Mina studier

CNC Teknik, validering mot grönt certifikat

Vill du skaffa dig en formell behörighet inom CNC teknik  grönt certifikat så är du välkommen till ett av våra testcenter för teoretiskt och praktiskt prov.

Längd

2 dagar

Ort

Kalix, Örnsköldsvik

Pris

8 000 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Grönt certifikat säkerställer en grundförståelse för CNC-teknik. Det ger också yrkeskompetensen för att självständigt kunna arbeta med gott omdöme och använda maskiner, verktyg och utrustning på ett säkert sätt. Det hjälper också den certifierade att kunna leverera i enlighet med branschens gemensamt satta kvalitets- och produktivitetskrav.

Valideringen, består av två delmoment – ett teoretiskt och ett praktiskt. Varje delmoment tar ca en halvdag. Våra rekommendationer är att dela upp valideringen på två olika dagar för att nå bästa resultat, planeringen sker i samråd med testledaren.

Första steget i valideringen är ett webbaserat kunskapstest med fjorton kompetensområden. Utifrån det testet identifieras var eventuella teoretiska kunskapsglapp finns. Nästa steget i valideringen är ett praktiskt test i en CNC-svarv alternativt CNC-fräs som genomförs i verkstadsmiljö, val av maskin sker i samråd med testledaren. För att klara certifieringen krävs att man blir godkänd i de 14 teoretiska kompetensområdena samt att man klarar det praktiska provet.

Behöver du komplettera din teoretiska kunskaper erbjuder vi skräddarsydd utbildning som passar dina individuella behov inför certifiering.

Kompetensområden som ingår i kursen:

 • Automation och produktionsövervakning
 • Hälsa, miljö och säkerhet
 • ISO-programmering
 • Kvalitet
 • Maskiner och produktionsutrustning
 •  Matematik
 •  Materiallära
 •  Mätteknik
 • Produktionsteknik – ekonomi
 • Ritningsläsning
 • Skärteknik
 • Språk – svenska
 • Toleranser
 • Underhåll
Läs gärna mer på Skärteknikcentrum.
Tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper för att klara valideringen.
Valideringen vänder sig till dig som skaffa dig en formell behörighet inom CNC teknik  grönt certifikat
Efter godkänd validering erhålls ett yrkescertifikat från Skärteknikcentrum Sverige
Beskrivning
Grönt certifikat säkerställer en grundförståelse för CNC-teknik. Det ger också yrkeskompetensen för att självständigt kunna arbeta med gott omdöme och använda maskiner, verktyg och utrustning på ett säkert sätt. Det hjälper också den certifierade att kunna leverera i enlighet med branschens gemensamt satta kvalitets- och produktivitetskrav.

Valideringen, består av två delmoment – ett teoretiskt och ett praktiskt. Varje delmoment tar ca en halvdag. Våra rekommendationer är att dela upp valideringen på två olika dagar för att nå bästa resultat, planeringen sker i samråd med testledaren.

Första steget i valideringen är ett webbaserat kunskapstest med fjorton kompetensområden. Utifrån det testet identifieras var eventuella teoretiska kunskapsglapp finns. Nästa steget i valideringen är ett praktiskt test i en CNC-svarv alternativt CNC-fräs som genomförs i verkstadsmiljö, val av maskin sker i samråd med testledaren. För att klara certifieringen krävs att man blir godkänd i de 14 teoretiska kompetensområdena samt att man klarar det praktiska provet.

Behöver du komplettera din teoretiska kunskaper erbjuder vi skräddarsydd utbildning som passar dina individuella behov inför certifiering.

Kompetensområden som ingår i kursen:

 • Automation och produktionsövervakning
 • Hälsa, miljö och säkerhet
 • ISO-programmering
 • Kvalitet
 • Maskiner och produktionsutrustning
 •  Matematik
 •  Materiallära
 •  Mätteknik
 • Produktionsteknik – ekonomi
 • Ritningsläsning
 • Skärteknik
 • Språk – svenska
 • Toleranser
 • Underhåll
Läs gärna mer på Skärteknikcentrum.
Förkunskaper
Tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper för att klara valideringen.
Målgrupp
Valideringen vänder sig till dig som skaffa dig en formell behörighet inom CNC teknik  grönt certifikat
Intyg, certifiering
Efter godkänd validering erhålls ett yrkescertifikat från Skärteknikcentrum Sverige
Kalix
24 - 25 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örnsköldsvik
31 augusti - 01 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalix
28 - 29 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örnsköldsvik
05 - 06 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalix
26 - 27 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örnsköldsvik
02 - 03 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalix
30 november - 01 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örnsköldsvik
07 - 08 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert