Mina studier

Informerad person elfordon (IPE) - tillträde till riskområden

Vistas du i miljöer där arbeten med elfordon sker? I denna utbildning får du grundläggande kunskaper om vilka risker som finns med elfordon, och hur dessa ska undvikas. Utbildningen följer den framtagna branschstandarden för Informerad Person Elfordon (IPE). 

Längd

1 dag

Pris

995 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd alternativt webbaserad

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
FAQ
I takt med att antalet laddbara fordon ökar i våra verkstäder, ökar även kraven på säkerhetstänk för dig som vistas i miljöer där arbete med högvoltsfordon sker. Denna utbildning bör vara ett minimum för all övrig personal som vistas i verkstäder med laddbara fordon. Exempelvis kundmottagare, säljare, lokalvårdare. Utbildningen följer den framtagna branschstandarden för Informerad Person Elfordon (IPE).  

Innehåll


Efter genomförd utbildning har du fått ökad kännedom om ett laddbara fordon elektriska risker och hur dessa skall undvikas. Exempelvis genom att vara uppmärksam och följa avspärrningar, varningstexter och varningsskyltar. 
 
Du kommer att lära dig mer om:  

  • Krav, regler, ansvar och befogenheter för laddbara fordon 
  • Risker och faror i samband med elfordon 
  • Nivåer för högvolt i fordonsbranschen

Upplägg


Utbildningen genomförs digitalt som webbutbildning, tidsåtgång cirka 4h (inkl. provtid). 
Vi kan även anpassa utbildningen till ert företag och ort. 
 
Boka din plats idag!

Inga förkunskaper krävs för att utföra denna utbildning! 
All övrig personal som kan tänkas komma i kontakt med ett högvoltsfordon, bör genomföra denna utbildning. Exempel på arbetsroller är kundmottagare, säljare eller lokalvårdare. 
Jag jobbar med AC-service, behöver jag då gå denna utbildning?  

- Nej, för att utföra ett allmänt arbete på ett elfordon behöver du ha en högre behörighet, kallad Instruerad Tekniker Elfordon (ITE).  

Jag jobbar som säsongdäckbytare, behöver jag då gå denna utbildning?  

Nej, för att utföra ett allmänt arbete på ett elfordon behöver du ha en högre behörighet, kallat Instruerad Tekniker Elfordon (ITE). 

Kommer utbildningen gå igenom vart gränsen för högvolt går?  

Ja, då detta också är gränsen för livsfarlig nivå av spänning.  

Kommer utbildningen gå igenom definitionerna för olika laddbara fordon?  

Ja, vi kommer bland annat att gå igenom definitionerna för el – och hybridfordon.  

 
Beskrivning
I takt med att antalet laddbara fordon ökar i våra verkstäder, ökar även kraven på säkerhetstänk för dig som vistas i miljöer där arbete med högvoltsfordon sker. Denna utbildning bör vara ett minimum för all övrig personal som vistas i verkstäder med laddbara fordon. Exempelvis kundmottagare, säljare, lokalvårdare. Utbildningen följer den framtagna branschstandarden för Informerad Person Elfordon (IPE).  

Innehåll


Efter genomförd utbildning har du fått ökad kännedom om ett laddbara fordon elektriska risker och hur dessa skall undvikas. Exempelvis genom att vara uppmärksam och följa avspärrningar, varningstexter och varningsskyltar. 
 
Du kommer att lära dig mer om:  

  • Krav, regler, ansvar och befogenheter för laddbara fordon 
  • Risker och faror i samband med elfordon 
  • Nivåer för högvolt i fordonsbranschen

Upplägg


Utbildningen genomförs digitalt som webbutbildning, tidsåtgång cirka 4h (inkl. provtid). 
Vi kan även anpassa utbildningen till ert företag och ort. 
 
Boka din plats idag!

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs för att utföra denna utbildning! 
Målgrupp
All övrig personal som kan tänkas komma i kontakt med ett högvoltsfordon, bör genomföra denna utbildning. Exempel på arbetsroller är kundmottagare, säljare eller lokalvårdare. 
FAQ
Jag jobbar med AC-service, behöver jag då gå denna utbildning?  

- Nej, för att utföra ett allmänt arbete på ett elfordon behöver du ha en högre behörighet, kallad Instruerad Tekniker Elfordon (ITE).  

Jag jobbar som säsongdäckbytare, behöver jag då gå denna utbildning?  

Nej, för att utföra ett allmänt arbete på ett elfordon behöver du ha en högre behörighet, kallat Instruerad Tekniker Elfordon (ITE). 

Kommer utbildningen gå igenom vart gränsen för högvolt går?  

Ja, då detta också är gränsen för livsfarlig nivå av spänning.  

Kommer utbildningen gå igenom definitionerna för olika laddbara fordon?  

Ja, vi kommer bland annat att gå igenom definitionerna för el – och hybridfordon.  

 
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert