Mina studier

Bid Manager

Vill ni få er offentliga affär att växa? Behöver ni utveckla företagets kompentens med en specialist som jobbar både strategiskt och operativt med anbudsprocessen? Då är en utbildning inom offentlig upphandling en god investering för ert företag!

Längd

70 dagar

Pris

19 500 SEK exkl. moms
Beskrivning
Målgrupp
En Bid Manager behöver ha kunskaper i upphandlingsjuridik samt färdigheter att kunna bevaka, analysera och värdera anbud för att ett företag ska ha en möjlighet att vinna goda affärer. Efter avslutad utbildning kommer du att ha specialiserade kunskaper inom teoretiskt och praktiskt anbudsarbete mot offentlig sektor.
 
Varje år görs upphandlingspliktiga inköp inom offentlig sektor för nästan 800 miljarder kronor, vilket motsvarar närmare en femtedel av BNP. Flera faktorer kan påverka konkurrensen i en upphandling, bland annat hur den aktuella marknaden ser ut. Kunskap om marknaden är därmed en viktig faktor för att fler aktörer ska vilja och kunna lämna anbud.
 
Kompetensen att hantera en anbudsprocess mot offentlig sektor saknas idag hos många små och medelstora företag, vilket medför att de väljer bort detta kundsegment, och därmed även möjlighet till tillväxt. Kompetensbrist finns över hela landet och medför att företag inte mäktar med att växa i den omfattning de hade önskat.

Utbildningen består av följande delar:Anbudsprocessen

 • Grundprinciperna i offentlig upphandling
 • Läsa och kritiskt granska ett förfrågningsunderlag. 
 • Hela anbudsprocessen från det förberedande arbetet till avtalsperioden/leveransens start och stegen däremellan
 • Skriva attraktiva anbud.
 Upphandlingsjuridik
 • Baskunskap för upphandlingsprocessens juridiska ramar och regelverkens grunder 
 • Att hantera tröskelvärden, ramavtalens grundläggande modeller, ramavtal med en leverantör, ramavtal med flera leverantörer och fastställda villkor, förnyad konkurrensutsättning, prövning och Utvärdering, tilldelning, hantera grundläggande avtal (avtalstvister)
 • Kunna genomföra en anbudsprocess med tillhörande juridik i syfte att vinna affärer.


Denna utbildning vänder sig till dig som är yrkesverksam med minst ett års erfarenhet av försäljning inom B2B/B2C. Du har kunskaper om budget och försäljningsekonomi, och kan hantera ekonomiska modeller. 
Beskrivning
En Bid Manager behöver ha kunskaper i upphandlingsjuridik samt färdigheter att kunna bevaka, analysera och värdera anbud för att ett företag ska ha en möjlighet att vinna goda affärer. Efter avslutad utbildning kommer du att ha specialiserade kunskaper inom teoretiskt och praktiskt anbudsarbete mot offentlig sektor.
 
Varje år görs upphandlingspliktiga inköp inom offentlig sektor för nästan 800 miljarder kronor, vilket motsvarar närmare en femtedel av BNP. Flera faktorer kan påverka konkurrensen i en upphandling, bland annat hur den aktuella marknaden ser ut. Kunskap om marknaden är därmed en viktig faktor för att fler aktörer ska vilja och kunna lämna anbud.
 
Kompetensen att hantera en anbudsprocess mot offentlig sektor saknas idag hos många små och medelstora företag, vilket medför att de väljer bort detta kundsegment, och därmed även möjlighet till tillväxt. Kompetensbrist finns över hela landet och medför att företag inte mäktar med att växa i den omfattning de hade önskat.

Utbildningen består av följande delar:Anbudsprocessen

 • Grundprinciperna i offentlig upphandling
 • Läsa och kritiskt granska ett förfrågningsunderlag. 
 • Hela anbudsprocessen från det förberedande arbetet till avtalsperioden/leveransens start och stegen däremellan
 • Skriva attraktiva anbud.
 Upphandlingsjuridik
 • Baskunskap för upphandlingsprocessens juridiska ramar och regelverkens grunder 
 • Att hantera tröskelvärden, ramavtalens grundläggande modeller, ramavtal med en leverantör, ramavtal med flera leverantörer och fastställda villkor, förnyad konkurrensutsättning, prövning och Utvärdering, tilldelning, hantera grundläggande avtal (avtalstvister)
 • Kunna genomföra en anbudsprocess med tillhörande juridik i syfte att vinna affärer.


Målgrupp
Denna utbildning vänder sig till dig som är yrkesverksam med minst ett års erfarenhet av försäljning inom B2B/B2C. Du har kunskaper om budget och försäljningsekonomi, och kan hantera ekonomiska modeller. 
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert