Mina studier

Cybersäkerhet för företag

Vilka faror inom IT behöver er verksamhet skydda sig mot, och hur motståndskraftig är er organisation vid en eventuell cyberattack? I utbildningen cybersäkerhet för företag får ni verktygen för att implementera och arbeta med säkerhetslösningar på ett hållbart sätt!  

Längd

3 dagar

Pris

0 SEK exkl. moms
Beskrivning
Målgrupp
I takt med att allt mer digitaliseras ökar riskerna för verksamheter och organisationer att drabbas av IT-intrång och cyberhot. I Sverige har vi under de senaste åren sett flera exempel på cyberintrång där hackare tar kontroll över organisationers system och kräver lösensummor för att återställa data. Har er verksamhet rätt säkerhetsåtgärder som skyddar er vid ett eventuellt IT-angrepp? I denna utbildning får ni verktyg för att förebygga ett intrång, identifiera era svagheter och aktivt arbeta med era skydd.  

Målet med utbildningen är att ni ska hitta ett systematiskt arbetssätt för att ha full kontroll på företagets data och information. Hotbilden utifrån förändras ständigt, därför är det viktigt att implementera ett säkerhetsarbete som är aktuellt och hållbart över tid.  


Lär dig mer om:  


  • Hur ni identifierar, förhindrar och åtgärdar säkerhetsrisker i system och tjänster 

  • Exempel på hackerattacker  

  • Vad är ISM och varför är det viktigt för organisationer (system för informationssäkerhet)  

  • Exempel från ISO 21434, ISO 9000 och ISO 14000 


Efter utbildningen kommer du ha ökad förståelse kring hur ni kan arbeta med riskanalyser och sårbarhetshantering i er verksamhet. En nödvändig kompetens för verksamheter som vill skydda sin känsliga och konfidentiella information.  


Praktiska detaljer 


Utbildningen pågår i 3 dagar (ca. 4h/tillfälle), där träffarna sker på distans genom lärarledda workshops och föreläsningar.  
Denna utbildning är för dig som har ett intresse eller ansvar för informationssäkerhet och datahantering i en verksamhet eller organisation. Utbildningen är lämplig för roller inom exempelvis: IT-och säkerhetsansvariga, HR-ansvariga eller finans och kundansvariga. I din roll hanterar du känslig information som behöver hållas säker.  
Beskrivning
I takt med att allt mer digitaliseras ökar riskerna för verksamheter och organisationer att drabbas av IT-intrång och cyberhot. I Sverige har vi under de senaste åren sett flera exempel på cyberintrång där hackare tar kontroll över organisationers system och kräver lösensummor för att återställa data. Har er verksamhet rätt säkerhetsåtgärder som skyddar er vid ett eventuellt IT-angrepp? I denna utbildning får ni verktyg för att förebygga ett intrång, identifiera era svagheter och aktivt arbeta med era skydd.  

Målet med utbildningen är att ni ska hitta ett systematiskt arbetssätt för att ha full kontroll på företagets data och information. Hotbilden utifrån förändras ständigt, därför är det viktigt att implementera ett säkerhetsarbete som är aktuellt och hållbart över tid.  


Lär dig mer om:  


  • Hur ni identifierar, förhindrar och åtgärdar säkerhetsrisker i system och tjänster 

  • Exempel på hackerattacker  

  • Vad är ISM och varför är det viktigt för organisationer (system för informationssäkerhet)  

  • Exempel från ISO 21434, ISO 9000 och ISO 14000 


Efter utbildningen kommer du ha ökad förståelse kring hur ni kan arbeta med riskanalyser och sårbarhetshantering i er verksamhet. En nödvändig kompetens för verksamheter som vill skydda sin känsliga och konfidentiella information.  


Praktiska detaljer 


Utbildningen pågår i 3 dagar (ca. 4h/tillfälle), där träffarna sker på distans genom lärarledda workshops och föreläsningar.  
Målgrupp
Denna utbildning är för dig som har ett intresse eller ansvar för informationssäkerhet och datahantering i en verksamhet eller organisation. Utbildningen är lämplig för roller inom exempelvis: IT-och säkerhetsansvariga, HR-ansvariga eller finans och kundansvariga. I din roll hanterar du känslig information som behöver hållas säker.  
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert