Mina studier

Introduktion till Cybersäkerhet för företag

Vilka faror inom IT behöver er verksamhet skydda sig mot och hur motståndskraftig är er organisation vid en eventuell cyberattack? Den här utbildningen ger en introduktion kring hotbilder som företag står inför och hur säkerhetslösningar kan implementeras. Utbildningen ger en bra grund för dig som tar cyberhot på allvar och vill ta nästa steg för att arbeta förebyggande.

Längd

3 dagar

Pris

5 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd på distans

Beskrivning
Målgrupp
Intyg, certifiering
I takt med att allt mer digitaliseras ökar riskerna för verksamheter och organisationer att drabbas av IT-intrång och cyberhot. I Sverige har vi under de senaste åren sett flera exempel på cyberintrång där hackare tar kontroll över organisationers system och kräver lösensummor för att återställa data. Har er verksamhet rätt säkerhetsåtgärder som skyddar er vid ett eventuellt IT-angrepp? I denna utbildning får ni insyn i de verktyg som används för att förebygga ett intrång, identifiera era svagheter och aktivt arbeta med era skydd.  

Det är viktigt att ni hittar ett systematiskt arbetssätt för att upprätthålla kontrollen över företagets data och information. Hotbilden utifrån förändras ständigt, vilket gör det viktigt att implementera ett säkerhetsarbete som är aktuellt och hållbart över tid. Efter utbildningen kommer du att ha ökad förståelse kring hur ni kan arbeta med riskanalyser och sårbarhetshantering i er verksamhet.

Denna utbildning är för dig som har ett intresse eller ansvar för informationssäkerhet och datahantering i en verksamhet eller organisation. Utbildningen är lämplig för roller inom exempelvis: HR, finans och kundansvariga eller annan befattning som i vardag behandlar företags- eller kunduppgifter. I din roll hanterar du känslig information som behöver hållas säker.  

Utbildningen innehåller:
  • Hur ni identifierar, förhindrar och åtgärdar säkerhetsrisker i system och tjänster 
  • Exempel på hackerattacker  
  • Vad är ISMS och varför är det viktigt för organisationer (system för informationssäkerhet)  
  • En intro till den allmänt spridda ISO27000 samt exempel på specifika branschexempel som ISO 21434    
Utbildningen bedrivs som lärarledd på distans under tre halvdagar. 

Datum och tid:
De lärarledda passen kommer hållas klockan 13.00-16.00 den 14, 15 och 16 februari 2023. 

Utbildare: 
Kursen kommer att hållas av Jonas Kallmén. Jonas är grundare av Intelligent Connected Products och har över 25 års erfarenhet av att driva förändring med hjälp av automatisering och ökad abstraktionsnivå, bl.a. genom implementation av modellbaserad design, realtidsoperativa system, EDA-verktyg, industridatorer (COTS), SaaS, AI och IoT i utvecklingsprocessen för nätverk, industri, tillverkning och konsumentprodukter mm. I Jonas utbildningar om Cybersäkerhet och AI inkluderar han även ett hållbarhetstänk. 
Denna utbildning är för dig som har ett intresse eller ansvar för informationssäkerhet och datahantering i en verksamhet eller organisation. Utbildningen är lämplig för roller inom exempelvis: HR, finans och kundansvariga eller annan befattning som i vardag behandlar företags- eller kunduppgifter. I din roll hanterar du känslig information som behöver hållas säker.  
Efter genomförd utbildning erhålls utbildningbevis.
Beskrivning
I takt med att allt mer digitaliseras ökar riskerna för verksamheter och organisationer att drabbas av IT-intrång och cyberhot. I Sverige har vi under de senaste åren sett flera exempel på cyberintrång där hackare tar kontroll över organisationers system och kräver lösensummor för att återställa data. Har er verksamhet rätt säkerhetsåtgärder som skyddar er vid ett eventuellt IT-angrepp? I denna utbildning får ni insyn i de verktyg som används för att förebygga ett intrång, identifiera era svagheter och aktivt arbeta med era skydd.  

Det är viktigt att ni hittar ett systematiskt arbetssätt för att upprätthålla kontrollen över företagets data och information. Hotbilden utifrån förändras ständigt, vilket gör det viktigt att implementera ett säkerhetsarbete som är aktuellt och hållbart över tid. Efter utbildningen kommer du att ha ökad förståelse kring hur ni kan arbeta med riskanalyser och sårbarhetshantering i er verksamhet.

Denna utbildning är för dig som har ett intresse eller ansvar för informationssäkerhet och datahantering i en verksamhet eller organisation. Utbildningen är lämplig för roller inom exempelvis: HR, finans och kundansvariga eller annan befattning som i vardag behandlar företags- eller kunduppgifter. I din roll hanterar du känslig information som behöver hållas säker.  

Utbildningen innehåller:
  • Hur ni identifierar, förhindrar och åtgärdar säkerhetsrisker i system och tjänster 
  • Exempel på hackerattacker  
  • Vad är ISMS och varför är det viktigt för organisationer (system för informationssäkerhet)  
  • En intro till den allmänt spridda ISO27000 samt exempel på specifika branschexempel som ISO 21434    
Utbildningen bedrivs som lärarledd på distans under tre halvdagar. 

Datum och tid:
De lärarledda passen kommer hållas klockan 13.00-16.00 den 14, 15 och 16 februari 2023. 

Utbildare: 
Kursen kommer att hållas av Jonas Kallmén. Jonas är grundare av Intelligent Connected Products och har över 25 års erfarenhet av att driva förändring med hjälp av automatisering och ökad abstraktionsnivå, bl.a. genom implementation av modellbaserad design, realtidsoperativa system, EDA-verktyg, industridatorer (COTS), SaaS, AI och IoT i utvecklingsprocessen för nätverk, industri, tillverkning och konsumentprodukter mm. I Jonas utbildningar om Cybersäkerhet och AI inkluderar han även ett hållbarhetstänk. 
Målgrupp
Denna utbildning är för dig som har ett intresse eller ansvar för informationssäkerhet och datahantering i en verksamhet eller organisation. Utbildningen är lämplig för roller inom exempelvis: HR, finans och kundansvariga eller annan befattning som i vardag behandlar företags- eller kunduppgifter. I din roll hanterar du känslig information som behöver hållas säker.  
Intyg, certifiering
Efter genomförd utbildning erhålls utbildningbevis.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert