Mina studier

Introduktion till Artificiell Intelligens (AI)

Utbildningen beskriver grunderna i AI, behandlar dess nyckelbegrepp och ger en överblick över vad AI är. Kursen kommer även behandla hur fältet utvecklats historiskt, hur det påverkar vår vardag idag och vart det är på väg i framtiden. Inom vilka områden kan AI appliceras och på vilket sätt kan man nyttja AI för att lösa olika problem.

Längd

3 dagar

Pris

9 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Intyg, certifiering
Artificiell Intelligens (AI) möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål. Vissa AI-tekniker har funnits i mer än 50 år. Men utvecklingen av datorernas kraft, tillgången till enorma mängder information och nya algoritmer har lett till stora genombrott för AI under de senaste åren. AI räknas idag som en nyckelfaktor för samhällets digitala omställning, och har blivit en prioritet både nationellt och internationellt.

Kursen ger deltagaren en introduktion till området artificiell intelligens, dess historia, nyckelbegrepp och termer, tillämpningsområden, framtidsutsikt och samhällspåverkan.

Huvudsakliga innehåll:

    Vad är AI och dess historia
    Tillämpningar och ämnesområden
    Filosofin bakom AI
    Sökningsalgoritm, problemlösning och AI
    Sannolikheter och osäkerhet
    Maskininlärning
    AI-algoritmer: Regression (Linjär och Logistisk), Naive Bayes, Närmaste granne, Random Forest
    Neuronnät
    Konsekvenser, möjligheter och utmaningar


Förkunskaper inom eller intresse för systemutveckling. Inga krav för programmering.
Efter avslutad kurs erhålls ett utbildningsintyg
Beskrivning
Artificiell Intelligens (AI) möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål. Vissa AI-tekniker har funnits i mer än 50 år. Men utvecklingen av datorernas kraft, tillgången till enorma mängder information och nya algoritmer har lett till stora genombrott för AI under de senaste åren. AI räknas idag som en nyckelfaktor för samhällets digitala omställning, och har blivit en prioritet både nationellt och internationellt.

Kursen ger deltagaren en introduktion till området artificiell intelligens, dess historia, nyckelbegrepp och termer, tillämpningsområden, framtidsutsikt och samhällspåverkan.

Huvudsakliga innehåll:

    Vad är AI och dess historia
    Tillämpningar och ämnesområden
    Filosofin bakom AI
    Sökningsalgoritm, problemlösning och AI
    Sannolikheter och osäkerhet
    Maskininlärning
    AI-algoritmer: Regression (Linjär och Logistisk), Naive Bayes, Närmaste granne, Random Forest
    Neuronnät
    Konsekvenser, möjligheter och utmaningar


Förkunskaper
Förkunskaper inom eller intresse för systemutveckling. Inga krav för programmering.
Intyg, certifiering
Efter avslutad kurs erhålls ett utbildningsintyg
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert