Mina studier

Cirkulär ekonomi fördjupning

Vill du få fördjupade kunskaper inom cirkulär ekonomi ur ett företagsperspektiv? I den här utbildningen fördjupar vi oss inom områden som affärsmodeller, styrmedel och standarder. Utbildningen vänder sig till dig som har ett uppdrag inom hållbarhet och omställning till cirkulär ekonomi på ditt företag.

Längd

1 dag

Ort

Västerås

Pris

9 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system med naturens resursanvändning som förebild. Systemet bygger på ett tekniskt och biologiskt kretslopp baserat på återanvändning av giftfritt material som ställer ökade krav på producenten. Omställningstakten till cirkulär ekonomi förväntas öka och kommer påverka hur vi arbetar med utveckling och produktion av varor och tjänster.

I den här utbildningen tar vi upp centrala begrepp inom den cirkulära ekonomin ur ett företagsperspektiv och fördjupar oss inom områden som affärsmodeller, styrmedel och standarder. Utbildningen vänder sig till dig som har ett uppdrag inom omställning till cirkulär ekonomi på ditt företag. Utbildningen ges som lärarledd utbildning på plats med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Utbildningen omfattar: 
  • Bakgrund till och begrepp inom området cirkulär ekonomi.
  • Företagsperspektiv och affärsmodeller kopplade till cirkulär ekonomi, industriell symbios, ekosystem av företag, Product as a service.
  • Introduktion till livscykelanalys (LCA) – när kan den vara relevant
  • Omvärldsbevakning kring standarder och styrmedel. Vad finns och vad är på gång? ISO-standarder, EU-lagstiftning som digitala produktpass och svensk lagstiftning. Hur kommer dessa att påverka företag?


Grundläggande kunskap om cirkulär ekonomi, motsvarande innehåll i utbildningen Cirkulär Ekonomi introduktion.
Företagsledning, hållbarhetsansvarig, teknikkonsulter, produktionsledning, produktutvecklare, verksamhetsutvecklare, entreprenörer.
Beskrivning
Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system med naturens resursanvändning som förebild. Systemet bygger på ett tekniskt och biologiskt kretslopp baserat på återanvändning av giftfritt material som ställer ökade krav på producenten. Omställningstakten till cirkulär ekonomi förväntas öka och kommer påverka hur vi arbetar med utveckling och produktion av varor och tjänster.

I den här utbildningen tar vi upp centrala begrepp inom den cirkulära ekonomin ur ett företagsperspektiv och fördjupar oss inom områden som affärsmodeller, styrmedel och standarder. Utbildningen vänder sig till dig som har ett uppdrag inom omställning till cirkulär ekonomi på ditt företag. Utbildningen ges som lärarledd utbildning på plats med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Utbildningen omfattar: 
  • Bakgrund till och begrepp inom området cirkulär ekonomi.
  • Företagsperspektiv och affärsmodeller kopplade till cirkulär ekonomi, industriell symbios, ekosystem av företag, Product as a service.
  • Introduktion till livscykelanalys (LCA) – när kan den vara relevant
  • Omvärldsbevakning kring standarder och styrmedel. Vad finns och vad är på gång? ISO-standarder, EU-lagstiftning som digitala produktpass och svensk lagstiftning. Hur kommer dessa att påverka företag?


Förkunskaper
Grundläggande kunskap om cirkulär ekonomi, motsvarande innehåll i utbildningen Cirkulär Ekonomi introduktion.
Målgrupp
Företagsledning, hållbarhetsansvarig, teknikkonsulter, produktionsledning, produktutvecklare, verksamhetsutvecklare, entreprenörer.
Västerås
11 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert