Mina studier

Instruerad Tekniker Elfordon (ITE)

Utför du arbeten på el och hybridfordon som inte berör högvoltssystemet? Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper för att kunna utföra ditt arbete på ett säkert sätt!

Längd

1 dag

Ort

Stockholm Farsta, Västerås, Malmö, Umeå

Pris

Per deltagare 4 900 SEK exkl. moms
Per grupp 28 000 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Målgrupp
FAQ
I Sveriges finns över 300 000 elfordon i trafik. Denna ökning ställer nya krav på kunskap och säkerhet ute i våra verkstäder.  
 
Denna utbildning riktar sig till dig som utför allmänna arbeten på elfordon. Med allmänna arbeten menas exempelvis AC-service, hjulinställning, fönsterbyten och service av förbränningsmotorn. För att utföra dessa arbeten behöver du ha kunskap kring när det råder risk för “elektrisk fara”, för att därefter kunna avbryta arbetsmomentet. Utbildningen fokuserar på att utöka kompetensen kring vad du får, respektive inte får göra, på ett elfordon.  
 
Nivån motsvarar Elektriskt Instruerad Person (EIP) plus de krav som ställs enligt nya branschstandarden för Instruerad Tekniker Elfordon.  

Utbildningens innehåll


I denna utbildning får du: 
 • Kunskaper om elektricitet, elfordon och dess risker 
 • Kännedom om de riskkällor som kan uppstå under arbetet samt säkerhetsåtgärder  
 • Förmåga att vid varje tillfälle avgöra om det är säkert att fortsätta arbetet eller inte 
 • Efter kursen har du fått kännedom om högvoltssystem i laddbara fordon och nödvändig kunskap för att utföra allmänna arbeten på dessa. Dock ej i högvoltssystemet. 

Upplägg 


Detta är en lärarledd utbildning som genomförs på YrkesAkademins utbildningsorter runt om i landet. Självklart kan vi även genomföra utbildningen direkt i er verksamhet. Utbildningen varvar teori med praktisk kunskap och avslutas med ett prov.  

 
Boka din plats till någon av våra utbildningsorter idag!   
Denna utbildning riktar sig till dig som utför allmänna arbeten på elfordon som ej berör högvoltssystemen. Med allmänna arbeten menas exempelvis AC-service, hjulinställning, fönsterbyten och service av förbränningsmotorn.  
Vilka typer av arbetsuppgifter utför en instruerad tekniker för elfordon?


En Instruerad tekniker för elfordon kan bland annat arbeta med att: 

 • Delta i samt utföra riskidentifieringar
 • Utföra service- och reparationsarbeten på eller i närheten av spänningslöst högvoltssystem efter att högvoltssystemet är frånskilt och säkrat mot tillkoppling av fackkunnig elfordon
 • Göra omfattande och komplicerade arbeten i elfordon där tillverkaren inte har anvisat frånskiljning och där det inte föreligger elektrisk fara.


Jag arbetar som mekaniker. Måste jag gå denna utbildning för att byta hjul på ett elfordon?  


Ja, enligt den nya branschstandarden bör denna utbildning vara ett minimumkrav om du ska utföra denna typ av arbete.  


Beskrivning
I Sveriges finns över 300 000 elfordon i trafik. Denna ökning ställer nya krav på kunskap och säkerhet ute i våra verkstäder.  
 
Denna utbildning riktar sig till dig som utför allmänna arbeten på elfordon. Med allmänna arbeten menas exempelvis AC-service, hjulinställning, fönsterbyten och service av förbränningsmotorn. För att utföra dessa arbeten behöver du ha kunskap kring när det råder risk för “elektrisk fara”, för att därefter kunna avbryta arbetsmomentet. Utbildningen fokuserar på att utöka kompetensen kring vad du får, respektive inte får göra, på ett elfordon.  
 
Nivån motsvarar Elektriskt Instruerad Person (EIP) plus de krav som ställs enligt nya branschstandarden för Instruerad Tekniker Elfordon.  

Utbildningens innehåll


I denna utbildning får du: 
 • Kunskaper om elektricitet, elfordon och dess risker 
 • Kännedom om de riskkällor som kan uppstå under arbetet samt säkerhetsåtgärder  
 • Förmåga att vid varje tillfälle avgöra om det är säkert att fortsätta arbetet eller inte 
 • Efter kursen har du fått kännedom om högvoltssystem i laddbara fordon och nödvändig kunskap för att utföra allmänna arbeten på dessa. Dock ej i högvoltssystemet. 

Upplägg 


Detta är en lärarledd utbildning som genomförs på YrkesAkademins utbildningsorter runt om i landet. Självklart kan vi även genomföra utbildningen direkt i er verksamhet. Utbildningen varvar teori med praktisk kunskap och avslutas med ett prov.  

 
Boka din plats till någon av våra utbildningsorter idag!   
Målgrupp
Denna utbildning riktar sig till dig som utför allmänna arbeten på elfordon som ej berör högvoltssystemen. Med allmänna arbeten menas exempelvis AC-service, hjulinställning, fönsterbyten och service av förbränningsmotorn.  
FAQ
Vilka typer av arbetsuppgifter utför en instruerad tekniker för elfordon?


En Instruerad tekniker för elfordon kan bland annat arbeta med att: 

 • Delta i samt utföra riskidentifieringar
 • Utföra service- och reparationsarbeten på eller i närheten av spänningslöst högvoltssystem efter att högvoltssystemet är frånskilt och säkrat mot tillkoppling av fackkunnig elfordon
 • Göra omfattande och komplicerade arbeten i elfordon där tillverkaren inte har anvisat frånskiljning och där det inte föreligger elektrisk fara.


Jag arbetar som mekaniker. Måste jag gå denna utbildning för att byta hjul på ett elfordon?  


Ja, enligt den nya branschstandarden bör denna utbildning vara ett minimumkrav om du ska utföra denna typ av arbete.  


Stockholm Farsta
21 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
28 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
30 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
07 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert