Information om Corona-viruset

Mina studier

ESA Instruerad

Utför du icke elektriska arbeten i eller invid en elektrisk anläggning?
ESA Instruerad behöver förnyas var tredje (3) år

Längd

1 dag

Ort

Distans

Pris

4 900 SEK exkl moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Deltagarna som genomför utbildningen med godkänt slutprov får utföra icke elektriskt arbete i driftrum, i närheten av eller invid en elektrisk anläggning. När deltagaren har gått utbildningen ska de kunna undvika elektriska riskkällor genom att omvandla den teoretiska kunskapen till det praktiska dagliga arbetet.  Utbildningen bygger på publikationerna ESA Instruerad person.

Du hittar våra andra ESA kurser här:
Esa Grund
ESA Fackunnig Repetition
ESA Instruerad
ESA Vattenvägar
Inga särskilda förkunskaper krävs
Esa Instruerad vänder sig till dig som endast ska in och göra icke elektriska arbeten i eller invid en elektrisk anläggning. Det kan till exempel vara utföra målningsarbeten, städning, gjuta fundament i en kraftledningsgata/ställverk, etcetera eller praktikanter under skolutbildning. Uppfyller man inte kompetensnivån för instruerad person så ska man arbeta under en elfackkunnig elsäkerhetsledare. Kursen behöver förnyas var tredje (3) år.
Efter genomgången godkänd kurs erhålls kursintyg i form av plastkort
Beskrivning
Deltagarna som genomför utbildningen med godkänt slutprov får utföra icke elektriskt arbete i driftrum, i närheten av eller invid en elektrisk anläggning. När deltagaren har gått utbildningen ska de kunna undvika elektriska riskkällor genom att omvandla den teoretiska kunskapen till det praktiska dagliga arbetet.  Utbildningen bygger på publikationerna ESA Instruerad person.

Du hittar våra andra ESA kurser här:
Esa Grund
ESA Fackunnig Repetition
ESA Instruerad
ESA Vattenvägar
Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs
Målgrupp
Esa Instruerad vänder sig till dig som endast ska in och göra icke elektriska arbeten i eller invid en elektrisk anläggning. Det kan till exempel vara utföra målningsarbeten, städning, gjuta fundament i en kraftledningsgata/ställverk, etcetera eller praktikanter under skolutbildning. Uppfyller man inte kompetensnivån för instruerad person så ska man arbeta under en elfackkunnig elsäkerhetsledare. Kursen behöver förnyas var tredje (3) år.
Intyg, certifiering
Efter genomgången godkänd kurs erhålls kursintyg i form av plastkort
Distans
10 december, 08:00 - 14:00
6 platser kvar
29 januari 2022, 08:00 - 14:00
11 platser kvar
11 februari 2022, 08:00 - 14:00
16 platser kvar
26 februari 2022, 08:00 - 14:00
16 platser kvar
11 mars 2022, 08:00 - 14:00
16 platser kvar
26 mars 2022, 08:00 - 14:00
16 platser kvar
08 april 2022, 08:00 - 14:00
16 platser kvar
23 april 2022, 08:00 - 14:00
16 platser kvar
13 maj 2022, 08:00 - 14:00
16 platser kvar
28 maj 2022, 08:00 - 14:00
16 platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50