Mina studier

Kontaktpressning allmän och mjuklödning 1 modul

Kontaktpressning
I utbildningen lär du dig att använda rätt verktyg till rätt kontaktsko. Du får förmåga att utföra och bedöma kontaktpressade förbindningar enligt de regler och krav som gäller för dem. Utbildningen baserar sig på IPC/WHMA-A-620.

Mjuklödning
I Utbildningen lär du dig standardens krav för att kunna montera komponenter, utföra kvalificerade lödningar med den senaste typen av komponenter på kopplingsplintar och kretskort, samt att kunna avsyna eget och andras arbete. 

Längd

2 dagar

Pris

9 000 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Kontaktpressning

Utbildningen ger teoretiska kunskaper och innehåller praktiska delmoment där de vanligast förekommande förbindningstyperna genomförs med utvalda handverktyg. Du arbetar både teoretiskt och praktiskt med de verktyg, kontaktdon och mätinstrument som är de oftast förekommande inom elektronikindustrin. Kontroll och avsyning sker enligt IPC/WMA-A-620. Det går att få denna kurs företagsanpassad samt med ett genomförande på annan ort. Väljer du en företagsanpassad kurs är den grundläggande teorin densamma men du kan lägga till företagsinterna regler/förskrifter. I de praktiska momenten kan du välja att använda företagets egna verktyg och egna förbindningselement.

Målet för utbildningen är att ge kursdeltagaren förmåga och kompetens att förstå och använda IPC/WMA-A-620. 

Mjuklödning:
Utbildning i mjuklödningsteknik för en utbildningsmodul, någon av följande:  lödning  av ledare och komponenter på kopplingsplintar (1), lödning av hålmonterad elektronik på kretskort av multilayertyp (2) eller lödning av ytmonterad elektronik på kretskort av multilayertyp (3). I modulerna 2 och 3 (kretskort) kan reparation eller demontering av komponenter väljas till. Beroende på vilka moduler du väljer anpassas den teoretiska genomgången av ovan nämnda standarder. Delar av företagsinterna krav kan tillföras din utbildning om så önskas.
Du bör ha vana vid kablage
Utbildningen riktar sig till personer som idag arbetar exempelvis som montörer, konstruktörer, provare eller kvalitetskontrollanter
Efter avslutad godkänd utbildning erhålls Intyg och certifiering enligt IPC
Beskrivning
Kontaktpressning

Utbildningen ger teoretiska kunskaper och innehåller praktiska delmoment där de vanligast förekommande förbindningstyperna genomförs med utvalda handverktyg. Du arbetar både teoretiskt och praktiskt med de verktyg, kontaktdon och mätinstrument som är de oftast förekommande inom elektronikindustrin. Kontroll och avsyning sker enligt IPC/WMA-A-620. Det går att få denna kurs företagsanpassad samt med ett genomförande på annan ort. Väljer du en företagsanpassad kurs är den grundläggande teorin densamma men du kan lägga till företagsinterna regler/förskrifter. I de praktiska momenten kan du välja att använda företagets egna verktyg och egna förbindningselement.

Målet för utbildningen är att ge kursdeltagaren förmåga och kompetens att förstå och använda IPC/WMA-A-620. 

Mjuklödning:
Utbildning i mjuklödningsteknik för en utbildningsmodul, någon av följande:  lödning  av ledare och komponenter på kopplingsplintar (1), lödning av hålmonterad elektronik på kretskort av multilayertyp (2) eller lödning av ytmonterad elektronik på kretskort av multilayertyp (3). I modulerna 2 och 3 (kretskort) kan reparation eller demontering av komponenter väljas till. Beroende på vilka moduler du väljer anpassas den teoretiska genomgången av ovan nämnda standarder. Delar av företagsinterna krav kan tillföras din utbildning om så önskas.
Förkunskaper
Du bör ha vana vid kablage
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personer som idag arbetar exempelvis som montörer, konstruktörer, provare eller kvalitetskontrollanter
Intyg, certifiering
Efter avslutad godkänd utbildning erhålls Intyg och certifiering enligt IPC
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert