Mina studier

Kontroll före idrifttagning

Har du kunskap om hur man kontrollerar att elanläggningen är säker och fungerar på rätt sätt? Utbildningen ger dig kunskap om hur du säkerställer rätt rutiner inför idrifttagning av elanläggning.

Längd

1 dag

Ort

Luleå, Umeå, Skellefteå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Jönköping, Malmö, Helsingborg, Halmstad, Göteborg

Pris

4 900 SEK exkl. moms

Studieformat

Läraledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
I utbildningen får du viktig kunskap om hur man kontrollerar att anläggningen är säker och fungerar på rätt sätt. Du arbetar i grupp om hur man på lämpligt sätt kontrollerar olika typer av anläggningar genom inspektion och provning. 

Följande områden behandlas: 

Rätt mätinstrument och nödvändiga rutiner.
Rutiner för hur man kontrollerar att anläggningen är säker och fungerar på rätt sätt.
Vad som ska inspekteras under montaget av elprodukterna.
Vilka provningar man ska göra och i vilken omfattning.
Vilka risker det kan bli om man inte gör inspektion och missar att göra de provningar som måste göras.
Varför inspektion ska göras innan spänningssättning.
Varför provning görs innan idrifttagning.
Starkströmsföreskrifterna och vilken hjälp vi kan få av standarden. 
Kontinuitetsmätning, isolationsmätning, kontroll av jordfelsbrytare och kontroll av automatisk frånkoppling.
Lämpliga förkunskaper är kunskap i utförandeföreskrifterna och erfarenhet från elinstallationsarbete.
All personal som har fått uppgiften att göra kontroller i samband med ett elinstallationsarbete eller byte av produkt.
Efter avslutad godkänd utbildning  erhåll ett utbildningsintyg.
Beskrivning
I utbildningen får du viktig kunskap om hur man kontrollerar att anläggningen är säker och fungerar på rätt sätt. Du arbetar i grupp om hur man på lämpligt sätt kontrollerar olika typer av anläggningar genom inspektion och provning. 

Följande områden behandlas: 

Rätt mätinstrument och nödvändiga rutiner.
Rutiner för hur man kontrollerar att anläggningen är säker och fungerar på rätt sätt.
Vad som ska inspekteras under montaget av elprodukterna.
Vilka provningar man ska göra och i vilken omfattning.
Vilka risker det kan bli om man inte gör inspektion och missar att göra de provningar som måste göras.
Varför inspektion ska göras innan spänningssättning.
Varför provning görs innan idrifttagning.
Starkströmsföreskrifterna och vilken hjälp vi kan få av standarden. 
Kontinuitetsmätning, isolationsmätning, kontroll av jordfelsbrytare och kontroll av automatisk frånkoppling.
Förkunskaper
Lämpliga förkunskaper är kunskap i utförandeföreskrifterna och erfarenhet från elinstallationsarbete.
Målgrupp
All personal som har fått uppgiften att göra kontroller i samband med ett elinstallationsarbete eller byte av produkt.
Intyg, certifiering
Efter avslutad godkänd utbildning  erhåll ett utbildningsintyg.
Luleå
14 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
16 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skellefteå
18 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
21 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
23 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalmar
28 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
30 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
02 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
05 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Halmstad
07 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
09 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50