Mina studier

Bid Manager

Vill ni få er offentliga affär att växa? Behöver ni utveckla företagets kompentens med en specialist som jobbar både strategiskt och operativt med anbudsprocessen? Då är en utbildning inom offentlig upphandling en god investering för ert företag!

Längd

0 dagar

Pris

0 SEK exkl. moms
Beskrivning
Målgrupp
Kompetensen att hantera en anbudsprocess mot offentlig sektor saknas idag hos många små och medelstora företag. Detta medför att många väljer bort detta kundsegment, och därmed även möjlighet till tillväxt. Det är där en Bid Manager kommer in i bilden. En Bid Manager behöver ha kunskaper i upphandlingsjuridik, samt vara duktig på att bevaka, analysera och värdera anbud för att ett företag ska ha en möjlighet att vinna goda affärer. 


Utbildningens innehåll:Den här utbildningen ger dig ökad förståelse och fördjupad kunskap inom försäljnings- och anbudsprocessen mot offentlig sektor. I utbildningen ingår kurserna: 


Anbudsprocessen

Kursen syftar till är att ge dig som studerande fördjupande kunskaper för att efter avslutad kurs kunna simulera hela anbudsprocessen från det förberedande arbetet till avtalsperioden/leveransens start och stegen däremellan. Efter avslutad kurs har du de kunskaper som krävs för de olika stegen i anbudsprocessen och för kunna ansvara för en anbudsprocess och kunna skriva attraktiva anbud.


Introduktion till Upphandlingsprocessen

 

Kursens syfte är att ge dig en introduktion för hur upphandlingsprocessen och dess upphandlingsförfaranden med tröskelvärden fungerar. Målet med kursen är att du ska känna till vad de olika stegen i upphandlingen innebär samt grundprinciperna i offentlig upphandling för att kunna ansvara för en anbudsprocess. Du skall efter avslutad kurs kunna läsa och kritiskt granska ett förfrågningsunderlag.

 
Upphandlingsjuridik
 


Kursens syfte är att ge den dig en baskunskap för upphandlingsprocessens juridiska ramar och regelverkens grunder för att kunna ansvara för en anbudsprocess. Du får kunskaperna för att kunna hantera skillnaderna mellan LOU och LUF, hantera tröskelvärden, ramavtalens grundläggande modeller, ramavtal med en leverantör, ramavtal med flera leverantörer och fastställda villkor, förnyad konkurrensutsättning, prövning och utvärdering, tilldelning, hantera grundläggande avtal (avtalstvister). Målet med kursen är att du i din yrkesroll ska kunna hantera en anbudsprocess med tillhörande juridik i syfte att vinna affärer.


UppläggKursstart: 


Kurslängd: 


Studieform: 
Denna utbildning vänder sig till dig som är yrkesverksam med minst ett års erfarenhet av försäljning inom B2B/B2C. Du har kunskaper om budget och försäljningsekonomi, och kan hantera ekonomiska modeller. 
Beskrivning
Kompetensen att hantera en anbudsprocess mot offentlig sektor saknas idag hos många små och medelstora företag. Detta medför att många väljer bort detta kundsegment, och därmed även möjlighet till tillväxt. Det är där en Bid Manager kommer in i bilden. En Bid Manager behöver ha kunskaper i upphandlingsjuridik, samt vara duktig på att bevaka, analysera och värdera anbud för att ett företag ska ha en möjlighet att vinna goda affärer. 


Utbildningens innehåll:Den här utbildningen ger dig ökad förståelse och fördjupad kunskap inom försäljnings- och anbudsprocessen mot offentlig sektor. I utbildningen ingår kurserna: 


Anbudsprocessen

Kursen syftar till är att ge dig som studerande fördjupande kunskaper för att efter avslutad kurs kunna simulera hela anbudsprocessen från det förberedande arbetet till avtalsperioden/leveransens start och stegen däremellan. Efter avslutad kurs har du de kunskaper som krävs för de olika stegen i anbudsprocessen och för kunna ansvara för en anbudsprocess och kunna skriva attraktiva anbud.


Introduktion till Upphandlingsprocessen

 

Kursens syfte är att ge dig en introduktion för hur upphandlingsprocessen och dess upphandlingsförfaranden med tröskelvärden fungerar. Målet med kursen är att du ska känna till vad de olika stegen i upphandlingen innebär samt grundprinciperna i offentlig upphandling för att kunna ansvara för en anbudsprocess. Du skall efter avslutad kurs kunna läsa och kritiskt granska ett förfrågningsunderlag.

 
Upphandlingsjuridik
 


Kursens syfte är att ge den dig en baskunskap för upphandlingsprocessens juridiska ramar och regelverkens grunder för att kunna ansvara för en anbudsprocess. Du får kunskaperna för att kunna hantera skillnaderna mellan LOU och LUF, hantera tröskelvärden, ramavtalens grundläggande modeller, ramavtal med en leverantör, ramavtal med flera leverantörer och fastställda villkor, förnyad konkurrensutsättning, prövning och utvärdering, tilldelning, hantera grundläggande avtal (avtalstvister). Målet med kursen är att du i din yrkesroll ska kunna hantera en anbudsprocess med tillhörande juridik i syfte att vinna affärer.


UppläggKursstart: 


Kurslängd: 


Studieform: 
Målgrupp
Denna utbildning vänder sig till dig som är yrkesverksam med minst ett års erfarenhet av försäljning inom B2B/B2C. Du har kunskaper om budget och försäljningsekonomi, och kan hantera ekonomiska modeller. 
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50