Information om Corona-viruset

Mina studier

Asbestsanering Särskild Utbildning

Utbildning som ger teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhet och rivningsteknik som krävs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Asbest enligt AFS 2006:1 36§

Längd

4 dagar

Ort

Västerås

Pris

8 800 SEK exkl moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ
Utbildningen innehåller praktiska övningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller dess delar. Områden som behandlas är, gällande föreskrifter, kunskap om Asbest och dess hälsorisker, skyddsåtgärder, arbetsmetoder, personlig utrustning och medicinska kontroller. Kravutbildning för dig som skall leda eller arbeta med asbest eller material som innehåller asbest. 
Inga förkunskaper krävs
Företag med anställda som kan exponeras mot asbest har ansvarar för att varje anställd har ett giltigt utbildningsbevis. Var femte år ska utbildningen kompletteras för att vara fortsatt giltig. Vi följer Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) utbildningsplan och vår asbestutbildning har det som krävs för att påbörja och upprätthålla arbetet med asbest.
Efter godkänt skriftligt prov erhålls intyg samt ett kompetensbevis i form av plastkort som är giltigt i 5 år.
 FAQ, Asbest är roliga utbildningar 
Beskrivning
Utbildningen innehåller praktiska övningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller dess delar. Områden som behandlas är, gällande föreskrifter, kunskap om Asbest och dess hälsorisker, skyddsåtgärder, arbetsmetoder, personlig utrustning och medicinska kontroller. Kravutbildning för dig som skall leda eller arbeta med asbest eller material som innehåller asbest. 
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
Målgrupp
Företag med anställda som kan exponeras mot asbest har ansvarar för att varje anställd har ett giltigt utbildningsbevis. Var femte år ska utbildningen kompletteras för att vara fortsatt giltig. Vi följer Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) utbildningsplan och vår asbestutbildning har det som krävs för att påbörja och upprätthålla arbetet med asbest.
Intyg, certifiering
Efter godkänt skriftligt prov erhålls intyg samt ett kompetensbevis i form av plastkort som är giltigt i 5 år.
FAQ
 FAQ, Asbest är roliga utbildningar 
Västerås
15 - 18 november, 08:00 - 16:00
8 platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för information eller offert