Mina studier

Cirkulär ekonomi introduktion

Är du intresserad av cirkulär ekonomi och det kan fungera i din verksamhet? Utbildningen vänder sig till dig som vill få kunskap och inspiration för att vara med och bidra till omställningen. 

Längd

1 dag

Pris

2 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd via webben

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp

Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system med naturens resursanvändning som förebild. Systemet bygger på ett tekniskt och biologiskt kretslopp baserat på återanvändning av giftfritt material som ställer ökade krav på producenten. Omställningstakten till cirkulär ekonomi förväntas öka och kommer påverka hur vi arbetar med utveckling och produktion av varor och tjänster.

I den här utbildningen tar vi upp centrala begrepp inom cirkulär ekonomin ur ett företagsperspektiv för att kicka igång tänket och inspirationen inom området.

Utbildningen bedrivs lärarledd  på distans och består av föreläsning och diskussioner, kurstid 2 timmar.

Utbildningen omfattar:

  • Grundläggande kunskap om var cirkulär ekonomi innebär.
  • Varför är det viktigt för företag att ställa om från linjär till cirkulär?
  • Affärsmodeller och företagsperspektiv inom cirkulär ekonomi.
  • Exempel på hur producerande företag kan starta resan och bidra till omställningen mot cirkulär ekonomi.
Viss kunskap om produktionssystem, produktutveckling eller verksamhetsledning.
Företagsledning, chefer, teknikkonsulter, kvalitetsingenjörer, produktionsutvecklare, hållbarhetskonsulter, verksamhetsutvecklare, innovationsledare.
Beskrivning

Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system med naturens resursanvändning som förebild. Systemet bygger på ett tekniskt och biologiskt kretslopp baserat på återanvändning av giftfritt material som ställer ökade krav på producenten. Omställningstakten till cirkulär ekonomi förväntas öka och kommer påverka hur vi arbetar med utveckling och produktion av varor och tjänster.

I den här utbildningen tar vi upp centrala begrepp inom cirkulär ekonomin ur ett företagsperspektiv för att kicka igång tänket och inspirationen inom området.

Utbildningen bedrivs lärarledd  på distans och består av föreläsning och diskussioner, kurstid 2 timmar.

Utbildningen omfattar:

  • Grundläggande kunskap om var cirkulär ekonomi innebär.
  • Varför är det viktigt för företag att ställa om från linjär till cirkulär?
  • Affärsmodeller och företagsperspektiv inom cirkulär ekonomi.
  • Exempel på hur producerande företag kan starta resan och bidra till omställningen mot cirkulär ekonomi.
Förkunskaper
Viss kunskap om produktionssystem, produktutveckling eller verksamhetsledning.
Målgrupp
Företagsledning, chefer, teknikkonsulter, kvalitetsingenjörer, produktionsutvecklare, hållbarhetskonsulter, verksamhetsutvecklare, innovationsledare.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert