Mina studier

Besökskraft - Hygien och smittskydd - skapa en trygg upplevelse för gäst och medarbetare

Alla gäster och medarbetare ska känna sig säkra och trygga. Kursen Hygien och smittskydd syftar till att inspirera personal och stärka företag inom besöksnäringen att bedriva en trygg verksamhet utifrån ett smittskyddsperspektiv. Hur kan företag bedriva verksamhet och samtidigt bidra till att ta sitt ansvar för att minska smittspridning och skapa trygga förhållanden för personal och gäster?

Längd

1 dag

Pris

2 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Fysiskt, lärarlett, flipped classroom

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Kursen är på lätt svenska och genomförs fysiskt under 1 heldag (6 timmar). Deltagarna förbereder sig inför kursstart genom att se ett inspelat material. I undervisningen varvas samtal, erfarenhetsutbyte samt övningar kring respektive ämne i blocket. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis.

Innehåll

Block 1: Introduktion, grunderna för hygien och smittskyddsarbete i besöksnäringen.

    Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.
    Mikroorganismer dvs. smittämnen som tex virus och bakterier.
    Smittvägar och förebyggande av smittspridning.
    Desinfektionsmedel, skyddsmaterial och skyddsutrustning.
    Lagar och regelverk som styr besöksnäringens verksamheter i sammanhanget hygien och smittskydd.
    Intressenters (Folkhälsomyndighet, Länsstyrelse, Regioner, Kommuner m.fl.) uppdrag i besöksnäringens
      hygien och smittskyddsarbete.
    Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

Block 2: Hur kopplar jag och omsätter kunskaper i hygien och smittskydd till min yrkesroll och mina arbetsuppgifter.

    Att kunna omsätta kunskaper och arbeta med utgångspunkt i ett hygien- och smittskyddsperspektiv.
    Blocket varvar samtal med praktiska övningar.

Block 3: Sammanfattning, mitt eget lärande, fortsatt arbete och utveckling.

    Sammanfattning av kursmoment.
    Reflektion över eget lärande under kursen, ”Min plan” för fortsatt arbete och utveckling. Hur kan detta
      användas och utvecklas i yrkesvardagen.
    Summering och avslut.

För mer information om hur dina personuppgifter hanteras var vänliga se information på Besökskraft - Kompetensutveckling för besöksnäringen (regionvastmanland.se) och fliken ”Jag skall gå en utbildning”

För frågor vänligen kontakta besökskraft@ya.se
Inga
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom housekeeping och lokalvård inom besöksnäringen. Vid respektive kursstart inventerar kursledare deltagarnas erfarenheter och förväntningar. Utifrån denna inventering anpassas nivån på respektive kurstillfälle utifrån behoven.
Efter avslutad kurs kommer du att få ett utbildningsbevis
Beskrivning
Kursen är på lätt svenska och genomförs fysiskt under 1 heldag (6 timmar). Deltagarna förbereder sig inför kursstart genom att se ett inspelat material. I undervisningen varvas samtal, erfarenhetsutbyte samt övningar kring respektive ämne i blocket. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis.

Innehåll

Block 1: Introduktion, grunderna för hygien och smittskyddsarbete i besöksnäringen.

    Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.
    Mikroorganismer dvs. smittämnen som tex virus och bakterier.
    Smittvägar och förebyggande av smittspridning.
    Desinfektionsmedel, skyddsmaterial och skyddsutrustning.
    Lagar och regelverk som styr besöksnäringens verksamheter i sammanhanget hygien och smittskydd.
    Intressenters (Folkhälsomyndighet, Länsstyrelse, Regioner, Kommuner m.fl.) uppdrag i besöksnäringens
      hygien och smittskyddsarbete.
    Blocket varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

Block 2: Hur kopplar jag och omsätter kunskaper i hygien och smittskydd till min yrkesroll och mina arbetsuppgifter.

    Att kunna omsätta kunskaper och arbeta med utgångspunkt i ett hygien- och smittskyddsperspektiv.
    Blocket varvar samtal med praktiska övningar.

Block 3: Sammanfattning, mitt eget lärande, fortsatt arbete och utveckling.

    Sammanfattning av kursmoment.
    Reflektion över eget lärande under kursen, ”Min plan” för fortsatt arbete och utveckling. Hur kan detta
      användas och utvecklas i yrkesvardagen.
    Summering och avslut.

För mer information om hur dina personuppgifter hanteras var vänliga se information på Besökskraft - Kompetensutveckling för besöksnäringen (regionvastmanland.se) och fliken ”Jag skall gå en utbildning”

För frågor vänligen kontakta besökskraft@ya.se
Förkunskaper
Inga
Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom housekeeping och lokalvård inom besöksnäringen. Vid respektive kursstart inventerar kursledare deltagarnas erfarenheter och förväntningar. Utifrån denna inventering anpassas nivån på respektive kurstillfälle utifrån behoven.
Intyg, certifiering
Efter avslutad kurs kommer du att få ett utbildningsbevis
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert