Mina studier

Kontroll före idrifttagning

Har du kunskap om hur man kontrollerar att elanläggningen är säker och fungerar på rätt sätt? Utbildningen ger dig kunskap om hur du säkerställer rätt rutiner inför idrifttagning av elanläggning.

Längd

1 dag

Ort

Helsingborg, Malmö, Sundsvall, Västerås, Stockholm, Göteborg

Pris

4 900 SEK exkl. moms

Studieformat

Läraledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
I utbildningen får du viktig kunskap om hur man kontrollerar att anläggningen är säker och fungerar på rätt sätt. Du arbetar i grupp om hur man på lämpligt sätt kontrollerar olika typer av anläggningar genom inspektion och provning. 

Följande områden behandlas: 

Rätt mätinstrument och nödvändiga rutiner.
Rutiner för hur man kontrollerar att anläggningen är säker och fungerar på rätt sätt.
Vad som ska inspekteras under montaget av elprodukterna.
Vilka provningar man ska göra och i vilken omfattning.
Vilka risker det kan bli om man inte gör inspektion och missar att göra de provningar som måste göras.
Varför inspektion ska göras innan spänningssättning.
Varför provning görs innan idrifttagning.
Starkströmsföreskrifterna och vilken hjälp vi kan få av standarden. 
Kontinuitetsmätning, isolationsmätning, kontroll av jordfelsbrytare och kontroll av automatisk frånkoppling.
Lämpliga förkunskaper är kunskap i utförandeföreskrifterna och erfarenhet från elinstallationsarbete.
All personal som har fått uppgiften att göra kontroller i samband med ett elinstallationsarbete eller byte av produkt.
Efter avslutad godkänd utbildning  erhåll ett utbildningsintyg.
Beskrivning
I utbildningen får du viktig kunskap om hur man kontrollerar att anläggningen är säker och fungerar på rätt sätt. Du arbetar i grupp om hur man på lämpligt sätt kontrollerar olika typer av anläggningar genom inspektion och provning. 

Följande områden behandlas: 

Rätt mätinstrument och nödvändiga rutiner.
Rutiner för hur man kontrollerar att anläggningen är säker och fungerar på rätt sätt.
Vad som ska inspekteras under montaget av elprodukterna.
Vilka provningar man ska göra och i vilken omfattning.
Vilka risker det kan bli om man inte gör inspektion och missar att göra de provningar som måste göras.
Varför inspektion ska göras innan spänningssättning.
Varför provning görs innan idrifttagning.
Starkströmsföreskrifterna och vilken hjälp vi kan få av standarden. 
Kontinuitetsmätning, isolationsmätning, kontroll av jordfelsbrytare och kontroll av automatisk frånkoppling.
Förkunskaper
Lämpliga förkunskaper är kunskap i utförandeföreskrifterna och erfarenhet från elinstallationsarbete.
Målgrupp
All personal som har fått uppgiften att göra kontroller i samband med ett elinstallationsarbete eller byte av produkt.
Intyg, certifiering
Efter avslutad godkänd utbildning  erhåll ett utbildningsintyg.
Helsingborg
20 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
01 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
10 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
30 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
11 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
20 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
02 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert