Information om Corona-viruset

Mina studier

Elsäkerhet för arbete på högvoltsfordon - tekniker

För dig som arbetar som tekniker med specifik kunskap och erfarenhet för att utföra vissa typer av arbete på ett elfordon. Utbildningen motsvarar branschstandard fackkunnig elfordon.



Längd

3 dagar

Ort

Göteborg, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Västerås

Pris

6 500 SEK exkl moms
Beskrivning
Målgrupp
Tekniker skall som grundläggande nivå ha genomgått en djupgående utbildning i elfordons funktion och konstruktion samt besitta tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra.

För dig som:
    Deltar i samt kunna utföra riskanalyser, och där behov uppstår riskidentifieringar
    Utformar och säkra arbetsplatsen för att minimera risken för elektrisk skada
    Utför besiktning och mätning, exempelvis spännings-isolationsmätning utför frånskiljning och tillkoppling av högvoltsspänningskällor
    Säkrar mot oavsiktlig tillkoppling
    Utför service och reparation av spänningslösa högvoltssystem
    Rapporterar elektrisk risk-källa och tillbud till säkerhetsansvarig för elfordon


Utbildningen ger dig teoretisk och praktisk kompetens inom elfordonsteknik, ellära och risker med högvoltssystem samt god kunskap i motsvarande branschstandard. Utöver detta skall du som tekniker ha modellspecifik utbildning/kunskap inom de arbetsmoment som du utför.


För dig som

    Deltar i samt kunna utföra riskanalyser, och där behov uppstår riskidentifieringar
    Utformar och säkra arbetsplatsen för att minimera risken för elektrisk skada
    Utför besiktning och mätning, exempelvis spännings-isolationsmätning utför frånskiljning och tillkoppling av högvoltsspänningskällor
    Säkrar mot oavsiktlig tillkoppling
    Utför service och reparation av spänningslösa högvoltssystem
    Rapporterar elektrisk risk-källa och tillbud till säkerhetsansvarig för elfordon


Beskrivning
Tekniker skall som grundläggande nivå ha genomgått en djupgående utbildning i elfordons funktion och konstruktion samt besitta tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra.

För dig som:
    Deltar i samt kunna utföra riskanalyser, och där behov uppstår riskidentifieringar
    Utformar och säkra arbetsplatsen för att minimera risken för elektrisk skada
    Utför besiktning och mätning, exempelvis spännings-isolationsmätning utför frånskiljning och tillkoppling av högvoltsspänningskällor
    Säkrar mot oavsiktlig tillkoppling
    Utför service och reparation av spänningslösa högvoltssystem
    Rapporterar elektrisk risk-källa och tillbud till säkerhetsansvarig för elfordon


Utbildningen ger dig teoretisk och praktisk kompetens inom elfordonsteknik, ellära och risker med högvoltssystem samt god kunskap i motsvarande branschstandard. Utöver detta skall du som tekniker ha modellspecifik utbildning/kunskap inom de arbetsmoment som du utför.


Målgrupp
För dig som

    Deltar i samt kunna utföra riskanalyser, och där behov uppstår riskidentifieringar
    Utformar och säkra arbetsplatsen för att minimera risken för elektrisk skada
    Utför besiktning och mätning, exempelvis spännings-isolationsmätning utför frånskiljning och tillkoppling av högvoltsspänningskällor
    Säkrar mot oavsiktlig tillkoppling
    Utför service och reparation av spänningslösa högvoltssystem
    Rapporterar elektrisk risk-källa och tillbud till säkerhetsansvarig för elfordon


Göteborg
15 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
15 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
15 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
15 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
15 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
22 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
22 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
22 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
22 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
22 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
26 - 28 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
26 - 28 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
26 - 28 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
26 - 28 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
26 - 28 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
23 - 25 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
23 - 25 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
23 - 25 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
23 - 25 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
23 - 25 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
20 - 23 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
20 - 23 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
20 - 23 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
20 - 23 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50