Mina studier

Interkulturell arbetsplats

Står du som företagare inför utmaningar med att bemanna lediga tjänster?  För att säkerställa kompetenstillgången behöver vi bli duktigare att fånga upp talanger med olika kulturella bakgrunder. När vi väl har lyckats attrahera nya medarbetare behöver vi också säkerställa ett framgångsrikt sätt att kommunicera över kulturgränserna.

Längd

3 dagar

Ort

Distans lärarledd via webben

Beskrivning
Skulle du ha lust att hjälpa mig med lådorna och ställa dom i förrådet! Visst är betydelsen självklar, eller? Olika kulturella bakgrunder gör att vi tolkar budskapet olika. För  en icke-svensk kan det låta som en försiktig förfrågan som inte är så viktig, medan det för en svensk är tydligt att det är en uppmaning.

Idag står många företag inför både möjligheter och utmaningar som den snabba teknikutvecklingen och den gröna omställningen innebär. Den snabba expansionen i Norr innebär också utmaningar inom kompetensförsörjning och rekrytering. För att säkerställa kompetenstillgången behöver vi bli duktigare att fånga upp talanger med olika kulturella bakgrunder. När vi väl har lyckats attrahera nya medarbetare behöver vi också säkerställa ett framgångsrikt sätt att kommunicera över kulturgränserna.

Ett exempel på en situation där vad som är respektfullt beteende skiljer sig åt mellan kulturer är anställningsintervjun. Under en anställningsintervju i Sverige förväntas du ge snabba och raka svar. I Japan bör du däremot av respekt för den som ställer frågan tänka efter under tystnad i 30-40 sekunder för att därefter svara långsamt och med sänkt blick.

Vidare råder i Sverige en norm att i professionella sammanhang vara relativt sparsam med känslor – ett beteende som absolut inte funkar i Ryssland, där snålhet med känslor kan tolkas som maktspel och list, som att du har något att dölja. Enligt svensk kultur är det oartigt att avbryta, medan man i Frankrike kan betrakta tigande som att man inte har något att säga.  ”Kommer ingenting ut, då är det inget därinne”, är en vanligt förekommande utgångspunkt.  
Beskrivning
Skulle du ha lust att hjälpa mig med lådorna och ställa dom i förrådet! Visst är betydelsen självklar, eller? Olika kulturella bakgrunder gör att vi tolkar budskapet olika. För  en icke-svensk kan det låta som en försiktig förfrågan som inte är så viktig, medan det för en svensk är tydligt att det är en uppmaning.

Idag står många företag inför både möjligheter och utmaningar som den snabba teknikutvecklingen och den gröna omställningen innebär. Den snabba expansionen i Norr innebär också utmaningar inom kompetensförsörjning och rekrytering. För att säkerställa kompetenstillgången behöver vi bli duktigare att fånga upp talanger med olika kulturella bakgrunder. När vi väl har lyckats attrahera nya medarbetare behöver vi också säkerställa ett framgångsrikt sätt att kommunicera över kulturgränserna.

Ett exempel på en situation där vad som är respektfullt beteende skiljer sig åt mellan kulturer är anställningsintervjun. Under en anställningsintervju i Sverige förväntas du ge snabba och raka svar. I Japan bör du däremot av respekt för den som ställer frågan tänka efter under tystnad i 30-40 sekunder för att därefter svara långsamt och med sänkt blick.

Vidare råder i Sverige en norm att i professionella sammanhang vara relativt sparsam med känslor – ett beteende som absolut inte funkar i Ryssland, där snålhet med känslor kan tolkas som maktspel och list, som att du har något att dölja. Enligt svensk kultur är det oartigt att avbryta, medan man i Frankrike kan betrakta tigande som att man inte har något att säga.  ”Kommer ingenting ut, då är det inget därinne”, är en vanligt förekommande utgångspunkt.  
Distans lärarledd via webben
09 februari 202313 februari 202317 februari 2023
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert