Mina studier

Besökskraft

YrkesAkademin levererar de sista kurserna i höst, till projektet "Besökskraft".

Längd

0 dagar

Beskrivning
Välkommen till Besökskraft – kompetensutveckling inom besöksnäringen

Vi stärker besöksnäringen i Västmanland, Örebro län och Östergötland, genom satsningar på kompetensutveckling.

Nu möter vi besöksnäringens utmaningar kopplat till kompetensförsörjning. Besökskraft är en satsning på kompetensutveckling av anställda på företag inom hotell och restaurang i Västmanland, Örebro län och Östergötland. Projektet har beviljats medel från Europeiska socialfonden och drivs av Region Västmanland tillsammans med Handelskammaren Mälardalen, Region Örebro län och Region Östergötland.

Inom ramen för din organisations tilldelade projektbudget är det dags för dig att boka plats på kurserna här på webben. Det är först till kvarn som gäller. Boka även in möten med din lokala projektledare för att diskutera din organisations önskemål och era möjligheter att delta i utbildning.

Boka plats på utbildning senast den 12 december. Efter den 12 december kommer projektledningen att fördela om medel mellan företag. Du som önskar fler platser än din nuvarande budget kommer då få besked om möjlighet att boka ännu fler platser.


Läs mer om varje utbildning här


Beskrivning
Välkommen till Besökskraft – kompetensutveckling inom besöksnäringen

Vi stärker besöksnäringen i Västmanland, Örebro län och Östergötland, genom satsningar på kompetensutveckling.

Nu möter vi besöksnäringens utmaningar kopplat till kompetensförsörjning. Besökskraft är en satsning på kompetensutveckling av anställda på företag inom hotell och restaurang i Västmanland, Örebro län och Östergötland. Projektet har beviljats medel från Europeiska socialfonden och drivs av Region Västmanland tillsammans med Handelskammaren Mälardalen, Region Örebro län och Region Östergötland.

Inom ramen för din organisations tilldelade projektbudget är det dags för dig att boka plats på kurserna här på webben. Det är först till kvarn som gäller. Boka även in möten med din lokala projektledare för att diskutera din organisations önskemål och era möjligheter att delta i utbildning.

Boka plats på utbildning senast den 12 december. Efter den 12 december kommer projektledningen att fördela om medel mellan företag. Du som önskar fler platser än din nuvarande budget kommer då få besked om möjlighet att boka ännu fler platser.


Läs mer om varje utbildning här


Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert