Mina studier

Gjuterivalidering

Industrin utvecklas ständigt, och arbetsuppgifter kräver mer kunskap, färdighet och förmåga än tidigare. Med rätt kompetens ökar både din egna och företagets konkurrenskraft. En validering intygar dina kunskaper och erfarenheter inom gjuteriindustrin och ger dig ett konkret bevis på din kompetens. 

Längd

1 dag

Ort

Eskilstuna, Södertälje, Jönköping, Umeå, Göteborg, Skövde

Pris

8 500 SEK exkl. moms
Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering

I samarbete med Gjuteriföreningen och RISE har vi tagit fram en säker metod för att mäta kompetenser hos både individer och organisationer. Denna validering följer de riktlinjer som används för Industriteknisk BAS, en valideringsmetod som nu har mångårigt användande och förbättring, och är riktade mot grundläggande kunskaper inom gjutning. 


Gjuterivalideringen kan genomföras mot nio yrkesroller, två inom pressgjutning och sju inom sandgjutning. 

  • Inom pressgjutning kan vi validera mot Pressgjutcell och Verktygsunderhåll. 
  • Inom sandgjutning kan vi validera mot Modelltillverkning, Kärntillverkning, Sandberedning, Formtillverkning och kärnsättning, Smältning, Avgjutning samt Urslagning och rensning. 

Validering består av två delar - en teoretisk del och en praktisk del. 

  • Den teoretiska delen tar ca 2,5 timmar och består av ett skriftligt test med flervalsfrågor som testar operatörens kunskaper som behövs för att klara sina arbetsuppgifter. 
  • Den praktiska delen tar ca 3,5 timmar och utförs på operatörens vanliga arbetsplats tillsammans med testledaren. Testledaren kontrollerar med hjälp av checkpunkter att validanten har ett säkert, effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt enligt de branschbestämda kompetenskraven. 

Denna validering ger en bra möjlighet att både både identifiera kompetensgap samt få det stöd som behövs för att fylla dem. En validering innebär att grundläggande baskunskaper hos medarbetarna säkerställs på ett så effektivt sätt som möjligt och bidrar till en bättre och säkrare arbetsmiljö. 


Du kan läsa mer om valideringen i Gjuteriföreningens broschyr. Vi rekommenderar även att kolla igenom Gjuterihandboken om du jobbar med gjuteriteknik eller gjutna komponenter, eller planerar på att göra det. 

Kunskap och erfarenhet som införskaffats genom studier och/eller arbete inom gjuteriindustrin. 

Valideringen riktar sig till dig som arbetar inom någon av de yrkesroller för gjuterioperatör som finns i svensk gjuteriindustri, eller driver ett företag inom gjuteriindustrin. 

Efter avslutad validering erhålls ett certifikat om godkänt resultat uppnås, eller beskrivning av kompetensgap med förslag till vidare kompetensutveckling. 

Beskrivning

I samarbete med Gjuteriföreningen och RISE har vi tagit fram en säker metod för att mäta kompetenser hos både individer och organisationer. Denna validering följer de riktlinjer som används för Industriteknisk BAS, en valideringsmetod som nu har mångårigt användande och förbättring, och är riktade mot grundläggande kunskaper inom gjutning. 


Gjuterivalideringen kan genomföras mot nio yrkesroller, två inom pressgjutning och sju inom sandgjutning. 

  • Inom pressgjutning kan vi validera mot Pressgjutcell och Verktygsunderhåll. 
  • Inom sandgjutning kan vi validera mot Modelltillverkning, Kärntillverkning, Sandberedning, Formtillverkning och kärnsättning, Smältning, Avgjutning samt Urslagning och rensning. 

Validering består av två delar - en teoretisk del och en praktisk del. 

  • Den teoretiska delen tar ca 2,5 timmar och består av ett skriftligt test med flervalsfrågor som testar operatörens kunskaper som behövs för att klara sina arbetsuppgifter. 
  • Den praktiska delen tar ca 3,5 timmar och utförs på operatörens vanliga arbetsplats tillsammans med testledaren. Testledaren kontrollerar med hjälp av checkpunkter att validanten har ett säkert, effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt enligt de branschbestämda kompetenskraven. 

Denna validering ger en bra möjlighet att både både identifiera kompetensgap samt få det stöd som behövs för att fylla dem. En validering innebär att grundläggande baskunskaper hos medarbetarna säkerställs på ett så effektivt sätt som möjligt och bidrar till en bättre och säkrare arbetsmiljö. 


Du kan läsa mer om valideringen i Gjuteriföreningens broschyr. Vi rekommenderar även att kolla igenom Gjuterihandboken om du jobbar med gjuteriteknik eller gjutna komponenter, eller planerar på att göra det. 

Förkunskaper

Kunskap och erfarenhet som införskaffats genom studier och/eller arbete inom gjuteriindustrin. 

Målgrupp

Valideringen riktar sig till dig som arbetar inom någon av de yrkesroller för gjuterioperatör som finns i svensk gjuteriindustri, eller driver ett företag inom gjuteriindustrin. 

Intyg, certifiering

Efter avslutad validering erhålls ett certifikat om godkänt resultat uppnås, eller beskrivning av kompetensgap med förslag till vidare kompetensutveckling. 

Eskilstuna
01 - 04 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Södertälje
08 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
15 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
18 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
25 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
28 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Eskilstuna
02 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Södertälje
09 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
13 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
18 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
23 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
26 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Eskilstuna
01 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Södertälje
06 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
13 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
20 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
27 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
29 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Eskilstuna
01 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Södertälje
08 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
15 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
18 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
19 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
21 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert