Mina studier

Besökskraft - Revenue Management för besöksnäringen

Kursen “Revenue Management för besöksnäringen” syftar till att skapa ökad förståelse och kunskap om möjligheterna med intäktsoptimering för att nå en helhetsförståelse för Revenue Management som ett viktigt verktyg vid paketering och affärsutveckling. 

Längd

3 dagar

Pris

7 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Digitalt, lärarlett, flipped classroom

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering

Efter kursen ska deltagarna ha ökad kunskap och kompetens om strategier kring att maximera intäkterna genom att kunna räkna på delar i affären och se hur den påverkar helheten. Deltagarna ska även ha förmåga att förutspå bl.a. efterfrågan och justera priset därefter, så kallat yield management.


Utbildningen omfattar totalt 18 timmar och genomförs digitalt under 3 heldagar. Deltagarna förbereder sig inför kursstart genom att se ett inspelat material. I undervisningen varvas teori, reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte samt övningar kring respektive ämne i blocket. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis. Utbildningen är indelad i tre olika utbildningsblock med hemläxa mellan dag 1 och 2 samt 2 och 3.


Innehåll

Block 1 (Dag 1): Introduktion, Revenue Management, priskänslighet och nyckeltal


    Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.
    Revenue Management, bakgrund, metoder och principer.
    Nyckeltal inom besöksnäringen.
    Att välja nyckeltal som speglar din verksamhet.
    Att mäta framgång i din verksamhet.
    Vilka är mina kunder och vad är deras priskänslighet?
    När bokar mina kunder och hur påverkar det min strategi?
    Hemläxa: vilka nyckeltal ska jag mäta?
    Hemläxa: vilka är mina kunder och vad är deras priskänslighet?
    Sammanfattning av kursmoment.

Block 2 (Dag 2): Prissättning, produkter och paketering


    ”Hemläxa” uppföljning och diskussion.
    Prissättning, vilka prismodeller finns det?
    Vilka produkter gör jag mest vinst på?
    Att beräkna det optimala priset för mina produkter.
    Vilka priser och prismodeller fungerar på din verksamhet?
    Paketering, hur väljer jag de bästa paketen?
    Hemläxa: att paketera dina produkter och att välja rätt prispunkt.
    Sammanfattning av kursmoment.

Block 3 (Dag 3): Distribution och digital marknadsföring. Sammanfattning, mitt eget lärande och plan för fortsatt arbete


    ”Hemläxa” uppföljning och diskussion.
    Distribution, att forma en bra distributionsstrategi.
    Vilka kanaler finns det och vilka kanaler ska jag synas i?
    Distributionskostnader, att välja rätt kanal och minimera kostnader.
    Reflektion över eget lärande under kursen, plan för hur detta kan användas och utvecklas i yrkesvardagen.
    Summering och avslut.


För mer information om hur dina personuppgifter hanteras var vänliga se information på Besökskraft - Kompetensutveckling för besöksnäringen (regionvastmanland.se) och fliken ”Jag skall gå en utbildning”


För frågor vänligen kontakta besökskraft@ya.se
Inga
Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om ekonomi kopplat till paketering av dina tjänster. Inför respektive kursstart inventerar kursledare deltagarnas erfarenheter och förväntningar. Utifrån denna inventering anpassas nivån på respektive kurstillfälle.
Efter avslutad kurs kommer du att få ett utbildningsbevis
Beskrivning

Efter kursen ska deltagarna ha ökad kunskap och kompetens om strategier kring att maximera intäkterna genom att kunna räkna på delar i affären och se hur den påverkar helheten. Deltagarna ska även ha förmåga att förutspå bl.a. efterfrågan och justera priset därefter, så kallat yield management.


Utbildningen omfattar totalt 18 timmar och genomförs digitalt under 3 heldagar. Deltagarna förbereder sig inför kursstart genom att se ett inspelat material. I undervisningen varvas teori, reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte samt övningar kring respektive ämne i blocket. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis. Utbildningen är indelad i tre olika utbildningsblock med hemläxa mellan dag 1 och 2 samt 2 och 3.


Innehåll

Block 1 (Dag 1): Introduktion, Revenue Management, priskänslighet och nyckeltal


    Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.
    Revenue Management, bakgrund, metoder och principer.
    Nyckeltal inom besöksnäringen.
    Att välja nyckeltal som speglar din verksamhet.
    Att mäta framgång i din verksamhet.
    Vilka är mina kunder och vad är deras priskänslighet?
    När bokar mina kunder och hur påverkar det min strategi?
    Hemläxa: vilka nyckeltal ska jag mäta?
    Hemläxa: vilka är mina kunder och vad är deras priskänslighet?
    Sammanfattning av kursmoment.

Block 2 (Dag 2): Prissättning, produkter och paketering


    ”Hemläxa” uppföljning och diskussion.
    Prissättning, vilka prismodeller finns det?
    Vilka produkter gör jag mest vinst på?
    Att beräkna det optimala priset för mina produkter.
    Vilka priser och prismodeller fungerar på din verksamhet?
    Paketering, hur väljer jag de bästa paketen?
    Hemläxa: att paketera dina produkter och att välja rätt prispunkt.
    Sammanfattning av kursmoment.

Block 3 (Dag 3): Distribution och digital marknadsföring. Sammanfattning, mitt eget lärande och plan för fortsatt arbete


    ”Hemläxa” uppföljning och diskussion.
    Distribution, att forma en bra distributionsstrategi.
    Vilka kanaler finns det och vilka kanaler ska jag synas i?
    Distributionskostnader, att välja rätt kanal och minimera kostnader.
    Reflektion över eget lärande under kursen, plan för hur detta kan användas och utvecklas i yrkesvardagen.
    Summering och avslut.


För mer information om hur dina personuppgifter hanteras var vänliga se information på Besökskraft - Kompetensutveckling för besöksnäringen (regionvastmanland.se) och fliken ”Jag skall gå en utbildning”


För frågor vänligen kontakta besökskraft@ya.se
Förkunskaper
Inga
Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om ekonomi kopplat till paketering av dina tjänster. Inför respektive kursstart inventerar kursledare deltagarnas erfarenheter och förväntningar. Utifrån denna inventering anpassas nivån på respektive kurstillfälle.
Intyg, certifiering
Efter avslutad kurs kommer du att få ett utbildningsbevis
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert