Mina studier

Mobila arbetsplattformar

Utbildningen ger deltagaren den teoretiska och praktiska kunskap om arbete i liftar som krävs av Arbetsmiljölagen. Utbildningen omfattar typ A1, A3 och B1,B3.

Längd

1 dag

Ort

Hedemora, Borlänge, Gävle, Göteborg, Stockholm Farsta, Sundsvall

Pris

2 200 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ
Utbildningen ger deltagaren den teoretiska och praktiska kunskap om arbete i liftar som krävs av Arbetsmiljölagen. Utbildningen omfattar typ A1, A3 och B1,B3

Utbildningen innehåller praktiska moment där du får träna i att hantera olika arbetsplattformar. Efter genomgången utbildning erhålls förarbevis. Om du använder fallskydd vid arbete från mobil arbetsplattform bör du komplettera med vår fallskyddsutbildning.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 “Användning av lyftanordningar och lyftredskap” krävs utbildning för den som arbetar från en arbetsplattform. Utbildningen ger dig trygghet i att planera, organisera och utföra arbeten från en arbetsplattform på ett säkert sätt, oavsett om du är ansvarig, kör eller arbetar med olika plattformar.

Utbildningen fungerar lika bra som grundutbildning som repetitionsutbildning för de deltagare som har liftkort sedan tidigare.

Utbildningen innehåller:

Risker och säkerhetsbestämmelser
Liftens uppbyggnad
Fortlöpande och daglig tillsyn
Arbetssätt/handhavande
Arbetsskydd


Inga särskilda förkunskaper krävs
Utbildningen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar såsom skylift, bomlift eller saxlift i sitt arbete.
Examen sker genom ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg och ett kursbevis.
Repetitionsutbildning och åter examination ska genomföras minst var femte år.
Alla som arbetar med mobila arbetsplattformar ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) ha teoretisk och praktisk kunskap i säker användning av mobila arbetsplattformar. Detta ska kunna styrkas med utbildningsbevis. Arbetsgivaren ansvarar för bedömningen av arbetstagarens kunskaper och ser till att de är relevanta och tillräckliga.

Liftutbildningen och lagen

Genom LLP-utbildningen kan liftanvändare på ett bra sätt möta de utbildningskrav som finns i lagstiftningen.

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet (Arbetsmiljölagen 1977:1160 3 kap. 3 §).

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS-ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). Liftläroplanen LLP är utformad efter denna standard.

Länk: AFS 2006:06
Beskrivning
Utbildningen ger deltagaren den teoretiska och praktiska kunskap om arbete i liftar som krävs av Arbetsmiljölagen. Utbildningen omfattar typ A1, A3 och B1,B3

Utbildningen innehåller praktiska moment där du får träna i att hantera olika arbetsplattformar. Efter genomgången utbildning erhålls förarbevis. Om du använder fallskydd vid arbete från mobil arbetsplattform bör du komplettera med vår fallskyddsutbildning.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 “Användning av lyftanordningar och lyftredskap” krävs utbildning för den som arbetar från en arbetsplattform. Utbildningen ger dig trygghet i att planera, organisera och utföra arbeten från en arbetsplattform på ett säkert sätt, oavsett om du är ansvarig, kör eller arbetar med olika plattformar.

Utbildningen fungerar lika bra som grundutbildning som repetitionsutbildning för de deltagare som har liftkort sedan tidigare.

Utbildningen innehåller:

Risker och säkerhetsbestämmelser
Liftens uppbyggnad
Fortlöpande och daglig tillsyn
Arbetssätt/handhavande
Arbetsskydd


Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar såsom skylift, bomlift eller saxlift i sitt arbete.
Intyg, certifiering
Examen sker genom ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg och ett kursbevis.
Repetitionsutbildning och åter examination ska genomföras minst var femte år.
FAQ
Alla som arbetar med mobila arbetsplattformar ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) ha teoretisk och praktisk kunskap i säker användning av mobila arbetsplattformar. Detta ska kunna styrkas med utbildningsbevis. Arbetsgivaren ansvarar för bedömningen av arbetstagarens kunskaper och ser till att de är relevanta och tillräckliga.

Liftutbildningen och lagen

Genom LLP-utbildningen kan liftanvändare på ett bra sätt möta de utbildningskrav som finns i lagstiftningen.

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet (Arbetsmiljölagen 1977:1160 3 kap. 3 §).

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS-ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). Liftläroplanen LLP är utformad efter denna standard.

Länk: AFS 2006:06
Hedemora
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Borlänge
27 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50