Mina studier

Besökskraft - Digital mötesrådgivning och projektledning – lär dig rådge, sälja och leverera framtidens möten

Omvärldsfaktorer som förändringar på arbetsmarknaden, digitalisering och ett större miljötänk påverkar mötesindustrin. En tydlig trend inför framtiden är att vi i större utsträckning än tidigare kommer att erbjuda mötesdeltagare att välja mellan att närvara fysiskt eller digitalt i samma möte.

Längd

3 dagar

Pris

6 000 SEK exkl. moms

Studieformat

Digitalt, lärarlett, flipped classroom

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering

Framtidens möten innebär både möjligheter och utmaningar och det kommer att krävas ny kunskap och kompetensutveckling för att tillgodose mötesbokaren och deltagarnas nya behov i de digitala mötena. Kursen Digital mötesrådgivning och projektledning syftar till att stärka kompetensen kring hur mötesindustrin (hotell, konferens mm) kan rådge, sälja och leverera framtidens möten.


Utbildningen genomförs digitalt under 3 halvdagar à 3 timmar. Deltagarna förbereder sig inför kursstart genom att se ett inspelat material. I undervisningen varvas teori, reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte samt övningar kring respektive ämne i blocket. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis.

Innehåll
Utbildningen omfattar tre halvdagar som är indelad i fyra olika utbildningsblock.
Blocken varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

Block 1: Introduktion, mötens mål och syfte samt olika format på möten

• Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.
• Mötens mål och syfte, lär känna din kund.
• Terminologi och olika mötesformat, vilket mötesformat är det bästa för syftet med mötet?

Block 2: Att genomföra möten; projektledning, teknikkunskap, metoder, verktyg, checklistor

• Att sälja och förbereda digitala möten.
• Skapa engagemang och interaktivitet i digitala möten.
• Teknikkunskap, metoder, checklista.
• Kommunikation och samtal med kund i det digitala landskapet

Block 3: ”Ta hem och ta betalt för mötet”.

• Affärsmodeller, offert.
• Fortsättning från att sälja och projektleda digitala möten, block 2 ”ta hem affären”.
• Affärsmodeller, betalningsmodell.
• Offert.

Block 4: Sammanfattning, mitt eget lärande, fortsatt arbete och utveckling

• Sammanfattning av kursmoment.
• Varje deltagare förbereder en enklare form av handlingsplan för fortsatt fokus på gästbemötande, värdskap

   och försäljning.
• Handlingsplanen bygger på reflektion över eget lärande ifrån kursen.
• Summering och avslut.

För mer information om hur dina personuppgifter hanteras var vänliga se information på Besökskraft - Kompetensutveckling för besöksnäringen (regionvastmanland.se) och fliken ”Jag skall gå en utbildning”

För frågor vänligen kontakta besökskraft@ya.seInga
Kursen vänder sig till dig som är säljare, bokare, projektledare, konferensvärdar som vill bli digitala mötesrådgivare. Vid respektive kursstart inventerar kursledare skriftligen deltagarnas erfarenheter och förväntningar. Utifrån denna inventering anpassas nivån på respektive kurstillfälle utifrån behoven.
Efter avslutad kurs kommer du att få ett utbildningsbevis

Beskrivning

Framtidens möten innebär både möjligheter och utmaningar och det kommer att krävas ny kunskap och kompetensutveckling för att tillgodose mötesbokaren och deltagarnas nya behov i de digitala mötena. Kursen Digital mötesrådgivning och projektledning syftar till att stärka kompetensen kring hur mötesindustrin (hotell, konferens mm) kan rådge, sälja och leverera framtidens möten.


Utbildningen genomförs digitalt under 3 halvdagar à 3 timmar. Deltagarna förbereder sig inför kursstart genom att se ett inspelat material. I undervisningen varvas teori, reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte samt övningar kring respektive ämne i blocket. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis.

Innehåll
Utbildningen omfattar tre halvdagar som är indelad i fyra olika utbildningsblock.
Blocken varvar reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

Block 1: Introduktion, mötens mål och syfte samt olika format på möten

• Introduktion, kursmål, agenda. Deltagarens förväntningar och målsättningar med kursen.
• Mötens mål och syfte, lär känna din kund.
• Terminologi och olika mötesformat, vilket mötesformat är det bästa för syftet med mötet?

Block 2: Att genomföra möten; projektledning, teknikkunskap, metoder, verktyg, checklistor

• Att sälja och förbereda digitala möten.
• Skapa engagemang och interaktivitet i digitala möten.
• Teknikkunskap, metoder, checklista.
• Kommunikation och samtal med kund i det digitala landskapet

Block 3: ”Ta hem och ta betalt för mötet”.

• Affärsmodeller, offert.
• Fortsättning från att sälja och projektleda digitala möten, block 2 ”ta hem affären”.
• Affärsmodeller, betalningsmodell.
• Offert.

Block 4: Sammanfattning, mitt eget lärande, fortsatt arbete och utveckling

• Sammanfattning av kursmoment.
• Varje deltagare förbereder en enklare form av handlingsplan för fortsatt fokus på gästbemötande, värdskap

   och försäljning.
• Handlingsplanen bygger på reflektion över eget lärande ifrån kursen.
• Summering och avslut.

För mer information om hur dina personuppgifter hanteras var vänliga se information på Besökskraft - Kompetensutveckling för besöksnäringen (regionvastmanland.se) och fliken ”Jag skall gå en utbildning”

För frågor vänligen kontakta besökskraft@ya.seFörkunskaper
Inga
Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är säljare, bokare, projektledare, konferensvärdar som vill bli digitala mötesrådgivare. Vid respektive kursstart inventerar kursledare skriftligen deltagarnas erfarenheter och förväntningar. Utifrån denna inventering anpassas nivån på respektive kurstillfälle utifrån behoven.
Intyg, certifiering
Efter avslutad kurs kommer du att få ett utbildningsbevis

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert