Information om Corona-viruset

Mina studier

Elsäkerhet vid arbete i elfordon för tekniker

Utbildningen ger dig kompetens att planera och genomföra säkert arbete i och vid elektrifierade fordon. Vi anpassar även för dig och ditt företag!

Längd

3 dagar

Ort

Stockholm

Pris

8 800 SEK exkl moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Syftet med kursen är att säkerställa elsäkert arbete för fordonstekniker i och vid elfordon. Ge en grundläggande kunskap om el, elfordonets komponenter, laddinfrastruktur samt förståelse för de risker som kan uppstå vid hantering av defekta eller krockskadade fordon. Deltagarna skall kunna planera och genomföra sitt arbete med hänsyn till egen och andras säkerhet. Utbildningen  genomförs på plats på företaget eller i våra lokaler. Kursen består av genomgångar, demonstrationer och praktiska övningar och avslutas med ett testmoment.
Inga särskilda förkunskaper krävs
Kursen Elsäkerhet för fordonstekniker riktar sig till dig som arbetar i och vid elfordon som till exempel fordonstekniker, bildemonterare, räddningspersonal, bärgare och skadetekniker
Efter genomgången godkänd kurs erhålls kursintyg
Beskrivning
Syftet med kursen är att säkerställa elsäkert arbete för fordonstekniker i och vid elfordon. Ge en grundläggande kunskap om el, elfordonets komponenter, laddinfrastruktur samt förståelse för de risker som kan uppstå vid hantering av defekta eller krockskadade fordon. Deltagarna skall kunna planera och genomföra sitt arbete med hänsyn till egen och andras säkerhet. Utbildningen  genomförs på plats på företaget eller i våra lokaler. Kursen består av genomgångar, demonstrationer och praktiska övningar och avslutas med ett testmoment.
Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs
Målgrupp
Kursen Elsäkerhet för fordonstekniker riktar sig till dig som arbetar i och vid elfordon som till exempel fordonstekniker, bildemonterare, räddningspersonal, bärgare och skadetekniker
Intyg, certifiering
Efter genomgången godkänd kurs erhålls kursintyg
Stockholm
26 - 28 oktober, 08:00 - 16:00
8 platser kvar
23 - 25 november, 08:00 - 16:00
8 platser kvar
25 - 27 januari 2022, 08:00 - 16:00
8 platser kvar
22 - 24 februari 2022, 08:00 - 16:00
8 platser kvar
29 - 31 mars 2022, 08:00 - 16:00
8 platser kvar
26 - 28 april 2022, 08:00 - 16:00
8 platser kvar
31 maj - 02 juni 2022, 08:00 - 16:00
8 platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för information eller offert