Mina studier

Arbete med spänning AMS repetition, Isolerhandskmetoden

Uppdatera dina kunskaper inom arbete med eller nära spänning. Genom att använda isolerade handskar, isolerade verktyg och isolerande plast enligt en beprövad metod kan arbetet ändå genomföras på ett säkert sätt.

Längd

1 dag

Ort

Helsingborg, Malmö, Göteborg, Västerås, Stockholm, Sundsvall, Luleå

Pris

4 900 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Det är mycket viktigt att den som är Elsäkerhetsledare gör en elsäkerhetsplanering och en riskbedömning vid alla arbeten. Utifrån planeringen väljs lämplig arbetsmetod för arbetet.  

Att vara utbildad i arbete med spänning innebär inte att man vanligtvis ska arbeta på spänningsförande delar. Man väljer givetvis alltid i första hand metoden Arbete utan spänning. Men om man ändå måste arbeta nära eller på spänningssatta delar ska man välja en säker metod.
Många företag väljer denna utbildning som en fördjupad säkerhetsutbildning för elektriker.
Arbetsmetoden som vi lär ut är Isolerhandskmetoden i kopplingsutrustning och praktiska övningar på varierande övningsmoduler ingår alltid i utbildningen.

Utbildningen innehåller:

ELSÄK-FS 2006:1
SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar
Elrisker, strömgenomgång och ljusbågar
Riskanalys
Val av arbetsmetod, var går gränsen till arbete med spänning
Verktyg och hjälpmedel
Praktiska övningar på varierande kopplingsutrustning
Lämpliga förkunskaper är att man gått en elsäkerhetsutbildning baserad på SS-EN 50110-1 eller ESA inom ca. 2 år innan man genomför utbildningen i arbete med spänning
Beskrivning
Det är mycket viktigt att den som är Elsäkerhetsledare gör en elsäkerhetsplanering och en riskbedömning vid alla arbeten. Utifrån planeringen väljs lämplig arbetsmetod för arbetet.  

Att vara utbildad i arbete med spänning innebär inte att man vanligtvis ska arbeta på spänningsförande delar. Man väljer givetvis alltid i första hand metoden Arbete utan spänning. Men om man ändå måste arbeta nära eller på spänningssatta delar ska man välja en säker metod.
Många företag väljer denna utbildning som en fördjupad säkerhetsutbildning för elektriker.
Arbetsmetoden som vi lär ut är Isolerhandskmetoden i kopplingsutrustning och praktiska övningar på varierande övningsmoduler ingår alltid i utbildningen.

Utbildningen innehåller:

ELSÄK-FS 2006:1
SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar
Elrisker, strömgenomgång och ljusbågar
Riskanalys
Val av arbetsmetod, var går gränsen till arbete med spänning
Verktyg och hjälpmedel
Praktiska övningar på varierande kopplingsutrustning
Förkunskaper
Lämpliga förkunskaper är att man gått en elsäkerhetsutbildning baserad på SS-EN 50110-1 eller ESA inom ca. 2 år innan man genomför utbildningen i arbete med spänning
Helsingborg
15 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
28 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
06 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
12 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
19 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
05 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
12 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
30 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
22 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
30 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
04 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
11 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
18 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert