Mina studier

Grundläggande teknisk engelska

Vill du bli bättre på att hantera engelska på din arbetsplats? Utbildningen stöder god språkförståelse och förmåga att kunna kritiskt granska källor samt utvecklar kunskaper i grundläggande engelska.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 2-4 timmar

Längd

0 dagar

Pris

495 SEK exkl. moms

Studieformat

E-Learning

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för en god språkförståelse och för att kunna kritiskt granska källor samt kunskap i grundläggande teknisk engelska. Detta leder till kompetens att kunna tillgodogöra sig information i manualer och instruktioner samt att avrapportera enligt företagets praxis.

Denna webbaserade kurs gör det enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt än någonsin att lära sig de kunskaper som behövs för ett kvalificerat och kvalitetsdrivande arbete i industrin. I dagens samhälle blir chanserna för internationella samarbeten och kontakter allt större. Med denna kurs vars beskrivning och innehåll är hämtade direkt från verkligheten via industrin, blir du väl förberedd för de engelskspråkiga utmaningar och möjligheter du kommer att ställas inför i ditt arbete. 
Inga förkunskaper krävs.
All produktionspersonal inom en industriell verksamhet.
Efter avslutad kurs erhålls ett utbildningsintyg.
Beskrivning
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för en god språkförståelse och för att kunna kritiskt granska källor samt kunskap i grundläggande teknisk engelska. Detta leder till kompetens att kunna tillgodogöra sig information i manualer och instruktioner samt att avrapportera enligt företagets praxis.

Denna webbaserade kurs gör det enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt än någonsin att lära sig de kunskaper som behövs för ett kvalificerat och kvalitetsdrivande arbete i industrin. I dagens samhälle blir chanserna för internationella samarbeten och kontakter allt större. Med denna kurs vars beskrivning och innehåll är hämtade direkt från verkligheten via industrin, blir du väl förberedd för de engelskspråkiga utmaningar och möjligheter du kommer att ställas inför i ditt arbete. 
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Målgrupp
All produktionspersonal inom en industriell verksamhet.
Intyg, certifiering
Efter avslutad kurs erhålls ett utbildningsintyg.
E Learning
Datumlös

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert