Mina studier

Besökskraft - Service och värdskap – utveckla gästmötet i en fysisk och digital värld

Utbildningen innehåller verktyg för att kunna utveckla merförsäljning, kundrelationer, kommunikation och användande av digitala hjälpmedel för att fånga gästens/kundens nöjdhet.

Längd

1 dag

Pris

2 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Digitalt, lärarlett, flipped classroom

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering

Utbildningen innehåller verktyg för att kunna utveckla merförsäljning, kundrelationer, kommunikation och användande av digitala hjälpmedel för att fånga gästens/kundens nöjdhet. Deltagaren får lära sig att behandla olika gäster/kunder enligt deras behov och önskan, samt lära sig hantera positiva och negativa servicesituationer på ett proaktivt och konstruktivt sätt. Försäljning är en viktig del av utbildningen, där deltagaren lär sig hantera försäljning utifrån respektive deltagares, företags och branschs förutsättningar.


Utbildningen genomförs under en heldag (6 timmar) på distans. Deltagarna förbereder sig inför kursstart genom att se ett inspelat material. I undervisningen varvas teori, reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte samt övningar kring respektive ämne i blocket. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis.


Innehåll

Block 1: Gästbemötande

    Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.
    Vad innebär gästbemötande och försäljning idag och i framtiden? Nuläge & trender.
    Hur skapar vi en optimal gästupplevelse –att se det ur gästens ögon.
    Storytelling: Kommunikation-fysiskt och digitalt.

Block 2: Gästresan

    Bemötande & Kundrelationer - fysiskt och digitalt – vad är likheter och skillnader?
    Att skapa lönsamma gästresor – vägen till gästnöjdhet och lojalitet.
    Proaktivitet – att ligga steget före –vad innebär det?
    Svåra samtal –arga gäster.

Block 3: Försäljning

    Köpprocess och Säljprocess –hur får vi dem att hänga ihop?
    Merförsäljning –vad är det –egentligen?
    Att sälja på ett effektivt och involverande sätt –både fysiskt och digitalt.
    Frågemetodik och avslut –vår verktygslåda för bra affärer.

Block 4: Min plan för service och värdskap

    Sammanfattning av kursmoment.
    Varje deltagare förbereder en enklare form av handlingsplan för fortsatt fokus på gästbemötande,
      värdskap och försäljning.
    Handlingsplanen bygger på reflektion över sitt eget lärande från kursen.
    Summering och avslut.

För mer information om hur dina personuppgifter hanteras var vänliga se information på Besökskraft - Kompetensutveckling för besöksnäringen (regionvastmanland.se) och fliken ”Jag skall gå en utbildning”

För frågor vänligen kontakta besökskraft@ya.se
Inga
Kursen vänder sig till dig som arbetar med gästbemötande och försäljning. Vid respektive kursstart inventerar kursledare deltagarnas erfarenheter och förväntningar. Utifrån denna inventering anpassas nivån på respektive kurstillfälle utifrån behoven.
Efter avslutad kurs kommer du att få ett utbildningsbevis. 
Beskrivning

Utbildningen innehåller verktyg för att kunna utveckla merförsäljning, kundrelationer, kommunikation och användande av digitala hjälpmedel för att fånga gästens/kundens nöjdhet. Deltagaren får lära sig att behandla olika gäster/kunder enligt deras behov och önskan, samt lära sig hantera positiva och negativa servicesituationer på ett proaktivt och konstruktivt sätt. Försäljning är en viktig del av utbildningen, där deltagaren lär sig hantera försäljning utifrån respektive deltagares, företags och branschs förutsättningar.


Utbildningen genomförs under en heldag (6 timmar) på distans. Deltagarna förbereder sig inför kursstart genom att se ett inspelat material. I undervisningen varvas teori, reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte samt övningar kring respektive ämne i blocket. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis.


Innehåll

Block 1: Gästbemötande

    Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.
    Vad innebär gästbemötande och försäljning idag och i framtiden? Nuläge & trender.
    Hur skapar vi en optimal gästupplevelse –att se det ur gästens ögon.
    Storytelling: Kommunikation-fysiskt och digitalt.

Block 2: Gästresan

    Bemötande & Kundrelationer - fysiskt och digitalt – vad är likheter och skillnader?
    Att skapa lönsamma gästresor – vägen till gästnöjdhet och lojalitet.
    Proaktivitet – att ligga steget före –vad innebär det?
    Svåra samtal –arga gäster.

Block 3: Försäljning

    Köpprocess och Säljprocess –hur får vi dem att hänga ihop?
    Merförsäljning –vad är det –egentligen?
    Att sälja på ett effektivt och involverande sätt –både fysiskt och digitalt.
    Frågemetodik och avslut –vår verktygslåda för bra affärer.

Block 4: Min plan för service och värdskap

    Sammanfattning av kursmoment.
    Varje deltagare förbereder en enklare form av handlingsplan för fortsatt fokus på gästbemötande,
      värdskap och försäljning.
    Handlingsplanen bygger på reflektion över sitt eget lärande från kursen.
    Summering och avslut.

För mer information om hur dina personuppgifter hanteras var vänliga se information på Besökskraft - Kompetensutveckling för besöksnäringen (regionvastmanland.se) och fliken ”Jag skall gå en utbildning”

För frågor vänligen kontakta besökskraft@ya.se
Förkunskaper
Inga
Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar med gästbemötande och försäljning. Vid respektive kursstart inventerar kursledare deltagarnas erfarenheter och förväntningar. Utifrån denna inventering anpassas nivån på respektive kurstillfälle utifrån behoven.
Intyg, certifiering
Efter avslutad kurs kommer du att få ett utbildningsbevis. 
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert