
Examen sker genom ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg och ett kursbevis.
Repetitionsutbildning och åter examination ska genomföras minst var femte år.
Beskrivning
Utbildningen ger deltagaren den teoretiska och praktiska kunskap om arbete i liftar som krävs av Arbetsmiljölagen. Utbildningen omfattar typ A1, A3 och B1,B3

Utbildningen innehåller praktiska moment där du får träna i att hantera olika arbetsplattformar. Efter genomgången utbildning erhålls förarbevis. Om du använder fallskydd vid arbete från mobil arbetsplattform bör du komplettera med vår fallskyddsutbildning.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 “Användning av lyftanordningar och lyftredskap” krävs utbildning för den som arbetar från en arbetsplattform. Utbildningen ger dig trygghet i att planera, organisera och utföra arbeten från en arbetsplattform på ett säkert sätt, oavsett om du är ansvarig, kör eller arbetar med olika plattformar.

Utbildningen fungerar lika bra som grundutbildning som repetitionsutbildning för de deltagare som har liftkort sedan tidigare.

Utbildningen innehåller:

Risker och säkerhetsbestämmelser
Liftens uppbyggnad
Fortlöpande och daglig tillsyn
Arbetssätt/handhavande
Arbetsskydd


Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar såsom skylift, bomlift eller saxlift i sitt arbete.
Intyg, certifiering
Examen sker genom ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg och ett kursbevis.
Repetitionsutbildning och åter examination ska genomföras minst var femte år.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert