Information om Corona-viruset

Mina studier

Arbete med spänning AMS repetition, Isolerhandskmetoden

Uppdatera dina kunskaper inom arbete med eller nära spänning. Genom att använda isolerade handskar, isolerade verktyg och isolerande plast enligt en beprövad metod kan arbetet ändå genomföras på ett säkert sätt.

Längd

1 dag

Ort

Falkenberg, Falun, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Skövde, Stockholm Farsta, Sundsvall, Trollhättan, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Västerås, Örebro

Pris

4 900 SEK exkl moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
FAQ
Det är mycket viktigt att den som är Elsäkerhetsledare gör en elsäkerhetsplanering och en riskbedömning vid alla arbeten. Utifrån planeringen väljs lämplig arbetsmetod för arbetet.  

Att vara utbildad i arbete med spänning innebär inte att man vanligtvis ska arbeta på spänningsförande delar. Man väljer givetvis alltid i första hand metoden Arbete utan spänning. Men om man ändå måste arbeta nära eller på spänningssatta delar ska man välja en säker metod.
Många företag väljer denna utbildning som en fördjupad säkerhetsutbildning för elektriker.
Arbetsmetoden som vi lär ut är Isolerhandskmetoden i kopplingsutrustning och praktiska övningar på varierande övningsmoduler ingår alltid i utbildningen.

Utbildningen innehåller:

ELSÄK-FS 2006:1
SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar
Elrisker, strömgenomgång och ljusbågar
Riskanalys
Val av arbetsmetod, var går gränsen till arbete med spänning
Verktyg och hjälpmedel
Praktiska övningar på varierande kopplingsutrustning
Lämpliga förkunskaper är att man gått en elsäkerhetsutbildning baserad på SS-EN 50110-1 eller ESA inom ca. 2 år innan man genomför utbildningen i arbete med spänning
Definitionen av arbete med spänning är enligt SS-EN 50110-1 ”Arbetsmetod vid vilket en arbetare medvetet kommer i beröring med spänningsförande delar eller kommer inom riskområdet med
kroppsdel eller med verktyg, utrustning eller anordning.” Standarden anger endast minimimått, vilket för lågspänning är ”ingen kontakt”. Därför är det viktigt att den elarbetsansvarige själv kan göra en riskanalys och utifrån den bestämma säkerhetsavstånd samt när metoden skall användas. Det avstånd som avgör när man skall välja arbetsmetod med- eller nära
spänning beror i allra högsta grad på anläggningen. Arbete på manöverkretsar
kräver helt andra avstånd än arbete nära kraftmatningar.
Säkert arbete handlar om att vara medveten om vilka risker som finns samt att använda rätt materiel på rätt sätt. Metoden för arbete med spänning i kopplingsutrustning handlar om att skydda sig med hjälp av isolerade handskar och isolerplast samt att använda rätt verktyg.
Beskrivning
Det är mycket viktigt att den som är Elsäkerhetsledare gör en elsäkerhetsplanering och en riskbedömning vid alla arbeten. Utifrån planeringen väljs lämplig arbetsmetod för arbetet.  

Att vara utbildad i arbete med spänning innebär inte att man vanligtvis ska arbeta på spänningsförande delar. Man väljer givetvis alltid i första hand metoden Arbete utan spänning. Men om man ändå måste arbeta nära eller på spänningssatta delar ska man välja en säker metod.
Många företag väljer denna utbildning som en fördjupad säkerhetsutbildning för elektriker.
Arbetsmetoden som vi lär ut är Isolerhandskmetoden i kopplingsutrustning och praktiska övningar på varierande övningsmoduler ingår alltid i utbildningen.

Utbildningen innehåller:

ELSÄK-FS 2006:1
SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar
Elrisker, strömgenomgång och ljusbågar
Riskanalys
Val av arbetsmetod, var går gränsen till arbete med spänning
Verktyg och hjälpmedel
Praktiska övningar på varierande kopplingsutrustning
Förkunskaper
Lämpliga förkunskaper är att man gått en elsäkerhetsutbildning baserad på SS-EN 50110-1 eller ESA inom ca. 2 år innan man genomför utbildningen i arbete med spänning
FAQ
Definitionen av arbete med spänning är enligt SS-EN 50110-1 ”Arbetsmetod vid vilket en arbetare medvetet kommer i beröring med spänningsförande delar eller kommer inom riskområdet med
kroppsdel eller med verktyg, utrustning eller anordning.” Standarden anger endast minimimått, vilket för lågspänning är ”ingen kontakt”. Därför är det viktigt att den elarbetsansvarige själv kan göra en riskanalys och utifrån den bestämma säkerhetsavstånd samt när metoden skall användas. Det avstånd som avgör när man skall välja arbetsmetod med- eller nära
spänning beror i allra högsta grad på anläggningen. Arbete på manöverkretsar
kräver helt andra avstånd än arbete nära kraftmatningar.
Säkert arbete handlar om att vara medveten om vilka risker som finns samt att använda rätt materiel på rätt sätt. Metoden för arbete med spänning i kopplingsutrustning handlar om att skydda sig med hjälp av isolerade handskar och isolerplast samt att använda rätt verktyg.
Falkenberg
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Trollhättan
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Trollhättan
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Trollhättan
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Trollhättan
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Trollhättan
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50