Mina studier

Grundläggande ledarskap - Ny som chef 11/10 + 17/10

Kursen vänder sig till dig som är ledare eller blivande ledare inom handel respektive besöksnäring. Under utbildningen tränas deltagarna i bland annat självledarskap, coachning, kommunikativt ledarskap och att leda möten. Riktar sig till dig som anställd, varslad eller permitterad i besöksnäringen eller handel i Göteborgsregionens kommuner - Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.​​​​

Längd

2 dagar

Pris

0 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
I denna utbildning får deltagaren kunskap, coachning och feedback för att stärkas i att leda sina medarbetare i att skapa ett större fokus på kund/gästnytta. Deltagaren får även verktyg i att leda och kommunicera med sina medarbetare.

Kursen omfattar två utbildningsdagar, i syfte att få möjlighet till att reflektera och träna på de nyvunna kompetenserna i verkligheten. 

Datum: Två tillfällen, 11 oktober och 17 oktober 2022 

Tid: Kl 09.00 - 17.00

Plats: Göteborg (Adress kommer inom kort)

Kursledare: Örjan Olsson

Läs om utbildningen och anmäl dig här

Innehåll:


Block 1: Jag som ledare

• Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.
• Det egna ledarskapet – att leda sig själv – mina styrkor och utmaningar som ledare.
• Min vardag som ledare – att planera tiden och att undvika stress.
• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring hur jag leder mitt team.


Block 2: Att leda mitt team
• Samtalsstruktur – att skapa motiverade medarbetare.
• Coaching på grupp och individnivå.
• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring hur jag leder mitt team.


Block 3: Att leda i vardagen – engagemang & motivation
• Ledarskapet i vardagen – feedback och delegering.
• Kommunikativt ledarskap.
• Konflikthantering – det svåra samtalet.
• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring hur jag leder mitt team.


Block 4: Min plan för ledarskapet
• Sammanfattning av och (ev) fördjupning av kursmoment.
• Varje deltagare förbereder en enklare form av handlingsplan för sitt fortsatta ledarskap. Handlingsplanen bygger på reflektion över sitt eget lärande från kursen.
• Kommunikation av handlingsplan och feedback från övriga deltagare och kursledning.
• Summering och avslut.

Kursmål:
• Deltagaren har utvecklat en medvetenhet om sig själv som ledare och om konstruktivt ledarskap.
• Deltagaren skall kunna tillämpa ett effektivt och närvarande ledarskap med fokus på medarbetaren.
• Deltagaren ska få verktyg att leda medarbetare mot ett gott medarbetarskap på ett inkluderande sätt och låta detta bli ett mätbart mål som ses tydligt i det dagliga arbetet.


Vem kan gå kursen?
För att ta del av utbildningen behöver du vara anställd, varslad eller permitterad i en verksamhet med färre än 250 anställda och som verkar från en av Göteborgsregionens 13 kommuner (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö).


Statsstöd och signering
Kursen är kostnadsfri, men räknas som statsstöd. Deltagande företag behöver för varje kurs skriva under att de mottagit statsstöd. Statsstödsblanketten fylls i och signeras av anställande chef.

Utbildningsinsatsen finansieras delvis av Europeiska socialfonden och därför samlar vi in personuppgifter. Som deltagare kommer du efter avslutad utbildning behöva signera (med Bank ID) att du deltagit.

Läs om utbildningen och anmäl dig här: Anmälan 

Beskrivning
I denna utbildning får deltagaren kunskap, coachning och feedback för att stärkas i att leda sina medarbetare i att skapa ett större fokus på kund/gästnytta. Deltagaren får även verktyg i att leda och kommunicera med sina medarbetare.

Kursen omfattar två utbildningsdagar, i syfte att få möjlighet till att reflektera och träna på de nyvunna kompetenserna i verkligheten. 

Datum: Två tillfällen, 11 oktober och 17 oktober 2022 

Tid: Kl 09.00 - 17.00

Plats: Göteborg (Adress kommer inom kort)

Kursledare: Örjan Olsson

Läs om utbildningen och anmäl dig här

Innehåll:


Block 1: Jag som ledare

• Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.
• Det egna ledarskapet – att leda sig själv – mina styrkor och utmaningar som ledare.
• Min vardag som ledare – att planera tiden och att undvika stress.
• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring hur jag leder mitt team.


Block 2: Att leda mitt team
• Samtalsstruktur – att skapa motiverade medarbetare.
• Coaching på grupp och individnivå.
• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring hur jag leder mitt team.


Block 3: Att leda i vardagen – engagemang & motivation
• Ledarskapet i vardagen – feedback och delegering.
• Kommunikativt ledarskap.
• Konflikthantering – det svåra samtalet.
• Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring hur jag leder mitt team.


Block 4: Min plan för ledarskapet
• Sammanfattning av och (ev) fördjupning av kursmoment.
• Varje deltagare förbereder en enklare form av handlingsplan för sitt fortsatta ledarskap. Handlingsplanen bygger på reflektion över sitt eget lärande från kursen.
• Kommunikation av handlingsplan och feedback från övriga deltagare och kursledning.
• Summering och avslut.

Kursmål:
• Deltagaren har utvecklat en medvetenhet om sig själv som ledare och om konstruktivt ledarskap.
• Deltagaren skall kunna tillämpa ett effektivt och närvarande ledarskap med fokus på medarbetaren.
• Deltagaren ska få verktyg att leda medarbetare mot ett gott medarbetarskap på ett inkluderande sätt och låta detta bli ett mätbart mål som ses tydligt i det dagliga arbetet.


Vem kan gå kursen?
För att ta del av utbildningen behöver du vara anställd, varslad eller permitterad i en verksamhet med färre än 250 anställda och som verkar från en av Göteborgsregionens 13 kommuner (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö).


Statsstöd och signering
Kursen är kostnadsfri, men räknas som statsstöd. Deltagande företag behöver för varje kurs skriva under att de mottagit statsstöd. Statsstödsblanketten fylls i och signeras av anställande chef.

Utbildningsinsatsen finansieras delvis av Europeiska socialfonden och därför samlar vi in personuppgifter. Som deltagare kommer du efter avslutad utbildning behöva signera (med Bank ID) att du deltagit.

Läs om utbildningen och anmäl dig här: Anmälan 

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert