Mina studier

Säkerhetsansvarig Elfordon - Verkstadsansvarig

Är du ansvarig för att hanteringen av elfordon sker på ett säkert sätt i er verkstad? I denna utbildning får du nödvändig kunskap för att se till att alla som arbetar med eller vistas nära ett högvoltsfordon i er verksamhet inte utsätts för någon elektrisk fara. 

Längd

1 dag

Pris

1 995 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Målgrupp
All hantering av el och hybridfordon behöver ske på ett säkert sätt. Denna utbildning ger dig rätt kunskap för att leda och ansvara för att verkstadens arbete med högvoltsfordon sker på ett säkert sätt. Utbildningen motsvarar branschstandard för säkerhetsansvarig elfordon och arbetsledare elfordon.

Säkerhetsansvariga för elfordon säkerställer en korrekt arbetsmiljö på verksamhetsplatsen, samt ansvarar för att regler och ramverk efterföljs. Säkerhetsansvariga kan vara verkstadschefer, verkmästare eller annan utsedd person. Det är säkerhetsansvarigas uppgift att tilldela en arbetsledare till varje elfordon som det ska utföras ett arbete på. Arbetsledaren ansvarar för att den som utför arbete på, eller vistas i närheten av ett elfordon, inte utsätts för elektrisk fara samt har rätt kompetens för att utföra sitt arbete. Det är vanligt att en arbetsledare ansvarar för flera elfordon. 

Säkerställ att er verkstad har rätt kompetens – boka en plats till utbildningen idag!  

Säkerhetsansvariga för elfordon säkerställer en korrekt arbetsmiljö på en eller flera verksamhetsplatser, samt ansvarar för att regler och ramverk efterföljs. Säkerhetsansvariga kan vara verkstadschefer, verkmästare eller annan utsedd person, och har i uppgift att:  

 • Ansvara för införandet av arbetsinstruktioner och arbetsprocesser 
 • Planera samt säkerställa att riskanalyser genomförs 
 • Säkerställa att all personal som riskerar att utsättas för elektrisk fara har lämplig utbildning.  
 • Säkerställa att alla tekniker som utför högvoltsarbete har lämplig utbildning för det arbete som skall utföras. 
 • Säkerställa tillgång till lämpliga verktyg samt skyddsutrustning och att dessa är i gott skick. 
 • Se till att arbetsmoment, arbetsrutiner, kontroller och uppföljning uppdateras vid behov. 
 • Ansvara för att regler och arbetsrutiner för hantering av elfordon vidhålls.  
 • Utse en arbetsledare för varje fordon som högvoltsarbete ska utföras på.

Arbetsledaren har i uppgift att se till att den som utför arbete på, eller vistas i närheten av ett elfordon, inte utsätts för elektrisk fara samt har rätt kompetens för att utföra sitt arbete. Det är vanligt att en arbetsledare ansvarar för flera elfordon. En arbetsledare har i uppgift att:  

 • Genomföra riskanalys och planera arbetet på elfordon 
 • Leda och dirigera arbetet 
 • Kontrollera och verifiera utfört arbete 
 • Säkerställa att elektriska riskkällor markeras och spärras av vid behov

Beskrivning
All hantering av el och hybridfordon behöver ske på ett säkert sätt. Denna utbildning ger dig rätt kunskap för att leda och ansvara för att verkstadens arbete med högvoltsfordon sker på ett säkert sätt. Utbildningen motsvarar branschstandard för säkerhetsansvarig elfordon och arbetsledare elfordon.

Säkerhetsansvariga för elfordon säkerställer en korrekt arbetsmiljö på verksamhetsplatsen, samt ansvarar för att regler och ramverk efterföljs. Säkerhetsansvariga kan vara verkstadschefer, verkmästare eller annan utsedd person. Det är säkerhetsansvarigas uppgift att tilldela en arbetsledare till varje elfordon som det ska utföras ett arbete på. Arbetsledaren ansvarar för att den som utför arbete på, eller vistas i närheten av ett elfordon, inte utsätts för elektrisk fara samt har rätt kompetens för att utföra sitt arbete. Det är vanligt att en arbetsledare ansvarar för flera elfordon. 

Säkerställ att er verkstad har rätt kompetens – boka en plats till utbildningen idag!  

Målgrupp
Säkerhetsansvariga för elfordon säkerställer en korrekt arbetsmiljö på en eller flera verksamhetsplatser, samt ansvarar för att regler och ramverk efterföljs. Säkerhetsansvariga kan vara verkstadschefer, verkmästare eller annan utsedd person, och har i uppgift att:  

 • Ansvara för införandet av arbetsinstruktioner och arbetsprocesser 
 • Planera samt säkerställa att riskanalyser genomförs 
 • Säkerställa att all personal som riskerar att utsättas för elektrisk fara har lämplig utbildning.  
 • Säkerställa att alla tekniker som utför högvoltsarbete har lämplig utbildning för det arbete som skall utföras. 
 • Säkerställa tillgång till lämpliga verktyg samt skyddsutrustning och att dessa är i gott skick. 
 • Se till att arbetsmoment, arbetsrutiner, kontroller och uppföljning uppdateras vid behov. 
 • Ansvara för att regler och arbetsrutiner för hantering av elfordon vidhålls.  
 • Utse en arbetsledare för varje fordon som högvoltsarbete ska utföras på.

Arbetsledaren har i uppgift att se till att den som utför arbete på, eller vistas i närheten av ett elfordon, inte utsätts för elektrisk fara samt har rätt kompetens för att utföra sitt arbete. Det är vanligt att en arbetsledare ansvarar för flera elfordon. En arbetsledare har i uppgift att:  

 • Genomföra riskanalys och planera arbetet på elfordon 
 • Leda och dirigera arbetet 
 • Kontrollera och verifiera utfört arbete 
 • Säkerställa att elektriska riskkällor markeras och spärras av vid behov

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50