Mina studier

För företag – öppna kurser och anpassade utbildningar

 

Utbildningar och valideringar med fokus
på grön omställning och ny teknik

 

Kommande KURSTILLFÄLLEN

 

Tillbaka

E-Learning

YrkesAkademin har via EU-medel från Europeiska socialfonden beviljats finansiering av projektet Grön omställning. Projektet ska ge sysselsatta kvinnor och män möjlighet till kompetensutveckling för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. 

Stödet från Europeiska socialfonden innebär att ett företags kostnader för projektdeltagande täcks av offentliga medel.

Läs mer på FAQ-fliken för information om ansökan till projektet och anmälan av deltagare. 

Medfinansieras av Europeiska Unionen
Vill du öka samarbete och effektiviteten hos dina medarbetare och få till gång till de superkrafter som skapas i ett vinnande team? Tillsammans med Annika R Malmberg får du ett effektivt arbetssätt för att skapa ditt eget dreamteam.
Webbaserad självstudiekurs i 8 avsnitt
Vistas du i miljöer där arbeten med elfordon sker? I denna utbildning får du grundläggande kunskaper om vilka risker som finns med elfordon, och hur dessa ska undvikas. Utbildningen följer den framtagna branschstandarden för Informerad Person Elfordon (IPE).
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 2 timmar  
Vill du veta mer om de risker som finns på arbetsplatsen? Utbildningen behandlar området hälsa, miljö och säkerhet kopplat till Industriarbetet samt kunskap om de risker som finns vid arbete med maskiner, processer och automatiska system.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 5-8 timmar
Vill du öka din förståelse för hur kvalité kan kopplas till produktivitet och lönsamhet? I utbildningen får du förståelse för vad rätt kvalitet innebär för dig som operatör och för företaget.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 3-4 timmar

Vill du minska risken för felaktigheter och förluster i produktion?  Utbildningen innehåller mätningar på producerade produkter, vilken typ av mätinstrument som är lämpligast att använda samt hur man upprättar mätprotokoll.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 3-5 timmar
Vill du bli bättre på att läsa ritningar och vara säker på att inte missa information? Utbildningen behandlar de områden som behövs för att kunna läsa en standardritning av en detalj eller ett flöde.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 4-6 timmar
Vill du bli bättre på att hantera engelska på din arbetsplats? Utbildningen stöder god språkförståelse och förmåga att kunna kritiskt granska källor samt utvecklar kunskaper i grundläggande engelska.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 2-4 timmar
Vill du stärka dina svenska kunskaper kopplat till ditt arbete inom industrin? Utbildningen omfattar det som behövs för en god språkförståelse och för att kunna kritiskt granska källor samt kunskap i grundläggande svenska.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 3-5 timmar
Vill du öka fokus på underhållsarbete i din verksamhet? Utbildningen omfattar grundläggande underhållsbegrepp, ger förståelse för vad som är normalläge och när man ska vidta lämpliga åtgärder när det uppstår avvikelser.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 6-10 timmar

Lärarledd

Vilka faror inom IT behöver er verksamhet skydda sig mot och hur motståndskraftig är er organisation vid en eventuell cyberattack? Den här utbildningen ger en introduktion kring hotbilder som företag står inför och hur säkerhetslösningar kan implementeras. Utbildningen ger en bra grund för dig som tar cyberhot på allvar och vill ta nästa steg för att arbeta förebyggande. 
Utbildningsstart den 14 februari 2023.
Vilka utmaningar ser du och ditt företag inom ökade krav för energianvändning och skenande kostnader? I denna utbildning ger vi dig en tydlig bild över fastighetens potential och de möjligheter ny teknik för energieffektiva system innebär. 
Utbildningsstart 16 mars
Känner du att du vill steppa upp och göra mer för att driva hållbarhetsarbetet framåt? Du har säkert massor av idéer kring hur just ditt företag eller din organisation skulle kunna driva på omställningen. Uppgradera till bättre, mer hållbara produkter, tjänster och erbjudanden som gör det lättare att leva hållbart. Här får du en kickstart till din och ditt företags hållbarhetsresa. 
OBS! Utbildning har gått

Den gröna omställningen kommer innebära stora rekryteringsinsatser för att säkra kompetenstillgången. Vi behöver bli riktigt bra på att fånga upp och behålla talanger med olika kulturella bakgrunder. Den här utbildningen ger verktyg för hur vi på ett framgångsrikt sätt kan kommunicera över kulturgränserna för att skapa en inkluderande och framgångsrik arbetsplats. 
Utbildningsstart den 9 februari 2023.
Är du intresserad av att lära dig mer om grön vätgas, vilken roll den spelar i det framtida samhället och hur det påverkar även din verksamhet? I utbildningen behandlas både bakgrund och tillämpning men också tekniken bakom elektrolysörer, tillverkning av fossilfritt stål och vätgas som fordonsbränsle. Inga förkunskaper krävs och passar alla som vill sätta sig in i vad utvecklingen runt vätgas kan innebära nu och framåt. 
Utbildning har startat.
Funderar ditt företag på att övergå till vätgas som drivmedel i era transporter? I utbildningen får du insyn i allt från system och komponenter till tankning, säkerhet, miljökrav och regelverk. Vi fördjupar oss kring vätgasutbyggnadens påverkan och möjligheter för framtida tunga transporter. Utbildningsstart den 7 mars 2023.
Vill du lära dig om förutsättningarna för sol- och vindkraft i elnätet? För att vi ska kunna räkna med att alltid ha stabil tillgång till fossilfri el till rätt pris, behövs en balans mellan de olika energislagen i vårt elsystem.
Utbildningsstart den 21 februari 2023.
Är du intresserad av att få en bred kunskapsplattform inom grön vätgas? YH utbildningen som är lärarledd på distans ger dig en konkurrensfördel inom ett av de snabbaste växande områden inom grön omställning, oavsett om du arbetar inom energi, industri eller logistik.

Filtrera pa studieform

För företagskunder

 

Kontakta oss för utbildningslösningar som passar ert företag

foretag@ya.se, 023-584 50

 

 

Vi på Malte Månsson rustar oss för elektrifieringen inom fordonsindustrin tillsammans med YrkesAkademin genom utbildningsinsatser inom elsäkerhet och elfordon

Ferenc Safian, Marknads & Affärsutvecklingschef Malte Månsson

Vi pratar gärna kompetensutveckling för dig eller ditt företag

Anna-Carin Herdebrant

Affärsområdeschef

Simon Eliasson

El, Energi & Fordon

076-94 50 776

simon.eliasson@ya.se

Kim Eriksson

Transport & Entreprenad

072-17 80 032

kim.eriksson@ya.se

Martina Hallberg

Industri

070-835 4774

martina.hallberg@ya.se

Senaste nytt

Nyheter

Nyheter 1 av 3