Mina studier

Introduktion till Cybersäkerhet för företag

Vilka faror inom IT behöver er verksamhet skydda sig mot och hur motståndskraftig är er organisation vid en eventuell cyberattack? Den här utbildningen ger en introduktion kring hotbilder som företag står inför och hur säkerhetslösningar kan implementeras. Utbildningen ger en bra grund för dig som tar cyberhot på allvar och vill ta nästa steg för att arbeta förebyggande. 
Utbildningsstart den 14 februari 2023.

Längd

3 dagar

Studieformat

Lärarledd på distans

Beskrivning
Målgrupp
Intyg, certifiering
I takt med att allt mer digitaliseras ökar riskerna för verksamheter och organisationer att drabbas av IT-intrång och cyberhot. I Sverige har vi under de senaste åren sett flera exempel på cyberintrång där hackare tar kontroll över organisationers system och kräver lösensummor för att återställa data. Har er verksamhet rätt säkerhetsåtgärder som skyddar er vid ett eventuellt IT-angrepp? I denna utbildning får ni insyn i de verktyg som används för att förebygga ett intrång, identifiera era svagheter och aktivt arbeta med era skydd.  

Det är viktigt att ni hittar ett systematiskt arbetssätt för att upprätthålla kontrollen över företagets data och information. Hotbilden utifrån förändras ständigt, vilket gör det viktigt att implementera ett säkerhetsarbete som är aktuellt och hållbart över tid. Efter utbildningen kommer du att ha ökad förståelse kring hur ni kan arbeta med riskanalyser och sårbarhetshantering i er verksamhet.

Denna utbildning är för dig som har ett intresse eller ansvar för informationssäkerhet och datahantering i en verksamhet eller organisation. Utbildningen är lämplig för roller inom exempelvis: IT-och säkerhetsansvariga, HR-ansvariga eller finans och kundansvariga. I din roll hanterar du känslig information som behöver hållas säker.  

Utbildningen innehåller:
  • Hur ni identifierar, förhindrar och åtgärdar säkerhetsrisker i system och tjänster 
  • Exempel på hackerattacker  
  • Vad är ISM och varför är det viktigt för organisationer (system för informationssäkerhet)  
  • Exempel från ISO 21434, ISO 9000 och ISO 14000   
Utbildningen bedrivs som lärarledd på distans under tre halvdagar. 

Datum och tid:
De lärarledda passen kommer hållas klockan 13.00-16.00 den 14, 15 och 16 februari 2023.

Denna utbildning är för dig som har ett intresse eller ansvar för informationssäkerhet och datahantering i en verksamhet eller organisation. Utbildningen är lämplig för roller inom exempelvis: IT-och säkerhetsansvariga, HR-ansvariga eller finans och kundansvariga. I din roll hanterar du känslig information som behöver hållas säker.  
Efter genomförd utbildning erhålls utbildningbevis.
Beskrivning
I takt med att allt mer digitaliseras ökar riskerna för verksamheter och organisationer att drabbas av IT-intrång och cyberhot. I Sverige har vi under de senaste åren sett flera exempel på cyberintrång där hackare tar kontroll över organisationers system och kräver lösensummor för att återställa data. Har er verksamhet rätt säkerhetsåtgärder som skyddar er vid ett eventuellt IT-angrepp? I denna utbildning får ni insyn i de verktyg som används för att förebygga ett intrång, identifiera era svagheter och aktivt arbeta med era skydd.  

Det är viktigt att ni hittar ett systematiskt arbetssätt för att upprätthålla kontrollen över företagets data och information. Hotbilden utifrån förändras ständigt, vilket gör det viktigt att implementera ett säkerhetsarbete som är aktuellt och hållbart över tid. Efter utbildningen kommer du att ha ökad förståelse kring hur ni kan arbeta med riskanalyser och sårbarhetshantering i er verksamhet.

Denna utbildning är för dig som har ett intresse eller ansvar för informationssäkerhet och datahantering i en verksamhet eller organisation. Utbildningen är lämplig för roller inom exempelvis: IT-och säkerhetsansvariga, HR-ansvariga eller finans och kundansvariga. I din roll hanterar du känslig information som behöver hållas säker.  

Utbildningen innehåller:
  • Hur ni identifierar, förhindrar och åtgärdar säkerhetsrisker i system och tjänster 
  • Exempel på hackerattacker  
  • Vad är ISM och varför är det viktigt för organisationer (system för informationssäkerhet)  
  • Exempel från ISO 21434, ISO 9000 och ISO 14000   
Utbildningen bedrivs som lärarledd på distans under tre halvdagar. 

Datum och tid:
De lärarledda passen kommer hållas klockan 13.00-16.00 den 14, 15 och 16 februari 2023.

Målgrupp
Denna utbildning är för dig som har ett intresse eller ansvar för informationssäkerhet och datahantering i en verksamhet eller organisation. Utbildningen är lämplig för roller inom exempelvis: IT-och säkerhetsansvariga, HR-ansvariga eller finans och kundansvariga. I din roll hanterar du känslig information som behöver hållas säker.  
Intyg, certifiering
Efter genomförd utbildning erhålls utbildningbevis.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert