Mina studier

ESA -19 Utbildning Fackkunnig Grund

Arbetar du i, eller i närheten av en elanläggning? Uppfyll branschens kravställning i vår aktuella elsäkerhetsutbildning enligt Energiföretagens rekommendation. I priset ingår avgift till Energiföretagen.

Längd

1 dag

Pris

8 900 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering

ESA Fackkunnig Grund genomförs i enlighet med Energiföretagens och branschens riktlinjer. Utbildningen uppfyller branschens kravställning  enligt Energiföretagens rekommendation. I priset ingår avgift till Energiföretagen. 

Deltagarna som genomför utbildningen med godkänt slutprov får arbeta i eller i närheten av en elanläggning. När deltagaren har gått utbildningen ska de kunna undvika elektriska riskkällor genom att omvandla den teoretiska kunskapen till det praktiska dagliga arbetet. Utbildningen bygger på publikationerna ESA Grund och ESA Arbete.


Du hittar våra andra ESA kurser här:

ESA Röjning Utbildning 

ESA Repetition Utbildning Fackkunnig Grund

ESA Instruerad, Tillträde Utbildning

ESA Vattenvägar Utbildning 

Tillräckliga kunskaper om elektricitet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen
ESA Fackkunnig vänder sig till dig som ska utföra eller planera elektriska arbeten i eller i närheten av elanläggningar inom låg- och högspänning samt har elektrisk kompetens, yrkeskunnande och erfarenhet för att kunna analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra under arbetet. Kursen behöver förnyas var tredje (3) år.
Efter genomgången godkänd kurs erhålls individuell certifiering enligt ESA fackkunnig grund, intyg i form av plastkort. Kursen behöver förnyas var tredje år.
Beskrivning

ESA Fackkunnig Grund genomförs i enlighet med Energiföretagens och branschens riktlinjer. Utbildningen uppfyller branschens kravställning  enligt Energiföretagens rekommendation. I priset ingår avgift till Energiföretagen. 

Deltagarna som genomför utbildningen med godkänt slutprov får arbeta i eller i närheten av en elanläggning. När deltagaren har gått utbildningen ska de kunna undvika elektriska riskkällor genom att omvandla den teoretiska kunskapen till det praktiska dagliga arbetet. Utbildningen bygger på publikationerna ESA Grund och ESA Arbete.


Du hittar våra andra ESA kurser här:

ESA Röjning Utbildning 

ESA Repetition Utbildning Fackkunnig Grund

ESA Instruerad, Tillträde Utbildning

ESA Vattenvägar Utbildning 

Förkunskaper
Tillräckliga kunskaper om elektricitet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen
Målgrupp
ESA Fackkunnig vänder sig till dig som ska utföra eller planera elektriska arbeten i eller i närheten av elanläggningar inom låg- och högspänning samt har elektrisk kompetens, yrkeskunnande och erfarenhet för att kunna analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra under arbetet. Kursen behöver förnyas var tredje (3) år.
Intyg, certifiering
Efter genomgången godkänd kurs erhålls individuell certifiering enligt ESA fackkunnig grund, intyg i form av plastkort. Kursen behöver förnyas var tredje år.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert