Mina studier

Ledarskap 2.0 2/11 +23/11

Hur kan ledarskapet motivera, påverka och leda medarbetare till uppsatta mål? Som ledare inom handel respektive besöksnäring är det viktigt att kunna leda i en ständigt föränderlig värld. Kursen vänder sig till dig som är ledare (ex mellanchefer) med minst ca 2-3 års ledarerfarenhet inom handel respektive besöksnäring. Riktar sig till dig som anställd, varslad eller permitterad i besöksnäringen eller handel i Göteborgsregionens kommuner - Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Längd

2 dagar

Pris

0 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Kursen vänder sig till dig som är ledare (ex mellanchefer) med minst ca 2-3 års ledarerfarenhet inom handel respektive besöksnäring. 
Under utbildningen tränas deltagarna i bland annat självledarskap, situations anpassat ledarskap, att leda på distans och att skapa samverkande team. Deltagaren ska få fördjupade verktyg, kunskap, coachning och feedback för att stärkas i att leda sina medarbetare i att skapa ett större fokus på kund/gästnytta samt verktyg i att leda och kommunicera med sina medarbetare i en föränderlig värld.

Praktisk information

Kursen omfattar två utbildningsdagar, i syfte att få möjlighet till att reflektera och träna på de nyvunna kompetenserna i verkligheten.  

Datum: Två tillfällen 2 november och 23 november 2022 

Tid: Kl 09.00 - 17.00

Plats: Göteborg (Adress kommer inom kort)

Kursledare: Örjan Olsson

Läs om utbildningen och anmäl dig här.


Innehåll:
Block 1: Jag som ledare
• Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.
• Det egna ledarskapet – att leda sig själv – mina styrkor och utmaningar som ledare.
• Hållbart ledarskap skapar hållbart medarbetarskap.
• Att leda på ett närvarande sätt – både fysiskt och på distans.
• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring min roll som ledare.


Block 2: Att leda mitt team

• Skapa en miljö för utveckling – psykologisk trygghet.
• Fördjupning kring psykologisk trygghet och att skapa samverkande team.
• Ledarskapet och företagskultur – vad krävs?
• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring hur jag leder mitt team.


Block 3: Att leda i vardagen – engagemang & motivation
• Ledarskapet i vardagen – feedback, delegering och konflikter.
• Kommunikativt ledarskap.
• Situations anpassat ledarskap – att möta olika medarbetare utifrån olika situationer.
• Att leda möten på ett effektivt och involverande sätt – både fysiskt och virtuellt/distans.
• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring hur jag leder mitt team.


Block 4: Min plan för ledarskapet

• Sammanfattning av och (ev) fördjupning av kursmoment.
• Varje deltagare förbereder en enklare form av handlingsplan för sitt fortsatta ledarskap. Handlingsplanen bygger på reflektion över sitt eget lärande från kursen.
• Kommunikation av handlingsplan och feedback från övriga deltagare och kursledning
• Summering och avslut.

 

Kursmål:
  • Deltagaren har fördjupat en medvetenhet om sig själv som en ledare och om konstruktiv personalledning.
  • Deltagaren skall kunna tillämpa ett effektivt och närvarande ledarskap med fokus på ett modernt och utvecklande ledarskap.
  • Deltagaren ska få verktyg att leda den nya generationens medarbetare mot ett gott värdskap på ett inkluderande sätt och låta detta bli ett mätbart mål som är tydligt kopplat till företagets kultur.

Vem kan gå kursen?

För att ta del av utbildningen behöver du vara anställd, varslad eller permitterad i en verksamhet med färre än 250 anställda och som verkar från en av Göteborgsregionens 13 kommuner (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö).

Statsstöd och signering

Kursen är kostnadsfri, men räknas som statsstöd. Deltagande företag behöver för varje kurs skriva under att de mottagit statsstöd. Statsstödsblanketten fylls i och signeras av anställande chef.

Utbildningsinsatsen finansieras delvis av Europeiska socialfonden och därför samlar vi in personuppgifter. Som deltagare kommer du efter avslutad utbildning behöva signera (med Bank ID) att du deltagit. Klicka här för att läsa mer om deltagarregister och personuppgifter.

Läs om utbildningen och anmäl dig här.

Kursen arrangeras av Yrkesakademin på uppdrag av Göteborgsregionens Kompetensnav.
 
Beskrivning
Kursen vänder sig till dig som är ledare (ex mellanchefer) med minst ca 2-3 års ledarerfarenhet inom handel respektive besöksnäring. 
Under utbildningen tränas deltagarna i bland annat självledarskap, situations anpassat ledarskap, att leda på distans och att skapa samverkande team. Deltagaren ska få fördjupade verktyg, kunskap, coachning och feedback för att stärkas i att leda sina medarbetare i att skapa ett större fokus på kund/gästnytta samt verktyg i att leda och kommunicera med sina medarbetare i en föränderlig värld.

Praktisk information

Kursen omfattar två utbildningsdagar, i syfte att få möjlighet till att reflektera och träna på de nyvunna kompetenserna i verkligheten.  

Datum: Två tillfällen 2 november och 23 november 2022 

Tid: Kl 09.00 - 17.00

Plats: Göteborg (Adress kommer inom kort)

Kursledare: Örjan Olsson

Läs om utbildningen och anmäl dig här.


Innehåll:
Block 1: Jag som ledare
• Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.
• Det egna ledarskapet – att leda sig själv – mina styrkor och utmaningar som ledare.
• Hållbart ledarskap skapar hållbart medarbetarskap.
• Att leda på ett närvarande sätt – både fysiskt och på distans.
• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring min roll som ledare.


Block 2: Att leda mitt team

• Skapa en miljö för utveckling – psykologisk trygghet.
• Fördjupning kring psykologisk trygghet och att skapa samverkande team.
• Ledarskapet och företagskultur – vad krävs?
• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring hur jag leder mitt team.


Block 3: Att leda i vardagen – engagemang & motivation
• Ledarskapet i vardagen – feedback, delegering och konflikter.
• Kommunikativt ledarskap.
• Situations anpassat ledarskap – att möta olika medarbetare utifrån olika situationer.
• Att leda möten på ett effektivt och involverande sätt – både fysiskt och virtuellt/distans.
• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring hur jag leder mitt team.


Block 4: Min plan för ledarskapet

• Sammanfattning av och (ev) fördjupning av kursmoment.
• Varje deltagare förbereder en enklare form av handlingsplan för sitt fortsatta ledarskap. Handlingsplanen bygger på reflektion över sitt eget lärande från kursen.
• Kommunikation av handlingsplan och feedback från övriga deltagare och kursledning
• Summering och avslut.

 

Kursmål:
  • Deltagaren har fördjupat en medvetenhet om sig själv som en ledare och om konstruktiv personalledning.
  • Deltagaren skall kunna tillämpa ett effektivt och närvarande ledarskap med fokus på ett modernt och utvecklande ledarskap.
  • Deltagaren ska få verktyg att leda den nya generationens medarbetare mot ett gott värdskap på ett inkluderande sätt och låta detta bli ett mätbart mål som är tydligt kopplat till företagets kultur.

Vem kan gå kursen?

För att ta del av utbildningen behöver du vara anställd, varslad eller permitterad i en verksamhet med färre än 250 anställda och som verkar från en av Göteborgsregionens 13 kommuner (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö).

Statsstöd och signering

Kursen är kostnadsfri, men räknas som statsstöd. Deltagande företag behöver för varje kurs skriva under att de mottagit statsstöd. Statsstödsblanketten fylls i och signeras av anställande chef.

Utbildningsinsatsen finansieras delvis av Europeiska socialfonden och därför samlar vi in personuppgifter. Som deltagare kommer du efter avslutad utbildning behöva signera (med Bank ID) att du deltagit. Klicka här för att läsa mer om deltagarregister och personuppgifter.

Läs om utbildningen och anmäl dig här.

Kursen arrangeras av Yrkesakademin på uppdrag av Göteborgsregionens Kompetensnav.
 
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert