Information om Corona-viruset

Mina studier

Elsäkerhet för arbete på högvoltsfordon - tekniker

Denna utbildning motsvarar branschstandard fackkunnig elfordon. Tekniker med specifik kunskap och erfarenhet för att utföra vissa typer av arbete på ett elfordon. Det finns flera nivåer av fackkunnig för elfordon.

Längd

3 dagar

Ort

Stockholm

Pris

48 000 SEK exkl moms
Beskrivning
Målgrupp
Är en tekniker med specifik kunskap och erfarenhet för att utföra vissa typer av arbeten på ett elfordon.
Skall som grundläggande nivå ha genomgått en djupgående utbildning i elfordons funktion och konstruktion samt besitta tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra.
Målgrupp:
För dig som

    Deltar i samt kunna utföra riskanalyser, och där behov uppstår riskidentifieringar
    Utformar och säkra arbetsplatsen för att minimera risken för elektrisk skada
    Utför besiktning och mätning, exempelvis spännings-isolationsmätning utför frånskiljning och tillkoppling av högvoltsspänningskällor
    Säkrar mot oavsiktlig tillkoppling
    Utför service och reparation av spänningslösa högvoltssystem
    Rapporterar elektrisk risk-källa och tillbud till säkerhetsansvarig för elfordon

Vad kursen ger dig för kompentens:
En djupgående utbildning (både teoretisk och praktisk) inom elfordonsteknik, ellära och risker med högvoltssystem med godkänt resultat samt inneha god kunskap i denna branschstandard. Vidare skall personen ha modellspecifik utbildning/kunskap inom de arbetsmoment som denne utför.


För dig som

    Deltar i samt kunna utföra riskanalyser, och där behov uppstår riskidentifieringar
    Utformar och säkra arbetsplatsen för att minimera risken för elektrisk skada
    Utför besiktning och mätning, exempelvis spännings-isolationsmätning utför frånskiljning och tillkoppling av högvoltsspänningskällor
    Säkrar mot oavsiktlig tillkoppling
    Utför service och reparation av spänningslösa högvoltssystem
    Rapporterar elektrisk risk-källa och tillbud till säkerhetsansvarig för elfordon


Beskrivning
Är en tekniker med specifik kunskap och erfarenhet för att utföra vissa typer av arbeten på ett elfordon.
Skall som grundläggande nivå ha genomgått en djupgående utbildning i elfordons funktion och konstruktion samt besitta tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra.
Målgrupp:
För dig som

    Deltar i samt kunna utföra riskanalyser, och där behov uppstår riskidentifieringar
    Utformar och säkra arbetsplatsen för att minimera risken för elektrisk skada
    Utför besiktning och mätning, exempelvis spännings-isolationsmätning utför frånskiljning och tillkoppling av högvoltsspänningskällor
    Säkrar mot oavsiktlig tillkoppling
    Utför service och reparation av spänningslösa högvoltssystem
    Rapporterar elektrisk risk-källa och tillbud till säkerhetsansvarig för elfordon

Vad kursen ger dig för kompentens:
En djupgående utbildning (både teoretisk och praktisk) inom elfordonsteknik, ellära och risker med högvoltssystem med godkänt resultat samt inneha god kunskap i denna branschstandard. Vidare skall personen ha modellspecifik utbildning/kunskap inom de arbetsmoment som denne utför.


Målgrupp
För dig som

    Deltar i samt kunna utföra riskanalyser, och där behov uppstår riskidentifieringar
    Utformar och säkra arbetsplatsen för att minimera risken för elektrisk skada
    Utför besiktning och mätning, exempelvis spännings-isolationsmätning utför frånskiljning och tillkoppling av högvoltsspänningskällor
    Säkrar mot oavsiktlig tillkoppling
    Utför service och reparation av spänningslösa högvoltssystem
    Rapporterar elektrisk risk-källa och tillbud till säkerhetsansvarig för elfordon


Stockholm
25 - 27 januari 2022, 08:00 - 16:00
8 platser kvar
15 - 17 februari 2022, 08:00 - 16:00
8 platser kvar
22 - 24 mars 2022, 08:00 - 16:00
8 platser kvar
26 - 28 april 2022, 08:00 - 16:00
8 platser kvar
23 - 25 maj 2022, 08:00 - 16:00
8 platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50