Information om Corona-viruset

Mina studier

Elsäkerhetsansvarig för fordonsverkstäder - Kostnadsfri distans

DU som jobbar med bilar och fordon och känner dig lite osäker på det där med laddbara bilar i verkstaden, här har du en fantastisk möjlighet till en önskad kompetenshöjning inom säker hantering av elbilar.

24 veckors YH utbildning, distans halvfart 50% med kursstart 8 november.

Längd

120 dagar

Studieformat

Distans

Beskrivning
Förkunskaper
FAQ
Elsäkerhetsansvarig för fordonsverkstäder

Som elsäkerhetsansvarig leder du arbetet med högvoltsfordon i verkstaden och ansvarar för att det utförs på ett säkert sätt. Din roll är att se till att lagar och regler efterlevs samt att arbetsrutiner för ett säkert arbete som upprättas och följs.

Exempel på arbetsuppgifter:
- Ansvara för införandet av korrekta arbetsinstruktioner
- Planera och säkerställa att riskanalyser genomförs
- Säkerställa att all personal som riskerar att utsättas för elektrisk fara har lämplig utbildning så elektrisk skada undviks
- Säkerställa att tekniker som utför högvoltsarbete har lämpliga verktyg och skyddsutrustning
- Ansvara för att regler, arbetsrutiner och andra säkerhetsföreskrifter efterlevs


Utbildningens distansupplägg:

- Utbildningen är på deltid, 50% studietakt, och sker som nätbaserat lärande på distans.

- Utbildningen har inga fysiska träffar.

- Goda kunskaper i svenska och engelska krävs.

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges till dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter mm som sker via våra digitala plattformar.


Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), säker uppkoppling till internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

Det dagliga arbetet
Utbildningen genomförs via vår lär plattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.


I utbildningen ingår följande kurser:

· El- och elhybrid 20 Yhp – 8 veckor


I kursen behandlas ellära, mätmetoder, mätinstrument, komponentkunskap


· Elsäkerhet 20 Yhp – 8 veckor

I kursen behandlas lagar och regler, elsäkerhet och riskbedömningar, hantering av skadade fordon, EIP (elektriskt instruerad person)


· Elektrisk drivlina 20 Yhp – 8 veckor

I kursen behandlas batteriteknik, elmaskiner, kraftelektronik, hybridsystem

Är du intresserad av kursen. Ansök här: Elsäkerhetsansvarig
Behörighet:

Grundläggande gymnasiebehörighet.

Särskilda förkunskaper:

Minst 18 månaders erfarenhet på heltid från praktiskt arbete i fordonsverkstäder och serviceverkstäder eller som yrkeslärare på fordons- och transportprogrammet

Reell kompetens:

Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.


Fyll i Formulär för kompetenskartläggning
För att kunna säkerställa att vi har den kompetens som behövs för att arbeta i en modern verkstad innehållandes laddbara fordon och att vi aldrig behöver tacka nej till kunder och jobb på grund av kompetensbrist.
Beskrivning
Elsäkerhetsansvarig för fordonsverkstäder

Som elsäkerhetsansvarig leder du arbetet med högvoltsfordon i verkstaden och ansvarar för att det utförs på ett säkert sätt. Din roll är att se till att lagar och regler efterlevs samt att arbetsrutiner för ett säkert arbete som upprättas och följs.

Exempel på arbetsuppgifter:
- Ansvara för införandet av korrekta arbetsinstruktioner
- Planera och säkerställa att riskanalyser genomförs
- Säkerställa att all personal som riskerar att utsättas för elektrisk fara har lämplig utbildning så elektrisk skada undviks
- Säkerställa att tekniker som utför högvoltsarbete har lämpliga verktyg och skyddsutrustning
- Ansvara för att regler, arbetsrutiner och andra säkerhetsföreskrifter efterlevs


Utbildningens distansupplägg:

- Utbildningen är på deltid, 50% studietakt, och sker som nätbaserat lärande på distans.

- Utbildningen har inga fysiska träffar.

- Goda kunskaper i svenska och engelska krävs.

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges till dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter mm som sker via våra digitala plattformar.


Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), säker uppkoppling till internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

Det dagliga arbetet
Utbildningen genomförs via vår lär plattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.


I utbildningen ingår följande kurser:

· El- och elhybrid 20 Yhp – 8 veckor


I kursen behandlas ellära, mätmetoder, mätinstrument, komponentkunskap


· Elsäkerhet 20 Yhp – 8 veckor

I kursen behandlas lagar och regler, elsäkerhet och riskbedömningar, hantering av skadade fordon, EIP (elektriskt instruerad person)


· Elektrisk drivlina 20 Yhp – 8 veckor

I kursen behandlas batteriteknik, elmaskiner, kraftelektronik, hybridsystem

Är du intresserad av kursen. Ansök här: Elsäkerhetsansvarig
Förkunskaper
Behörighet:

Grundläggande gymnasiebehörighet.

Särskilda förkunskaper:

Minst 18 månaders erfarenhet på heltid från praktiskt arbete i fordonsverkstäder och serviceverkstäder eller som yrkeslärare på fordons- och transportprogrammet

Reell kompetens:

Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.


Fyll i Formulär för kompetenskartläggning
FAQ
För att kunna säkerställa att vi har den kompetens som behövs för att arbeta i en modern verkstad innehållandes laddbara fordon och att vi aldrig behöver tacka nej till kunder och jobb på grund av kompetensbrist.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för information eller offert