Mina studier

Arbete med spänning AMS, Isolerhandskmetoden

Metoden arbete med eller nära spänning används när det inte går att undvika arbete på eller nära spänningssatta delar. Genom att använda isolerade handskar, isolerade verktyg och isolerande plast enligt en beprövad metod kan arbetet ändå genomföras på ett säkert sätt.

Längd

2 dagar

Ort

Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Västerås, Skellefteå, Stockholm, Kalmar, Jönköping, Halmstad

Pris

8 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
FAQ
Det är mycket viktigt att den som är Elsäkerhetsledare gör en elsäkerhetsplanering och en riskbedömning vid alla arbeten. Utifrån planeringen väljs lämplig arbetsmetod för arbetet.  

Att vara utbildad i arbete med spänning innebär inte att man vanligtvis ska arbeta på spänningsförande delar. Man väljer givetvis alltid i första hand metoden Arbete utan spänning. Men om man ändå måste arbeta nära eller på spänningssatta delar ska man välja en säker metod.
Många företag väljer denna utbildning som en fördjupad säkerhetsutbildning för elektriker.
Arbetsmetoden som vi lär ut är Isolerhandskmetoden i kopplingsutrustning och praktiska övningar på varierande övningsmoduler ingår alltid i utbildningen.

Utbildningen innehåller:

ELSÄK-FS 2006:1
SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar
Elrisker, strömgenomgång och ljusbågar
Riskanalys
Val av arbetsmetod, var går gränsen till arbete med spänning
Verktyg och hjälpmedel
Praktiska övningar på varierande kopplingsutrustningLämpliga förkunskaper är att man gått en elsäkerhetsutbildning baserad på SS-EN 50110-1 eller ESA inom ca. 2 år innan man genomför utbildningen i arbete med spänning
Definitionen av arbete med spänning är enligt SS-EN 50110-1 ”Arbetsmetod vid vilket en arbetare medvetet kommer i beröring med spänningsförande delar eller kommer inom riskområdet med
kroppsdel eller med verktyg, utrustning eller anordning.” Standarden anger endast minimimått, vilket för lågspänning är ”ingen kontakt”. Därför är det viktigt att den elarbetsansvarige själv kan göra en riskanalys och utifrån den bestämma säkerhetsavstånd samt när metoden skall användas. Det avstånd som avgör när man skall välja arbetsmetod med- eller nära
spänning beror i allra högsta grad på anläggningen. Arbete på manöverkretsar
kräver helt andra avstånd än arbete nära kraftmatningar.
Säkert arbete handlar om att vara medveten om vilka risker som finns samt att använda rätt materiel på rätt sätt. Metoden för arbete med spänning i kopplingsutrustning handlar om att skydda sig med hjälp av isolerade handskar och isolerplast samt att använda rätt verktyg.
Beskrivning
Det är mycket viktigt att den som är Elsäkerhetsledare gör en elsäkerhetsplanering och en riskbedömning vid alla arbeten. Utifrån planeringen väljs lämplig arbetsmetod för arbetet.  

Att vara utbildad i arbete med spänning innebär inte att man vanligtvis ska arbeta på spänningsförande delar. Man väljer givetvis alltid i första hand metoden Arbete utan spänning. Men om man ändå måste arbeta nära eller på spänningssatta delar ska man välja en säker metod.
Många företag väljer denna utbildning som en fördjupad säkerhetsutbildning för elektriker.
Arbetsmetoden som vi lär ut är Isolerhandskmetoden i kopplingsutrustning och praktiska övningar på varierande övningsmoduler ingår alltid i utbildningen.

Utbildningen innehåller:

ELSÄK-FS 2006:1
SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar
Elrisker, strömgenomgång och ljusbågar
Riskanalys
Val av arbetsmetod, var går gränsen till arbete med spänning
Verktyg och hjälpmedel
Praktiska övningar på varierande kopplingsutrustning


Förkunskaper

Lämpliga förkunskaper är att man gått en elsäkerhetsutbildning baserad på SS-EN 50110-1 eller ESA inom ca. 2 år innan man genomför utbildningen i arbete med spänning
FAQ
Definitionen av arbete med spänning är enligt SS-EN 50110-1 ”Arbetsmetod vid vilket en arbetare medvetet kommer i beröring med spänningsförande delar eller kommer inom riskområdet med
kroppsdel eller med verktyg, utrustning eller anordning.” Standarden anger endast minimimått, vilket för lågspänning är ”ingen kontakt”. Därför är det viktigt att den elarbetsansvarige själv kan göra en riskanalys och utifrån den bestämma säkerhetsavstånd samt när metoden skall användas. Det avstånd som avgör när man skall välja arbetsmetod med- eller nära
spänning beror i allra högsta grad på anläggningen. Arbete på manöverkretsar
kräver helt andra avstånd än arbete nära kraftmatningar.
Säkert arbete handlar om att vara medveten om vilka risker som finns samt att använda rätt materiel på rätt sätt. Metoden för arbete med spänning i kopplingsutrustning handlar om att skydda sig med hjälp av isolerade handskar och isolerplast samt att använda rätt verktyg.
Göteborg
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Trollhättan
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
22 - 23 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
24 - 25 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skellefteå
26 - 27 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
29 - 30 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
31 augusti - 01 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
02 - 03 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalmar
05 - 06 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
07 - 08 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
09 - 10 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
12 - 13 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Halmstad
14 - 15 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
16 - 17 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
17 - 18 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
19 - 20 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skellefteå
21 - 22 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
24 - 25 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
26 - 27 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
28 - 29 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalmar
31 oktober - 01 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
02 - 03 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
03 - 04 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
07 - 08 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Halmstad
09 - 10 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
11 - 12 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50