Mina studier

Elinstallationsreglerna med tillämpning, för auktoriserade alt. elektriker, Elutbildning

Utbildningen ger dig kunskap om elinstallationsreglerna, som beskriver hur elinstallationer i lågspänningsanläggningar ska vara utförda,  starkströmsföreskrifter, riskanalys och vilka krav som finns.

Längd

2 dagar

Pris

8 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Målgrupp
Intyg, certifiering
I utbildningen får du lära dig att hitta i standarden, förstå begreppen basskydd, felskydd och vad som ska skyddas av jordfelsbrytare. Du får också lära dig grundläggande krav samt tillkommande krav i särskilda utrymmen.

Utbildningen omfattar:
 • Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1
 • Viktiga punkter i SS 436 40 00 utgåva 3
 • Hur utför vi säkra elinstallationer
 • Riskanalys
 • Jämförelse mellan standard och föreskrifter
 • Genomgång av INSUs elsäkerhetshandbok med övningsexempel


Alla som utför nya elinstallationer eller förändringar på befintliga installationer.
Efter avslutad utbildning erhålls ett utbildningsintyg
Beskrivning
I utbildningen får du lära dig att hitta i standarden, förstå begreppen basskydd, felskydd och vad som ska skyddas av jordfelsbrytare. Du får också lära dig grundläggande krav samt tillkommande krav i särskilda utrymmen.

Utbildningen omfattar:
 • Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1
 • Viktiga punkter i SS 436 40 00 utgåva 3
 • Hur utför vi säkra elinstallationer
 • Riskanalys
 • Jämförelse mellan standard och föreskrifter
 • Genomgång av INSUs elsäkerhetshandbok med övningsexempel


Målgrupp
Alla som utför nya elinstallationer eller förändringar på befintliga installationer.
Intyg, certifiering
Efter avslutad utbildning erhålls ett utbildningsintyg
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert