Mina studier

Drönarutbildning för beställare - UAS

Ska ni beställa drönartjänster till er verksamhet? Möjligheterna med drönare är oändliga men som beställare finns det en hel del regler och tillstånd att hålla koll på. I denna kurs får ni kunskapen och beställarkompetensen som krävs!

Längd

1 dag

Ort

Luleå, Sundsvall, Lärarledd via webben, Stockholm, Malmö, Göteborg, Jönköping

Pris

4 900 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ
Visste du att allt fler använder drönartjänster i sina verksamheter? Vissa vill skapa effektfulla filmer, några vill dokumentera processen på en byggarbetsplats, och andra vill inspektera svåråtkomliga platser. Möjligheterna med drönare är oändliga - men som beställare finns det ett par tillstånd och regler att hålla koll på. Denna kurs ger dig rätt beställarkompetens inom UAS obemannade flygfarkoster - även kallade för drönare. Utbildningen utförs enligt  EASA och Transportstyrelsens regler.

Lär dig vilka regler som gäller vid flygning i luftrummet respektive vid publika miljöer, vilka krav du kan ställa på leverantören, och vilka tillstånd du behöver för att få genomföra flygningen. 

I utbildningen behandlas bland annat:


 • Hur du kontrollerar vad som gäller i kommunens luftrum.
 • Krav på leverantörens möjligheter/rätten att utföra uppdraget enligt EASA och Transportstyrelsens regler.
 • Drönare som får/kan användas i publika miljöer utan specifikt tillstånd.
 • Drönare som kräver specifika tillstånd för att uppnå särskilda kvalitetskrav.
 • Spridningstillstånd och vem som äger materialet som är framtaget (Generalstabens, Lantmäteriets krav).
 • Försäkringar om olyckan är framme.
Utbildningen genomförs lärarledd på 1 dag, antingen på distans eller på plats.

Boka din plats idag!


Denna utbildning vänder sig till beställare eller ansvariga av drönartjänster (UAS) i en verksamhet.  
Efter genomförs utbildning har du rätt beställarkompetens enligt EASA och Transportstyrelsens regler.

Vad innebär UAS?

UAS står för ”unmanned aerial system”. 

Vad innebär det att varje flygning behöver ha en ansvarig operatör?

Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör som ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt, samt att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens. Operatören, antingen en person eller ett företag, behöver registrera sig hos Transportstyrelsen. Mer information om registrering av operatör hittar du på Transportstyrelsen.

Vad innebär de nya regler för drönare som infördes 2021?

För att underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga säkerheten i takt med att trafiken ökar, började nya regler för drönare att gälla från och med den 1 januari 2021. Reglerna är gemensamma inom hela EU och gäller inte drönare som flyger inomhus.

I de nya reglerna får drönare olika indelning beroende på risknivå för flygningen. Alla drönare indelas i öppen, specifik eller certifierad kategori. Precis som tidigare finns några grundregler som alltid gäller vid drönarflygning:

 • Det behövs särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken, utom när det flyger över ett hinder.
 • Du får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.
Läs mer om de nya reglerna på Transportstyrelsen. 

Beskrivning
Visste du att allt fler använder drönartjänster i sina verksamheter? Vissa vill skapa effektfulla filmer, några vill dokumentera processen på en byggarbetsplats, och andra vill inspektera svåråtkomliga platser. Möjligheterna med drönare är oändliga - men som beställare finns det ett par tillstånd och regler att hålla koll på. Denna kurs ger dig rätt beställarkompetens inom UAS obemannade flygfarkoster - även kallade för drönare. Utbildningen utförs enligt  EASA och Transportstyrelsens regler.

Lär dig vilka regler som gäller vid flygning i luftrummet respektive vid publika miljöer, vilka krav du kan ställa på leverantören, och vilka tillstånd du behöver för att få genomföra flygningen. 

I utbildningen behandlas bland annat:


 • Hur du kontrollerar vad som gäller i kommunens luftrum.
 • Krav på leverantörens möjligheter/rätten att utföra uppdraget enligt EASA och Transportstyrelsens regler.
 • Drönare som får/kan användas i publika miljöer utan specifikt tillstånd.
 • Drönare som kräver specifika tillstånd för att uppnå särskilda kvalitetskrav.
 • Spridningstillstånd och vem som äger materialet som är framtaget (Generalstabens, Lantmäteriets krav).
 • Försäkringar om olyckan är framme.
Utbildningen genomförs lärarledd på 1 dag, antingen på distans eller på plats.

Boka din plats idag!


Målgrupp
Denna utbildning vänder sig till beställare eller ansvariga av drönartjänster (UAS) i en verksamhet.  
Intyg, certifiering
Efter genomförs utbildning har du rätt beställarkompetens enligt EASA och Transportstyrelsens regler.
FAQ

Vad innebär UAS?

UAS står för ”unmanned aerial system”. 

Vad innebär det att varje flygning behöver ha en ansvarig operatör?

Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör som ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt, samt att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens. Operatören, antingen en person eller ett företag, behöver registrera sig hos Transportstyrelsen. Mer information om registrering av operatör hittar du på Transportstyrelsen.

Vad innebär de nya regler för drönare som infördes 2021?

För att underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga säkerheten i takt med att trafiken ökar, började nya regler för drönare att gälla från och med den 1 januari 2021. Reglerna är gemensamma inom hela EU och gäller inte drönare som flyger inomhus.

I de nya reglerna får drönare olika indelning beroende på risknivå för flygningen. Alla drönare indelas i öppen, specifik eller certifierad kategori. Precis som tidigare finns några grundregler som alltid gäller vid drönarflygning:

 • Det behövs särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken, utom när det flyger över ett hinder.
 • Du får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.
Läs mer om de nya reglerna på Transportstyrelsen. 

Luleå
28 februari - 01 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
01 - 02 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Lärarledd via webben
25 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
04 - 05 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
25 - 26 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
26 - 27 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
27 - 29 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Lärarledd via webben
27 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
29 - 30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
13 - 14 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert