Mina studier

Elsäkerhet för arbete på högvoltsfordon - mekaniker

Denna utbildning motsvarar bransch standard instruerad tekniker för elfordon. Tekniker som instruerats för att kunna undvika faror som elektricitet kan medföra och på ett säkert sätt utföra vissa typer av arbeten. (Tekniker = Person med tillräcklig utbildning och erfarenhet för att kunna utföra fackmässiga reparationer på fordon.)

Längd

2 dagar

Ort

Södertälje

Pris

Per deltagare 6 000 SEK exkl. moms
Per grupp 48 000 SEK exkl. moms
Beskrivning
Instruerad tekniker för elfordon får utföra omfattande och komplicerade arbeten på ett elfordon om det inte innebär risk för elektrisk skada. För att göra denna bedömning skall instruerad tekniker för elfordon inneha den kunskap som krävs för att direkt förstå när ett arbetsmoment inte kan utföras på ett säkert sätt och omedelbart avbryta samt rapportera till arbetsledare elfordon.
Instruerad tekniker för elfordon får även utföra arbeten på eller i närheten av högvoltssystem som har frånskilts, bekräftats spänningsfritt och säkrats mot oavsiktlig tillkoppling av fackkunnig för elfordon.

För dig som:
    Delta i samt kunna utföra riskidentifiering
    Service- och reparationsarbeten på eller i närheten av spänningslöst högvoltssystem efter att högvoltssystemet är frånskilt och säkrat mot tillkoppling av fackkunnig för elfordon
    Utföra omfattande och komplicerade arbeten i elfordon där tillverkaren inte har anvisat frånskiljning och där det inte föreligger elektrisk fara

Vi genomför en grundläggande utbildning inom ellära, elsäkerhet och elfordonsteknik. Detta för att ha tillräcklig kännedom om och kunna utföra arbete på elfordon på ett säkert sätt.
En instruerad tekniker för elfordon bör som minimum besitta följande kompetenser:
Grundläggande kunskap och utbildning inom elektricitet, elfordon och dess risker. Kännedom om de riskkällor som kan uppstå under arbetet och de säkerhetsåtgärder som skall beaktas. Förmåga att vid varje tillfälle avgöra om det är säkert att fortsätta arbetet eller inte. 


Beskrivning
Instruerad tekniker för elfordon får utföra omfattande och komplicerade arbeten på ett elfordon om det inte innebär risk för elektrisk skada. För att göra denna bedömning skall instruerad tekniker för elfordon inneha den kunskap som krävs för att direkt förstå när ett arbetsmoment inte kan utföras på ett säkert sätt och omedelbart avbryta samt rapportera till arbetsledare elfordon.
Instruerad tekniker för elfordon får även utföra arbeten på eller i närheten av högvoltssystem som har frånskilts, bekräftats spänningsfritt och säkrats mot oavsiktlig tillkoppling av fackkunnig för elfordon.

För dig som:
    Delta i samt kunna utföra riskidentifiering
    Service- och reparationsarbeten på eller i närheten av spänningslöst högvoltssystem efter att högvoltssystemet är frånskilt och säkrat mot tillkoppling av fackkunnig för elfordon
    Utföra omfattande och komplicerade arbeten i elfordon där tillverkaren inte har anvisat frånskiljning och där det inte föreligger elektrisk fara

Vi genomför en grundläggande utbildning inom ellära, elsäkerhet och elfordonsteknik. Detta för att ha tillräcklig kännedom om och kunna utföra arbete på elfordon på ett säkert sätt.
En instruerad tekniker för elfordon bör som minimum besitta följande kompetenser:
Grundläggande kunskap och utbildning inom elektricitet, elfordon och dess risker. Kännedom om de riskkällor som kan uppstå under arbetet och de säkerhetsåtgärder som skall beaktas. Förmåga att vid varje tillfälle avgöra om det är säkert att fortsätta arbetet eller inte. 


Södertälje
18 - 20 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
29 november - 01 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
31 januari - 02 februari 2023, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert