Mina studier

Handledarutbildning - The Five Behaviors of a Cohesive Team™ - Att bygga och leda samverkande team 9/11 + 22/11

Hur får man ett team att samverka? Kursen vänder sig till dig som är ledare (ex mellanchefer) med minst ca 2-3 års ledarerfarenhet. Riktar sig till dig som anställd, varslad eller permitterad i besöksnäringen eller handel i Göteborgsregionens kommuner - Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Längd

2 dagar

Pris

0 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
The Five Behaviors of a Cohesive Team™ hjälper team att förstå hur de ska tillämpa modellen med tillit, konflikt, engagemang, ansvar och resultat på sin arbetskultur. Den här kursen hjälper deltagarna att öka sitt självförtroende, sin kompetens och sin expertis med hjälp av Fem beteenden™-modellen och det tillhörande kursmaterialet. 


Kursen vänder sig till dig som är ledare (ex mellanchefer) med minst ca 2-3 års ledarerfarenhet. Varje deltagare erhåller intyg ”Ackrediterad inom Five Behaviors of a Cohesive Team™”.

Praktisk information
Kursen omfattar två utbildningsdagar, i syfte att få möjlighet till att reflektera och träna på de nyvunna kompetenserna i verkligheten.  

Datum: Två tillfällen 9 november och 22 november 2022 

Tid: kl 09.00 - 17.00

Plats: Lokal i Göteborg (Adress kommer)

Kursledare: Robert Brederman


Innehåll:
Block 1: The Five Behaviors of a Cohesive Team™ - modellen
• Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.
• Bakgrunden till modellen – hur, när och på vilket sätt kan den användas.
• Mätbarheten i modellen – rapporter och handledarmaterial.
• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring att skapa samverkande team.

Block 2+3: Fem beteenden i samverkande team – genomgång av respektive beteende
• Tillit – hur bygger vi tillit i teamet?
• Konflikt – hur hanterar vi olika åsikter i teamet?
• Engagemang – hur skapar vi ett åtagande och efterlevnad i gemensamma beslut?
• Ansvar – hur arbetar vi med direkt feedback i teamet?
• Resultat – vilka resultat prioriterar vi?
• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring att skapa samverkande team.

Block 4: Min plan för samverkande team

• Sammanfattning av och (ev) fördjupning av kursmoment.
• Varje deltagare förbereder en enklare form av handlingsplan för sitt fortsatta arbete att skapa samverkande team. Handlingsplanen bygger på reflektion över sitt eget lärande från kursen.
• Kommunikation av handlingsplan och feedback från övriga deltagare och kursledning
• Examen & Ackreditering.
• Summering och avslut.

Kursmål:
• Deltagaren har utvecklat en medvetenhet om vad som skapar samverkande och högpresterande team.
• Deltagaren skall kunna tillämpa ett effektivt och närvarande ledarskap i att driva teamutvecklingsprocesser.
• Deltagaren ska få verktyg att leda teamet mot att bli samverkande och högpresterande.

Vem kan gå kursen?
För att ta del av utbildningen behöver du vara anställd, varslad eller permitterad i en verksamhet med färre än 250 anställda och som verkar från en av Göteborgsregionens 13 kommuner (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö).

Statsstöd och signering
Kursen är kostnadsfri, men räknas som statsstöd. Deltagande företag behöver för varje kurs skriva under att de mottagit statsstöd. Statsstödsblanketten fylls i och signeras av anställande chef. 

Utbildningsinsatsen finansieras delvis av Europeiska socialfonden och därför samlar vi in personuppgifter. Som deltagare kommer du efter avslutad utbildning behöva signera (med Bank ID) att du deltagit. Klicka här för att läsa mer om deltagarregister och personuppgifter. Läs om utbildningen och anmäl dig här: Anmälan   

Kursen arrangeras av Yrkesakademin på uppdrag av Göteborgsregionens Kompetensnav.
Beskrivning
The Five Behaviors of a Cohesive Team™ hjälper team att förstå hur de ska tillämpa modellen med tillit, konflikt, engagemang, ansvar och resultat på sin arbetskultur. Den här kursen hjälper deltagarna att öka sitt självförtroende, sin kompetens och sin expertis med hjälp av Fem beteenden™-modellen och det tillhörande kursmaterialet. 


Kursen vänder sig till dig som är ledare (ex mellanchefer) med minst ca 2-3 års ledarerfarenhet. Varje deltagare erhåller intyg ”Ackrediterad inom Five Behaviors of a Cohesive Team™”.

Praktisk information
Kursen omfattar två utbildningsdagar, i syfte att få möjlighet till att reflektera och träna på de nyvunna kompetenserna i verkligheten.  

Datum: Två tillfällen 9 november och 22 november 2022 

Tid: kl 09.00 - 17.00

Plats: Lokal i Göteborg (Adress kommer)

Kursledare: Robert Brederman


Innehåll:
Block 1: The Five Behaviors of a Cohesive Team™ - modellen
• Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.
• Bakgrunden till modellen – hur, när och på vilket sätt kan den användas.
• Mätbarheten i modellen – rapporter och handledarmaterial.
• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring att skapa samverkande team.

Block 2+3: Fem beteenden i samverkande team – genomgång av respektive beteende
• Tillit – hur bygger vi tillit i teamet?
• Konflikt – hur hanterar vi olika åsikter i teamet?
• Engagemang – hur skapar vi ett åtagande och efterlevnad i gemensamma beslut?
• Ansvar – hur arbetar vi med direkt feedback i teamet?
• Resultat – vilka resultat prioriterar vi?
• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring att skapa samverkande team.

Block 4: Min plan för samverkande team

• Sammanfattning av och (ev) fördjupning av kursmoment.
• Varje deltagare förbereder en enklare form av handlingsplan för sitt fortsatta arbete att skapa samverkande team. Handlingsplanen bygger på reflektion över sitt eget lärande från kursen.
• Kommunikation av handlingsplan och feedback från övriga deltagare och kursledning
• Examen & Ackreditering.
• Summering och avslut.

Kursmål:
• Deltagaren har utvecklat en medvetenhet om vad som skapar samverkande och högpresterande team.
• Deltagaren skall kunna tillämpa ett effektivt och närvarande ledarskap i att driva teamutvecklingsprocesser.
• Deltagaren ska få verktyg att leda teamet mot att bli samverkande och högpresterande.

Vem kan gå kursen?
För att ta del av utbildningen behöver du vara anställd, varslad eller permitterad i en verksamhet med färre än 250 anställda och som verkar från en av Göteborgsregionens 13 kommuner (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö).

Statsstöd och signering
Kursen är kostnadsfri, men räknas som statsstöd. Deltagande företag behöver för varje kurs skriva under att de mottagit statsstöd. Statsstödsblanketten fylls i och signeras av anställande chef. 

Utbildningsinsatsen finansieras delvis av Europeiska socialfonden och därför samlar vi in personuppgifter. Som deltagare kommer du efter avslutad utbildning behöva signera (med Bank ID) att du deltagit. Klicka här för att läsa mer om deltagarregister och personuppgifter. Läs om utbildningen och anmäl dig här: Anmälan   

Kursen arrangeras av Yrkesakademin på uppdrag av Göteborgsregionens Kompetensnav.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert