Mina studier

Drönarutbildning för Fjärrpiloter, UAS Specifik kategori

Använder du idag drönare i arbetet eller eller egen verksamhet? Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör, en så kallad drönaroperatör. Operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens.

Längd

5 dagar

Ort

Stockholm, Göteborg, Luleå, Malmö, Jönköping, Sundsvall

Pris

19 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ
Varje flygning har en ansvarig operatör
Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör, en så kallad drönaroperatör. Operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens.

Operatören ska registrera sig hos Transportstyrelsen och kan vara antingen en person eller ett företag. Vid registrering tilldelas operatören ett specifikt operatörsnummer, ett så kallat operatörs-ID, och drönare som kräver operatörsregistrering ska alltid vara märkta och programmerade med operatörs-ID när detta är möjligt. En operatör kan ansvara för flera fjärrpiloter. Utbildningen vänder sig till dig som utför de tjänster som omfattar professionell användning av drönare, övervakning, service och räddningstjänster är några av områdena.

Utbildningen omfattar följande:

Praktisk del
förmåga att följa operativa förfaranden (normalläge, beredskaps- och nödfallsrutiner färdplanering, inspektioner före och efter flygning)
förmåga att hantera luftfartskommunikation
förmåga att hantera ett obemannat luftfartygs flygbana och automatisering
situationsmedvetenhet
samordning eller överlämning, beroende på vad som är tillämpligt.
ledarskap, lagarbete och självförvaltning
problemlösning och beslutsfattande
förmåga att hantera arbetsbelastning

Teoretisk del 
flygsäkerhet
luftfartsregleringar
operativa förfaranden
meteorologi
hantering av nödsituationer.
navigation
begränsningar av människans prestationsförmåga
allmän kunskap om UAS

Utbildningen består av 3 dagar teori och 2 dagar praktik och avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov

Mer information om registrering av operatör Transportstyrelsen

Informationsfilm om vad du behöver tänka på när du flyger drönare

Den här informationsfilmen beskriver vad du behöver tänka på när du flyger drönare i den öppna kategorin. Filmen är framtagen av EASA (European Union Safety Agency). 

Inga särskilda förkunskaper krävs.
För dig som agerar som fjärrpilot i privat eller yrkesmässig verksamhet.
Efter avslutad kurs erhålls ett utbildningsintyg och du kan ansöka hos transportstyrelsen om drönarkort.

Flyger du obemannat luftfartyg, så kallat drönare? Då behöver du ha koll på vilka regler som finns och var det är ok att flyga. Här finns allt du behöver veta innan du ger dig ut för att flyga.

Ny åldersgräns för drönarflygare

Vid halvårsskiftet sänks åldersgränsen för att bli fjärrpilot för drönare till 15 år.

Läs mer i nyheten Ny åldersgräns för drönarflygare (2021-06-21)

Registrera dig och ta drönarkort

Registrera dig som operatör och ta ditt drönarkort digitalt via vår Drönarsida.

Observera - när du loggar in anger du om du är privatperson eller firmatecknare för en organisation. Tjänsten "Ta drönarkort" är bara tillgänglig om du är inloggad som privatperson. Ett drönarkort är personligt och proven kan inte utföras av en organisation.

Provet som krävs för att få ett drönarkort kostar 130 kronor. Att registrera sig som operatör i den öppna klassen kostar 50 kronor, plus 50 kronor årligen i registerhållningsavgift.

För den som använder mer avancerade drönare, ofta i en yrkesroll, gäller andra taxor. Det införs också andra typer av avgifter, till exempel för utbildare.

Mer information om avgifterna hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

För dig som har enskild firma

För att kunna registrera dig som operatör för enskild firma behöver du vara inloggad som privatperson, dvs. inte som firmatecknare för organisation.

Var du får flyga med din drönare

När du flyger med din drönare behöver du ha koll på vilka regler som finns och var det är tillåtet att flyga. På Luftfartsverkets drönarkarta går det att se var restriktionsområdena finns. 

Mer information om att flyga drönare i luftrummet

Luftfartsverkets drönarkarta

Nya regler från 1 januari 2021

För att underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga säkerheten i takt med att trafiken ökar, gäller nu nya regler för drönare från och med den 1 januari 2021. Reglerna är gemensamma inom hela EU och gäller inte drönare som flyger inomhus.

De nya reglerna ligger relativt nära de tidigare reglerna, men drönare får olika indelning beroende på risknivå för flygningen. Alla drönare indelas i öppen, specifik eller certifierad kategori. Precis som tidigare finns några grundregler som alltid gäller vid drönarflygning:

  • Det behövs särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken, utom när det flyger över ett hinder.
  • Man får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.*

*Förtydligande: För C-klassade drönare handlar avståndskraven i EU-reglerna framför allt om avstånd från icke medverkande människor. Den som flyger drönaren har ett ansvar att avbryta flygningen om den utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.

Observera att det kan finnas områden där flygmöjligheterna är tydligt begränsade med anledning av hänsyn till människor, djur, miljö eller egendom. I de fall man är osäker är det viktigt att bedömningen sker utifrån gällande regler och sunt förnuft, och där har operatören ett stort ansvar.

Ta reda på vad som gäller

Via vår digitala guide kan du på ett enkelt sätt ta reda på dig vad som gäller för just dig och din drönare.

Reglerna i korthet

Rémi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen förklarar i denna filmen de nya drönarreglerna som började gälla den 1 januari 2021. 

Varje flygning har en ansvarig operatör

Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör, en så kallad drönaroperatör. Operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens. 

Operatören ska registrera sig hos Transportstyrelsen och kan vara antingen en person eller ett företag. Vid registrering tilldelas operatören ett specifikt operatörsnummer, ett så kallat operatörs-ID, och drönare som kräver operatörsregistrering ska alltid vara märkta och programmerade med operatörs-ID när detta är möjligt. En operatör kan ansvara för flera fjärrpiloter.

Mer information om registrering av operatör

Den som flyger drönaren är en fjärrpilot

Den som flyger drönaren är en så kallad fjärrpilot. Beroende på hur drönaren ska flygas och användas kommer den att delas in i en av följande tre kategorier:

För att få flyga inom dessa kategorier kräver det att fjärrpiloten har ett giltigt behörighetsbevis. Beviset får man genom att utbilda sig och genomför ett teoriprov som motsvarar den kategori som flygningen avser.

Det finns dock undantag där flygningar inte kräver ett behörighetsbevis. Det kan till exempel vara när drönaren

  • är en leksak
  • väger under en specifik vikt.

Mer information om utbildning för fjärrpiloter

Tillstånd för drönare

För drönare under 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken utom över hinder, och inte över folksamlingar (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film, eller från den lokala flygtrafikledningen vid närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.

För drönare över 25 kg, och/eller som man vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste man söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.

Mer information om tillstånd för drönare

Tillverkning och märkning av drönare

Drönare som får användas inom EU ska vara tillverkade enligt vissa specifikationer, och olika symboler visar skillnader i vikt och prestanda. Utöver CE-märkningen finns för närvarande följande certifieringsklasser: C0, C1, C2, C3, C4, C5 och C6.

Mer information om tillverkning och försäljning av drönare

Övergångsregler för dig som redan har en drönare

I det nya regelverket introduceras nya krav på att drönare ska ha CE-märkning vara och märkta med C-klassning.

Har du, eller tänkt köpa, en äldre drönare som inte har någon C-klassning, och som du flyger med inom de begränsningar som finns i den öppna kategorin kan du ändå fortsätta flyga under speciella villkor från 1 januari 2021.

Mer information om övergångsreglerna

Bra att tänka på innan du köper en drönare på nätet

Marknadskontrollrådet har tagit fram information om vad som är bra att tänka på innan du handlar varor på nätet. 

Information från Marknadskontrollrådet för dig som handlar på nätet.

Beskrivning
Varje flygning har en ansvarig operatör
Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör, en så kallad drönaroperatör. Operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens.

Operatören ska registrera sig hos Transportstyrelsen och kan vara antingen en person eller ett företag. Vid registrering tilldelas operatören ett specifikt operatörsnummer, ett så kallat operatörs-ID, och drönare som kräver operatörsregistrering ska alltid vara märkta och programmerade med operatörs-ID när detta är möjligt. En operatör kan ansvara för flera fjärrpiloter. Utbildningen vänder sig till dig som utför de tjänster som omfattar professionell användning av drönare, övervakning, service och räddningstjänster är några av områdena.

Utbildningen omfattar följande:

Praktisk del
förmåga att följa operativa förfaranden (normalläge, beredskaps- och nödfallsrutiner färdplanering, inspektioner före och efter flygning)
förmåga att hantera luftfartskommunikation
förmåga att hantera ett obemannat luftfartygs flygbana och automatisering
situationsmedvetenhet
samordning eller överlämning, beroende på vad som är tillämpligt.
ledarskap, lagarbete och självförvaltning
problemlösning och beslutsfattande
förmåga att hantera arbetsbelastning

Teoretisk del 
flygsäkerhet
luftfartsregleringar
operativa förfaranden
meteorologi
hantering av nödsituationer.
navigation
begränsningar av människans prestationsförmåga
allmän kunskap om UAS

Utbildningen består av 3 dagar teori och 2 dagar praktik och avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov

Mer information om registrering av operatör Transportstyrelsen

Informationsfilm om vad du behöver tänka på när du flyger drönare

Den här informationsfilmen beskriver vad du behöver tänka på när du flyger drönare i den öppna kategorin. Filmen är framtagen av EASA (European Union Safety Agency). 

Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs.
Målgrupp
För dig som agerar som fjärrpilot i privat eller yrkesmässig verksamhet.
Intyg, certifiering
Efter avslutad kurs erhålls ett utbildningsintyg och du kan ansöka hos transportstyrelsen om drönarkort.
FAQ

Flyger du obemannat luftfartyg, så kallat drönare? Då behöver du ha koll på vilka regler som finns och var det är ok att flyga. Här finns allt du behöver veta innan du ger dig ut för att flyga.

Ny åldersgräns för drönarflygare

Vid halvårsskiftet sänks åldersgränsen för att bli fjärrpilot för drönare till 15 år.

Läs mer i nyheten Ny åldersgräns för drönarflygare (2021-06-21)

Registrera dig och ta drönarkort

Registrera dig som operatör och ta ditt drönarkort digitalt via vår Drönarsida.

Observera - när du loggar in anger du om du är privatperson eller firmatecknare för en organisation. Tjänsten "Ta drönarkort" är bara tillgänglig om du är inloggad som privatperson. Ett drönarkort är personligt och proven kan inte utföras av en organisation.

Provet som krävs för att få ett drönarkort kostar 130 kronor. Att registrera sig som operatör i den öppna klassen kostar 50 kronor, plus 50 kronor årligen i registerhållningsavgift.

För den som använder mer avancerade drönare, ofta i en yrkesroll, gäller andra taxor. Det införs också andra typer av avgifter, till exempel för utbildare.

Mer information om avgifterna hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

För dig som har enskild firma

För att kunna registrera dig som operatör för enskild firma behöver du vara inloggad som privatperson, dvs. inte som firmatecknare för organisation.

Var du får flyga med din drönare

När du flyger med din drönare behöver du ha koll på vilka regler som finns och var det är tillåtet att flyga. På Luftfartsverkets drönarkarta går det att se var restriktionsområdena finns. 

Mer information om att flyga drönare i luftrummet

Luftfartsverkets drönarkarta

Nya regler från 1 januari 2021

För att underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga säkerheten i takt med att trafiken ökar, gäller nu nya regler för drönare från och med den 1 januari 2021. Reglerna är gemensamma inom hela EU och gäller inte drönare som flyger inomhus.

De nya reglerna ligger relativt nära de tidigare reglerna, men drönare får olika indelning beroende på risknivå för flygningen. Alla drönare indelas i öppen, specifik eller certifierad kategori. Precis som tidigare finns några grundregler som alltid gäller vid drönarflygning:

  • Det behövs särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken, utom när det flyger över ett hinder.
  • Man får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.*

*Förtydligande: För C-klassade drönare handlar avståndskraven i EU-reglerna framför allt om avstånd från icke medverkande människor. Den som flyger drönaren har ett ansvar att avbryta flygningen om den utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.

Observera att det kan finnas områden där flygmöjligheterna är tydligt begränsade med anledning av hänsyn till människor, djur, miljö eller egendom. I de fall man är osäker är det viktigt att bedömningen sker utifrån gällande regler och sunt förnuft, och där har operatören ett stort ansvar.

Ta reda på vad som gäller

Via vår digitala guide kan du på ett enkelt sätt ta reda på dig vad som gäller för just dig och din drönare.

Reglerna i korthet

Rémi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen förklarar i denna filmen de nya drönarreglerna som började gälla den 1 januari 2021. 

Varje flygning har en ansvarig operatör

Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör, en så kallad drönaroperatör. Operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens. 

Operatören ska registrera sig hos Transportstyrelsen och kan vara antingen en person eller ett företag. Vid registrering tilldelas operatören ett specifikt operatörsnummer, ett så kallat operatörs-ID, och drönare som kräver operatörsregistrering ska alltid vara märkta och programmerade med operatörs-ID när detta är möjligt. En operatör kan ansvara för flera fjärrpiloter.

Mer information om registrering av operatör

Den som flyger drönaren är en fjärrpilot

Den som flyger drönaren är en så kallad fjärrpilot. Beroende på hur drönaren ska flygas och användas kommer den att delas in i en av följande tre kategorier:

För att få flyga inom dessa kategorier kräver det att fjärrpiloten har ett giltigt behörighetsbevis. Beviset får man genom att utbilda sig och genomför ett teoriprov som motsvarar den kategori som flygningen avser.

Det finns dock undantag där flygningar inte kräver ett behörighetsbevis. Det kan till exempel vara när drönaren

  • är en leksak
  • väger under en specifik vikt.

Mer information om utbildning för fjärrpiloter

Tillstånd för drönare

För drönare under 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken utom över hinder, och inte över folksamlingar (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film, eller från den lokala flygtrafikledningen vid närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.

För drönare över 25 kg, och/eller som man vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste man söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.

Mer information om tillstånd för drönare

Tillverkning och märkning av drönare

Drönare som får användas inom EU ska vara tillverkade enligt vissa specifikationer, och olika symboler visar skillnader i vikt och prestanda. Utöver CE-märkningen finns för närvarande följande certifieringsklasser: C0, C1, C2, C3, C4, C5 och C6.

Mer information om tillverkning och försäljning av drönare

Övergångsregler för dig som redan har en drönare

I det nya regelverket introduceras nya krav på att drönare ska ha CE-märkning vara och märkta med C-klassning.

Har du, eller tänkt köpa, en äldre drönare som inte har någon C-klassning, och som du flyger med inom de begränsningar som finns i den öppna kategorin kan du ändå fortsätta flyga under speciella villkor från 1 januari 2021.

Mer information om övergångsreglerna

Bra att tänka på innan du köper en drönare på nätet

Marknadskontrollrådet har tagit fram information om vad som är bra att tänka på innan du handlar varor på nätet. 

Information från Marknadskontrollrådet för dig som handlar på nätet.

Stockholm
17 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
24 - 28 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
24 - 28 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
24 - 28 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
08 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
22 - 26 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
12 - 16 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert