Information om Corona-viruset

Mina studier

Elsäkerhet för arbete på högvolts fordon - verkstadsansvarig

Utbildning för dig som är ansvarig för att hantering av elfordon sker på ett säkert sätt och som har till uppgift att se till att den person som utför arbete på, eller som vistas i närheten av, ett elfordon inte utsätts för elektrisk fara. Utbildning motsvarar bransch standard för säkerhetsansvarig elfordon och arbetsledare elfordon

Längd

2 dagar

Ort

Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Västerås

Pris

7 900 SEK exkl moms
Beskrivning
Målgrupp
Säkerhetsansvarig elfordon är utsedd för att säkerställa en korrekt arbetsmiljö på verksamhetsplatsen och tillse att ramverk och regler efterlevs så att arbeten på elfordon kan ske på ett säkert sätt.

Säkerhetsansvarig för elfordon kan ansvara för en eller flera arbetsplatser.

Denna kan vara verkstadschef, verkmästare eller annan utsedd person med tydliga befogenheter enligt nedan.

Arbetsledare elfordon utsetts av säkerhetsansvarig för elfordon för varje fordon som högvoltsarbete skall utföras på.

Arbetsledare elfordon har fått uppgiften att tillse att den som utför arbete på, eller som vistas i närheten av ett elfordon inte utsätts för elektrisk fara.

Vidare att den som utför arbete på elfordonet har rätt kompetens för det arbete som skall utföras.

Arbetsledare elfordons uppgifter kan avse flera elfordon.

För dig som
    ansvarar för införandet av korrekta arbetsinstruktioner och arbetsprocesser
    planerar samt säkerställa att riskanalyser genomförs
    säkerställer att all personal som riskerar att utsättas för elektrisk fara erhåller lämplig utbildning för att på ett säkert sätt kunna undvika elektrisk skada
    säkerställer att alla tekniker som utför högvoltsarbete har lämplig utbildning för det arbete som skall utföras säkerställer tillgång till lämpliga verktyg och skyddsutrustning och att dessa hålles i gott skick
    åtgärder för att arbetsmoment, arbetsrutiner, kontroller och uppföljning uppdateras vid behov, exempelvis vid rapporterad elektrisk risk-källa eller tillbud
    ansvarar för att regler, arbetsrutiner och andra säkerhetsföreskrifter för hantering av elfordon efterlevs
    genomför riskanalys och planera arbetet på elfordon
    val av rätt arbetsmetod i enlighet med branschstandard
    leder och dirigerar arbetet
    säkerställer att den som utför arbetet har tillräcklig kunskap för att kunna undvika risker
    kontrollerar och verifierar utfört arbete
    säkerställer att elektriska riskkällor markeras och spärras av vid behov


För dig som
    ansvarar för införandet av korrekta arbetsinstruktioner och arbetsprocesser
    planerar och säkerställa att riskanalyser genomförs
    säkerställer att all personal som riskerar att utsättas för elektrisk fara erhåller lämplig utbildning för att på ett säkert sätt kunna undvika elektrisk skada
    säkerställer att alla tekniker som utför högvoltsarbete har lämplig utbildning för det arbete som skall utföras säkerställer tillgång till lämpliga verktyg och skyddsutrustning och att dessa hålles i gott skick
    åtgärder för att arbetsmoment, arbetsrutiner, kontroller och uppföljning uppdateras vid behov, exempelvis vid rapporterad elektrisk risk-källa eller tillbud
    ansvarar för att regler, arbetsrutiner och andra säkerhetsföreskrifter för hantering av elfordon efterlevs
    genomför riskanalys och planera arbetet på elfordon
    val av rätt arbetsmetod i enlighet med branschstandard
    leder och dirigerar arbetet
    säkerställer att den som utför arbetet har tillräcklig kunskap för att kunna undvika risker
    kontrollerar och verifierar utfört arbete
    säkerställer att elektriska riskkällor markeras och spärras av vid behovBeskrivning
Säkerhetsansvarig elfordon är utsedd för att säkerställa en korrekt arbetsmiljö på verksamhetsplatsen och tillse att ramverk och regler efterlevs så att arbeten på elfordon kan ske på ett säkert sätt.

Säkerhetsansvarig för elfordon kan ansvara för en eller flera arbetsplatser.

Denna kan vara verkstadschef, verkmästare eller annan utsedd person med tydliga befogenheter enligt nedan.

Arbetsledare elfordon utsetts av säkerhetsansvarig för elfordon för varje fordon som högvoltsarbete skall utföras på.

Arbetsledare elfordon har fått uppgiften att tillse att den som utför arbete på, eller som vistas i närheten av ett elfordon inte utsätts för elektrisk fara.

Vidare att den som utför arbete på elfordonet har rätt kompetens för det arbete som skall utföras.

Arbetsledare elfordons uppgifter kan avse flera elfordon.

För dig som
    ansvarar för införandet av korrekta arbetsinstruktioner och arbetsprocesser
    planerar samt säkerställa att riskanalyser genomförs
    säkerställer att all personal som riskerar att utsättas för elektrisk fara erhåller lämplig utbildning för att på ett säkert sätt kunna undvika elektrisk skada
    säkerställer att alla tekniker som utför högvoltsarbete har lämplig utbildning för det arbete som skall utföras säkerställer tillgång till lämpliga verktyg och skyddsutrustning och att dessa hålles i gott skick
    åtgärder för att arbetsmoment, arbetsrutiner, kontroller och uppföljning uppdateras vid behov, exempelvis vid rapporterad elektrisk risk-källa eller tillbud
    ansvarar för att regler, arbetsrutiner och andra säkerhetsföreskrifter för hantering av elfordon efterlevs
    genomför riskanalys och planera arbetet på elfordon
    val av rätt arbetsmetod i enlighet med branschstandard
    leder och dirigerar arbetet
    säkerställer att den som utför arbetet har tillräcklig kunskap för att kunna undvika risker
    kontrollerar och verifierar utfört arbete
    säkerställer att elektriska riskkällor markeras och spärras av vid behov


Målgrupp

För dig som
    ansvarar för införandet av korrekta arbetsinstruktioner och arbetsprocesser
    planerar och säkerställa att riskanalyser genomförs
    säkerställer att all personal som riskerar att utsättas för elektrisk fara erhåller lämplig utbildning för att på ett säkert sätt kunna undvika elektrisk skada
    säkerställer att alla tekniker som utför högvoltsarbete har lämplig utbildning för det arbete som skall utföras säkerställer tillgång till lämpliga verktyg och skyddsutrustning och att dessa hålles i gott skick
    åtgärder för att arbetsmoment, arbetsrutiner, kontroller och uppföljning uppdateras vid behov, exempelvis vid rapporterad elektrisk risk-källa eller tillbud
    ansvarar för att regler, arbetsrutiner och andra säkerhetsföreskrifter för hantering av elfordon efterlevs
    genomför riskanalys och planera arbetet på elfordon
    val av rätt arbetsmetod i enlighet med branschstandard
    leder och dirigerar arbetet
    säkerställer att den som utför arbetet har tillräcklig kunskap för att kunna undvika risker
    kontrollerar och verifierar utfört arbete
    säkerställer att elektriska riskkällor markeras och spärras av vid behovStockholm
03 - 04 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
24 - 25 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
24 - 25 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
24 - 25 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
24 - 25 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
24 - 25 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
02 - 03 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
02 - 03 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
02 - 03 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
02 - 03 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
02 - 03 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
07 - 08 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
07 - 08 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
07 - 08 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
07 - 08 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
07 - 08 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50