Mina studier

Interkulturell arbetsplats

Den gröna omställningen kommer innebära stora rekryteringsinsatser för att säkra kompetenstillgången. Vi behöver bli riktigt bra på att fånga upp och behålla talanger med olika kulturella bakgrunder. Den här utbildningen ger verktyg för hur vi på ett framgångsrikt sätt kan kommunicera över kulturgränserna för att skapa en inkluderande och framgångsrik arbetsplats. 
Utbildningsstart den 9 februari 2023.

Längd

3 dagar

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
FAQ
De interkulturella frågeställningarna blir allt viktigare i ett samhälle präglad av kulturell mångfald och i ett allt mer globaliserat näringsliv. Hur påverkas vår förståelse av varandra när vi har olika utgångspunkter i vår förståelse av världen?

Det här är en utbildning för dig som arbetar i en verksamhet där människor från olika kulturer möts och samarbetar. Under utbildningen kommer vi att lyfta kunskap kring kulturmöten både vad gäller att hantera kommunikation som samarbete, internt som externt.

I all kontakt mellan människor med olika bakgrunder krävs förståelse för hur individernas kulturella bakgrund påverkar relationer, kommunikation och beteende människor emellan och målet med denna utbildning är att du skall få ta del av verktyg som hjälper dig att hantera kulturmöten konstruktivt med kommunikation som bas.

Fokus i utbildningen är teori, praktik och reflektion, grunden i all inlärning, och som utvecklar dig som deltagare i din förmåga att agera konstruktivt i interkulturella sammanhang.

Utbildningen riktar sig till arbetsledare, chefer och HR personal men också alla som vill utveckla sin förmåga att kommunicera på arbetsplatsen.

Vi kommer att ta upp och prata kring följande områden under utbildningen:

  • Kulturförståelse - interkulturell kompetens, dess betydelse i mångkulturella verksamheter och svensk kultur i jämförelse
  • Kommunikation - Interkulturell kommunikation och konflikthantering i mångkulturella miljöer
  • Bemötande - bemötande ur ett internationellt perspektiv, den mångkulturella arbetsplatsen och strategier för inkluderande möten
Datum och tid:
Utbildningen bedrivs som lärarledd på distans under tre halvdagar.
De lärarledda passen kommer hållas klockan 08.00-11.30 den  9, 13 och 17 februari 2023.
Eget arbete mellan pass 1 och 2 samt 2 och 3 beräknas till 2-4 timmar. 

Kursen kommer att hållas av Anna-Karin Byström från DC Consulting, som är en föreläsare inom området  och baserar innehållet på hennes rika och mångåriga erfarenhet av kulturförståelse och interkulturell kommunikation med b.la. en Fil.Lic. organisationskommunikation med fokus interkulturell kommunikation, 18 år inom internationellt företag, 11 år som företagare samt praktiskt kunskap från många år av boende i olika delar av världen på olika kontinenter. 

Utbildningstillfället finansieras av svenska ESF-rådet via projektet React - EU Grön Omställning. Läs mer om medverkan i projektet och vilka andra utbildningar som ingår här

Utbildningen kan även ges som företagsanpassat tillfälle utanför projektet, skicka en förfrågan till foretag@ya.se

Inga förkunskaper krävs.
Utbildningen riktar sig till arbetsledare, chefer och HR personal men också alla som vill utveckla sin förmåga att kommunicera på arbetsplatsen.
Skulle du ha lust att hjälpa mig med lådorna och ställa dom i förrådet! Visst är betydelsen självklar, eller? Olika kulturella bakgrunder gör att vi tolkar budskapet olika. För  en icke-svensk kan det låta som en försiktig förfrågan som inte är så viktig, medan det för en svensk är tydligt att det är en uppmaning.

Idag står många företag inför både möjligheter och utmaningar som den snabba teknikutvecklingen och den gröna omställningen innebär. Den snabba expansionen i Norr innebär också utmaningar inom kompetensförsörjning och rekrytering. För att säkerställa kompetenstillgången behöver vi bli duktigare att fånga upp talanger med olika kulturella bakgrunder. När vi väl har lyckats attrahera nya medarbetare behöver vi också säkerställa ett framgångsrikt sätt att kommunicera över kulturgränserna.

Ett exempel på en situation där vad som är respektfullt beteende skiljer sig åt mellan kulturer är anställningsintervjun. Under en anställningsintervju i Sverige förväntas du ge snabba och raka svar. I Japan bör du däremot av respekt för den som ställer frågan tänka efter under tystnad i 30-40 sekunder för att därefter svara långsamt och med sänkt blick.

Vidare råder i Sverige en norm att i professionella sammanhang vara relativt sparsam med känslor – ett beteende som absolut inte funkar i Ryssland, där snålhet med känslor kan tolkas som maktspel och list, som att du har något att dölja. Enligt svensk kultur är det oartigt att avbryta, medan man i Frankrike kan betrakta tigande som att man inte har något att säga.  ”Kommer ingenting ut, då är det inget därinne”, är en vanligt förekommande utgångspunkt.  
Beskrivning
De interkulturella frågeställningarna blir allt viktigare i ett samhälle präglad av kulturell mångfald och i ett allt mer globaliserat näringsliv. Hur påverkas vår förståelse av varandra när vi har olika utgångspunkter i vår förståelse av världen?

Det här är en utbildning för dig som arbetar i en verksamhet där människor från olika kulturer möts och samarbetar. Under utbildningen kommer vi att lyfta kunskap kring kulturmöten både vad gäller att hantera kommunikation som samarbete, internt som externt.

I all kontakt mellan människor med olika bakgrunder krävs förståelse för hur individernas kulturella bakgrund påverkar relationer, kommunikation och beteende människor emellan och målet med denna utbildning är att du skall få ta del av verktyg som hjälper dig att hantera kulturmöten konstruktivt med kommunikation som bas.

Fokus i utbildningen är teori, praktik och reflektion, grunden i all inlärning, och som utvecklar dig som deltagare i din förmåga att agera konstruktivt i interkulturella sammanhang.

Utbildningen riktar sig till arbetsledare, chefer och HR personal men också alla som vill utveckla sin förmåga att kommunicera på arbetsplatsen.

Vi kommer att ta upp och prata kring följande områden under utbildningen:

  • Kulturförståelse - interkulturell kompetens, dess betydelse i mångkulturella verksamheter och svensk kultur i jämförelse
  • Kommunikation - Interkulturell kommunikation och konflikthantering i mångkulturella miljöer
  • Bemötande - bemötande ur ett internationellt perspektiv, den mångkulturella arbetsplatsen och strategier för inkluderande möten
Datum och tid:
Utbildningen bedrivs som lärarledd på distans under tre halvdagar.
De lärarledda passen kommer hållas klockan 08.00-11.30 den  9, 13 och 17 februari 2023.
Eget arbete mellan pass 1 och 2 samt 2 och 3 beräknas till 2-4 timmar. 

Kursen kommer att hållas av Anna-Karin Byström från DC Consulting, som är en föreläsare inom området  och baserar innehållet på hennes rika och mångåriga erfarenhet av kulturförståelse och interkulturell kommunikation med b.la. en Fil.Lic. organisationskommunikation med fokus interkulturell kommunikation, 18 år inom internationellt företag, 11 år som företagare samt praktiskt kunskap från många år av boende i olika delar av världen på olika kontinenter. 

Utbildningstillfället finansieras av svenska ESF-rådet via projektet React - EU Grön Omställning. Läs mer om medverkan i projektet och vilka andra utbildningar som ingår här

Utbildningen kan även ges som företagsanpassat tillfälle utanför projektet, skicka en förfrågan till foretag@ya.se

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till arbetsledare, chefer och HR personal men också alla som vill utveckla sin förmåga att kommunicera på arbetsplatsen.
FAQ
Skulle du ha lust att hjälpa mig med lådorna och ställa dom i förrådet! Visst är betydelsen självklar, eller? Olika kulturella bakgrunder gör att vi tolkar budskapet olika. För  en icke-svensk kan det låta som en försiktig förfrågan som inte är så viktig, medan det för en svensk är tydligt att det är en uppmaning.

Idag står många företag inför både möjligheter och utmaningar som den snabba teknikutvecklingen och den gröna omställningen innebär. Den snabba expansionen i Norr innebär också utmaningar inom kompetensförsörjning och rekrytering. För att säkerställa kompetenstillgången behöver vi bli duktigare att fånga upp talanger med olika kulturella bakgrunder. När vi väl har lyckats attrahera nya medarbetare behöver vi också säkerställa ett framgångsrikt sätt att kommunicera över kulturgränserna.

Ett exempel på en situation där vad som är respektfullt beteende skiljer sig åt mellan kulturer är anställningsintervjun. Under en anställningsintervju i Sverige förväntas du ge snabba och raka svar. I Japan bör du däremot av respekt för den som ställer frågan tänka efter under tystnad i 30-40 sekunder för att därefter svara långsamt och med sänkt blick.

Vidare råder i Sverige en norm att i professionella sammanhang vara relativt sparsam med känslor – ett beteende som absolut inte funkar i Ryssland, där snålhet med känslor kan tolkas som maktspel och list, som att du har något att dölja. Enligt svensk kultur är det oartigt att avbryta, medan man i Frankrike kan betrakta tigande som att man inte har något att säga.  ”Kommer ingenting ut, då är det inget därinne”, är en vanligt förekommande utgångspunkt.  
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert