Information om Corona-viruset

Mina studier

Asbest Allmän utbildning

Kravutbildning för dig som ska leda eller utföra arbete med asbest eller material som innehåller asbest, bearbetning och behandling som kräver allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 1-§ 

Längd

1 dag

Ort

Västerås

Pris

2 600 SEK exkl moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Kravutbildning för dig som ska leda eller utföra arbete med asbestsanering eller material som innehåller asbest, bearbetning och behandling som kräver allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 1-§ Utbildningen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter och lämplig skyddsutrustning. Den omfattar gällande föreskrifter, olika arbetsmetoder, maskinell och personlig utrustning, avfallshantering och kontrollmetoder.
Inga förkunskaper krävs
Företag med anställda som kan exponeras mot asbest har ansvarar för att varje anställd har ett giltigt utbildningsbevis. Var femte år ska utbildningen kompletteras för att vara fortsatt giltig. Vi följer Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) utbildningsplan och vår asbestutbildning har det som krävs för att påbörja och upprätthålla arbetet med asbest.
Efter godkänt skriftligt prov erhålls intyg samt ett kompetensbevis i form av plastkort som är giltigt i 5 år
Beskrivning
Kravutbildning för dig som ska leda eller utföra arbete med asbestsanering eller material som innehåller asbest, bearbetning och behandling som kräver allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 1-§ Utbildningen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter och lämplig skyddsutrustning. Den omfattar gällande föreskrifter, olika arbetsmetoder, maskinell och personlig utrustning, avfallshantering och kontrollmetoder.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
Målgrupp
Företag med anställda som kan exponeras mot asbest har ansvarar för att varje anställd har ett giltigt utbildningsbevis. Var femte år ska utbildningen kompletteras för att vara fortsatt giltig. Vi följer Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) utbildningsplan och vår asbestutbildning har det som krävs för att påbörja och upprätthålla arbetet med asbest.
Intyg, certifiering
Efter godkänt skriftligt prov erhålls intyg samt ett kompetensbevis i form av plastkort som är giltigt i 5 år
Västerås
25 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50