Mina studier

Continuous Integration - Kurs på tom plats

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om de vanligaste CI (Continuous Integration) systemen samt hur dessa används.

Längd

20 dagar

Beskrivning
FAQ
Denna kurs är "kurs på tom plats" . Kurs via yrkeshögskola.

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om de vanligaste CI (Continuous Integration) systemen samt hur dessa används.
Kursen innehåller
• Genomgång av systemen och hur dessa används
• Installation och konfigurering av enkla CI (Continuous integration)
Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna:
Kunskaper
1. Redogöra för tillämpning och systematik hos de vanligaste scriptspråken (Python)
2. Redogöra för hantering av Makefiles
3. Beskriva Installation och konfiguration av ett CI (Continuous integration) system
Färdigheter
4. Programmera i script
5. Skapa Makefiles
Kompetenser
6. Självständigt installera och konfigurera enkla CI (Continuous integration) flöden

Beskrivning
Denna kurs är "kurs på tom plats" . Kurs via yrkeshögskola.

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om de vanligaste CI (Continuous Integration) systemen samt hur dessa används.
Kursen innehåller
• Genomgång av systemen och hur dessa används
• Installation och konfigurering av enkla CI (Continuous integration)
FAQ
Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna:
Kunskaper
1. Redogöra för tillämpning och systematik hos de vanligaste scriptspråken (Python)
2. Redogöra för hantering av Makefiles
3. Beskriva Installation och konfiguration av ett CI (Continuous integration) system
Färdigheter
4. Programmera i script
5. Skapa Makefiles
Kompetenser
6. Självständigt installera och konfigurera enkla CI (Continuous integration) flöden

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50