Mina studier

Hjullastare, Truck C2 Utbildning

Utbildning för dig som vill använda hjullastare som truck. Det innebär att du får utbildning för att lasta, lossa och bära gods med hjullastare utrustad med pallgafflar eller annat lyftaggregat med liknande funktion. Utbildningens längd varierar mellan 2-5 dagar beroende på förkunskaper.

Längd

3 dagar

Ort

Höör, Stockholm, Luleå, Falun, Kalix, Umeå, Linköping, Nyköping, Sundsvall, Enköping

Pris

4 950 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd med maskinkörning

Beskrivning
Förkunskaper
Intyg, certifiering
Denna utbildning ger den kompetens som krävs för att kunna använda maskinen som truck. Det innebär att du får utbildning för att lasta, lossa och bära gods med hjullastare utrustad med pallgafflar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag i truckmiljö t ex inom industrin, godsterminaler och hamnar i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 Användning av truckar och TLP-10. För arbete med hjullastaren i andra miljöer än i de som gäller för truck och även för andra typer av godshantering t.ex. användning av skopa, plogblad mm krävs utbildningen hjullastare godshantering som är mer omfattande.

Utbildningen omfattar:

Arbetsmiljö, konstruktion, skötsel och daglig tillsyn, arbetssätt, material och godshantering, trafik och säkerhetsbestämmelser, ergonomi, redskapsbyte, teoretiskt prov och praktiska körövningar och körteknik

Se våra övriga utbildningar inom Maskin och Entreprenad

Tidigare kunskaper gällande A & B truck och 18 års ålder.

Efter avslutad och godkänd utbildning erhålls utbildningsbevis.
Beskrivning
Denna utbildning ger den kompetens som krävs för att kunna använda maskinen som truck. Det innebär att du får utbildning för att lasta, lossa och bära gods med hjullastare utrustad med pallgafflar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag i truckmiljö t ex inom industrin, godsterminaler och hamnar i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 Användning av truckar och TLP-10. För arbete med hjullastaren i andra miljöer än i de som gäller för truck och även för andra typer av godshantering t.ex. användning av skopa, plogblad mm krävs utbildningen hjullastare godshantering som är mer omfattande.

Utbildningen omfattar:

Arbetsmiljö, konstruktion, skötsel och daglig tillsyn, arbetssätt, material och godshantering, trafik och säkerhetsbestämmelser, ergonomi, redskapsbyte, teoretiskt prov och praktiska körövningar och körteknik

Se våra övriga utbildningar inom Maskin och Entreprenad

Förkunskaper
Tidigare kunskaper gällande A & B truck och 18 års ålder.

Intyg, certifiering
Efter avslutad och godkänd utbildning erhålls utbildningsbevis.
Höör
08 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
08 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
11 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
15 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalix
15 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
15 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
22 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nyköping
22 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
22 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Enköping
29 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Höör
05 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
05 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
12 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
13 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalix
14 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
19 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nyköping
19 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
20 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Enköping
26 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
30 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Höör
03 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
03 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalix
12 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
17 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nyköping
17 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
17 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
18 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Enköping
24 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
24 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
27 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Höör
07 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
07 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalix
09 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
14 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
14 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
14 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
15 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalix
21 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
21 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nyköping
21 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Enköping
28 - 30 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
05 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
05 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nyköping
05 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
05 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Höör
06 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
06 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Enköping
12 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
12 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50