Mina studier

Besökskraft - Köksekonomi – inköp & produktion i köket

Övergripande syftar utbildningen till att deltagaren ska utveckla sitt affärsmässiga förhållningssätt och att få verktyg och metoder att kunna skapa mer lönsamma, hållbara verksamheter och affärer. Öka kunskap och kompetens för att öka lönsamheten för en meny och få insikt i prissättning för att få bästa lönsamhet för sina rätter. 

Längd

2 dagar

Pris

5 000 SEK exkl. moms

Studieformat

Digitalt, lärarlett, flipped classroom

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering

INSTÄLLDÖvergripande syftar utbildningen till att deltagaren ska utveckla sitt affärsmässiga förhållningssätt och att få verktyg och metoder att kunna skapa mer lönsamma, hållbara verksamheter och affärer. Öka kunskap och kompetens för att öka lönsamheten för en meny och få insikt i prissättning för att få bästa lönsamhet för sina rätter. Som ansvarig är det viktigt att förstå hur ekonomi, inköp och produktion kan påverka företagets framtidsutsikter i en alltmer konkurrensutsatt marknad med fler krav och större utbud. Hur kan vi navigera i en alltmer digitaliserad värld samt möta gästernas förväntningar, ökade medvetenhet och krav på hållbarhet?

Utbildningen genomförs digitalt under 2 halvdagar á 3 timmar. Förberedande arbete och reflektionsarbete på ca 2 timmar tillkommer. Deltagarna förbereder sig inför kursstart genom att se ett inspelat material. I undervisningen varvas teori, reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte samt övningar kring respektive ämne i blocket. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis.

Innehåll

Block 1: Introduktion, verksamhetens nuläge och Jag som ansvarig.

    Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.
    Den egna verksamheten – hur gör vi idag – styrkor och utmaningar.
    Påverkande faktorer – att förstå och planera utifrån den egna verksamheten.
    Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring min roll och erfarenhet från
      inköp och ekonomi.

Block 2: Ekonomiska förutsättningar.

    Skapa en miljö för ekonomisk utveckling – hur skapar vi ekonomisk utveckling för ett starkare företag.
    Samhällskrav – som serviceföretag och kund, kunna möta samhällets ökande krav med förbättrad ekonomi.
    Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring hur vi kan leda ”mitt” företag
     framåt mot en hållbar ekonomi

Block 3: Företaget och vår omvärld – leverantörer, distributionskanaler och digitala verktyg

    Kanaler – leverantörer och nya kanaler, hur handlar vi och hur kan vi handla.
    Hjälpmedel och digitala verktyg – vilka hjälpmedel och digitala verktyg finns som kan hjälpa oss i att öka
     den ekonomiska vinningen och hållbarhet.
    En föränderlig värld – prissättning och kalkylering för att möta en värld i förändring.
    Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

Block 4: Sammanfattning, reflektion kring mitt lärande, plan för fortsatt arbete och utveckling.

    Sammanfattning av utbildningens kursmoment
    Reflektion över sitt eget lärande under kursen, hur detta kan användas och utvecklas i yrkesrollen och
     yrkesvardagen.
    Summering och avslut.

För mer information om hur dina personuppgifter hanteras var vänliga se information på Besökskraft - Kompetensutveckling för besöksnäringen (regionvastmanland.se) och fliken ”Jag skall gå en utbildning”

För frågor vänligen kontakta besökskraft@ya.se
Inga
Kursen vänder sig till dig som arbetar i kök och vill uppdatera dina kunskaper om köksekonomi. Vid respektive kursstart inventerar kursledare deltagarnas erfarenheter och förväntningar. Utifrån denna inventering anpassas nivån på respektive kurstillfälle.
Efter avslutad kurs kommer du att få ett utbildningsbevis
Beskrivning

INSTÄLLDÖvergripande syftar utbildningen till att deltagaren ska utveckla sitt affärsmässiga förhållningssätt och att få verktyg och metoder att kunna skapa mer lönsamma, hållbara verksamheter och affärer. Öka kunskap och kompetens för att öka lönsamheten för en meny och få insikt i prissättning för att få bästa lönsamhet för sina rätter. Som ansvarig är det viktigt att förstå hur ekonomi, inköp och produktion kan påverka företagets framtidsutsikter i en alltmer konkurrensutsatt marknad med fler krav och större utbud. Hur kan vi navigera i en alltmer digitaliserad värld samt möta gästernas förväntningar, ökade medvetenhet och krav på hållbarhet?

Utbildningen genomförs digitalt under 2 halvdagar á 3 timmar. Förberedande arbete och reflektionsarbete på ca 2 timmar tillkommer. Deltagarna förbereder sig inför kursstart genom att se ett inspelat material. I undervisningen varvas teori, reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte samt övningar kring respektive ämne i blocket. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis.

Innehåll

Block 1: Introduktion, verksamhetens nuläge och Jag som ansvarig.

    Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.
    Den egna verksamheten – hur gör vi idag – styrkor och utmaningar.
    Påverkande faktorer – att förstå och planera utifrån den egna verksamheten.
    Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring min roll och erfarenhet från
      inköp och ekonomi.

Block 2: Ekonomiska förutsättningar.

    Skapa en miljö för ekonomisk utveckling – hur skapar vi ekonomisk utveckling för ett starkare företag.
    Samhällskrav – som serviceföretag och kund, kunna möta samhällets ökande krav med förbättrad ekonomi.
    Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar kring hur vi kan leda ”mitt” företag
     framåt mot en hållbar ekonomi

Block 3: Företaget och vår omvärld – leverantörer, distributionskanaler och digitala verktyg

    Kanaler – leverantörer och nya kanaler, hur handlar vi och hur kan vi handla.
    Hjälpmedel och digitala verktyg – vilka hjälpmedel och digitala verktyg finns som kan hjälpa oss i att öka
     den ekonomiska vinningen och hållbarhet.
    En föränderlig värld – prissättning och kalkylering för att möta en värld i förändring.
    Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

Block 4: Sammanfattning, reflektion kring mitt lärande, plan för fortsatt arbete och utveckling.

    Sammanfattning av utbildningens kursmoment
    Reflektion över sitt eget lärande under kursen, hur detta kan användas och utvecklas i yrkesrollen och
     yrkesvardagen.
    Summering och avslut.

För mer information om hur dina personuppgifter hanteras var vänliga se information på Besökskraft - Kompetensutveckling för besöksnäringen (regionvastmanland.se) och fliken ”Jag skall gå en utbildning”

För frågor vänligen kontakta besökskraft@ya.se
Förkunskaper
Inga
Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar i kök och vill uppdatera dina kunskaper om köksekonomi. Vid respektive kursstart inventerar kursledare deltagarnas erfarenheter och förväntningar. Utifrån denna inventering anpassas nivån på respektive kurstillfälle.
Intyg, certifiering
Efter avslutad kurs kommer du att få ett utbildningsbevis
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert