Mina studier

Asbest Kompletterande utbildning

Repetitionsutbildning för dig som gått Asbest Särskild utbildning och behöver förnya inom 5 år.

Längd

1 dag

Ort

Västerås

Pris

2 600 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Kravutbildning för dig som skall leda eller arbeta med asbestsanering eller material som innehåller asbest. Utbildningen är en repetition av kunskaper från Särskild utbildning samt en uppdatering av kunskapsläget, den omfattar kunskap om rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller dess delar. Områden som behandlas är, gällande föreskrifter, kunskap om Asbest och dess hälsorisker, skyddsåtgärder, arbetsmetoder, personlig utrustning och medicinska kontroller. Utbildningen aktualiserar  teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhet och rivningsteknik som krävs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Asbest enligt AFS 2006:1 36§
Deltagande kräver genomgången godkänd kurs Asbest Särskild utbildning. 
Företag med anställda som kan exponeras mot asbest har ansvarar för att varje anställd har ett giltigt utbildningsbevis. Var femte år ska utbildningen kompletteras för att vara fortsatt giltig. Vi följer Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) utbildningsplan och vår asbestutbildning har det som krävs för att påbörja och upprätthålla arbetet med asbest.
Efter godkänt skriftligt prov erhålls intyg samt ett kompetensbevis i form av plastkort som är giltigt i 5 år
Beskrivning
Kravutbildning för dig som skall leda eller arbeta med asbestsanering eller material som innehåller asbest. Utbildningen är en repetition av kunskaper från Särskild utbildning samt en uppdatering av kunskapsläget, den omfattar kunskap om rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller dess delar. Områden som behandlas är, gällande föreskrifter, kunskap om Asbest och dess hälsorisker, skyddsåtgärder, arbetsmetoder, personlig utrustning och medicinska kontroller. Utbildningen aktualiserar  teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhet och rivningsteknik som krävs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Asbest enligt AFS 2006:1 36§
Förkunskaper
Deltagande kräver genomgången godkänd kurs Asbest Särskild utbildning. 
Målgrupp
Företag med anställda som kan exponeras mot asbest har ansvarar för att varje anställd har ett giltigt utbildningsbevis. Var femte år ska utbildningen kompletteras för att vara fortsatt giltig. Vi följer Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) utbildningsplan och vår asbestutbildning har det som krävs för att påbörja och upprätthålla arbetet med asbest.
Intyg, certifiering
Efter godkänt skriftligt prov erhålls intyg samt ett kompetensbevis i form av plastkort som är giltigt i 5 år
Västerås
19 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
14 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
11 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
16 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
13 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
11 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert