Mina studier

Grönt Cert, Modul 10 Ritningsläsning

Utbildningen behandlar detalj- och sammanställningsritning och ger förståelse för tekniska ritningar enligt europeisk standard för att kunna läsa och förstå ritningar.

Längd

1 dag

Ort

Webbutbildning

Pris

1 650 SEK exkl. moms

Studieformat

Webbaserat

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
FAQ
Grönt certifikat säkerställer grundförståelsen för CNC-teknik och en yrkeskompetens för att självständigt kunna arbeta med gott omdöme och använda maskiner, verktyg och utrustning på ett säkert sätt samt producera enligt gällande kvalitets- och produktivitetskrav.
Området behandlar detalj- och sammanställningsritning och ger förståelse för tekniska ritningar enligt europeisk standard för att kunna läsa och förstå ritningar och ritningars beteckningar och identifiera ingående komponenter, placering och egenskaper med hjälp av stycklista.

Läs mer om CNC här
Utbildningen kräver inga särskilda förkunskaper.
Utbildningen riktar sig till operatörer, beredare, mät- och produktionstekniker.

CNC Teknik 2017 Grön
Grönt certifikat säkerställer en grundförståelse för CNC-teknik. Det ger också yrkeskompetensen för att självständigt kunna arbeta med gott omdöme och använda maskiner, verktyg och utrustning på ett säkert sätt. Det hjälper också den certifierade att kunna leverera i enlighet med branschens gemensamt satta kvalitets- och produktivitetskrav.

Vägen till certifiering

Första steget i valideringen är ett webbaserat kunskapstest med fjorton kompetensområden. Utifrån det testet identifieras var eventuella kunskapsglapp finns. Därefter sätts en skräddarsydd utbildning ihop som passar de individuella behoven inför certifiering. Utbildningen, består av två moment – ett teoretiskt och ett praktiskt. För at klara certifieringen krävs att man blir godkänd inom de 14 teoretiska kompetensområdena samt att man klarar det praktiska provet.
Beskrivning
Grönt certifikat säkerställer grundförståelsen för CNC-teknik och en yrkeskompetens för att självständigt kunna arbeta med gott omdöme och använda maskiner, verktyg och utrustning på ett säkert sätt samt producera enligt gällande kvalitets- och produktivitetskrav.
Området behandlar detalj- och sammanställningsritning och ger förståelse för tekniska ritningar enligt europeisk standard för att kunna läsa och förstå ritningar och ritningars beteckningar och identifiera ingående komponenter, placering och egenskaper med hjälp av stycklista.

Läs mer om CNC här
Förkunskaper
Utbildningen kräver inga särskilda förkunskaper.
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till operatörer, beredare, mät- och produktionstekniker.

FAQ
CNC Teknik 2017 Grön
Grönt certifikat säkerställer en grundförståelse för CNC-teknik. Det ger också yrkeskompetensen för att självständigt kunna arbeta med gott omdöme och använda maskiner, verktyg och utrustning på ett säkert sätt. Det hjälper också den certifierade att kunna leverera i enlighet med branschens gemensamt satta kvalitets- och produktivitetskrav.

Vägen till certifiering

Första steget i valideringen är ett webbaserat kunskapstest med fjorton kompetensområden. Utifrån det testet identifieras var eventuella kunskapsglapp finns. Därefter sätts en skräddarsydd utbildning ihop som passar de individuella behoven inför certifiering. Utbildningen, består av två moment – ett teoretiskt och ett praktiskt. För at klara certifieringen krävs att man blir godkänd inom de 14 teoretiska kompetensområdena samt att man klarar det praktiska provet.
Webbutbildning
30 juni, 09:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50